Update articol:

Asociația de Consumatori de Servicii Financiare Credere reclamă First Bank la ANPC

Asociația de consumatori de servicii financiare CREDERE  a depus astăzi o reclamație  la Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), împotriva First Bank  (fostă Piraeus Bank), în calitate de administrator pentru creditele transferate de Bancpost către Eurobank Ergasias Grecia, potrivit informațiilor transmise de oficialii Credere.   

Dorin Tănase, președintele Asociației Credere, susține: “Este lesne de observat faptul că situația împrumutaților administrați de către First Bank România S.A. nu s-a îmbunătățit (aproape) deloc în ultimele 6 luni de zile.  Este absolut inadmisibil ca împrumutatul să nu cunoască cuantumul ratei lunare, este absolut inadmisibil ca împrumutatul să nu primească un răspuns ori anumite documente într-un termen rezonabil, este absolut inadmisibil ca împrumutatul să suporte niște costuri suplimentare (extracontractuale) rezultate din operațiunea de cesiune, este absolut inadmisibil ca împrumutatul să facă propria investigație pentru a afla unde se află contractul de credit, este absolut inadmisibil ca împrumutatul să nu aibă accesul la informații minimale, de bază, de bun simț și care țin de buna desfășurare a relației dintre bancă și client în legătură cu contractul de credit (grafic de rambursare actualizat, extras de cont actualizat, rata dobânzii aplicabile contractului de credit etc).

Apreciem că, prin raportare la situațiile precizate anterior, First Bank România S.A. a încălcat dispozițiile art. 7 lit. c); art. 9; art. 9^3 lit. e) pct. 2; art. 10 lit. c) din OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, măsurile de remediere ce ar putea fi dispuse de către ANPC fiind cele prevăzute la art. 15 alin. (4) din OG 21/1992″.

Potrivit reclamației debitorilor, First Bank România  nu răspunde solicitărilor consumatorilor în termenul legal de 30 zile: “Adeseori împrumutații primesc un răspuns după 6 luni de zile, însă au existat cazuri în care Banca, pur și simplu, nu a furnizat niciun răspuns consumatorilor”.

Credere mai menționează: “Având în vedere că rata lunară fluctuează în funcție de modificarea indicelui de referință LIBOR 3M, împrumutații nu au fost informați despre noua rată a dobânzii, continuând să achite, în contul colector deschis la First Bank, rata lunară aplicabilă în urmă cu 12 luni”.

Potrivit Credere, există împrumutați care nu au fost notificați în legătură cu preluarea creditului de către Eurobank Ergasias și administrarea acestuia de către First Bank România, consumatorii fiind nevoiți să efectueze propria investigație pentru a afla unde se află contractul de credit.

Conform Credere, împrumutații sunt nevoiți să se deplaseze în altă localitate decât cea de domiciliu pentru a achita rata lunară, în condițiile în care la acest moment nu există o agenție/sucursală First Bank în localitatea de domiciliu, dar exista o asemenea agenție/sucursală la momentul la care creditul se afla în proprietatea Bancpost România S.A.

Debitorii mai spun că First Bank încalcă măsurile dispuse de ANPC, după sesizările anterioare depuse de Asociația Credere sub nr. 8314/26.09.2018, respectiv nr. 10014/29.10.2018: “Prin cele două adrese Asociația Credere arăta ANPC că împrumutații sunt nevoiți să parcurgă sute de km, în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru a achita ratele lunare în contul colector deschis de Eurobank la First Bank România. În plus, consumatorii care achitau rata la ghișeul unei alte bănci erau nevoiți să suporte și un comision de transfer care nu doar că excede cadrului contractual, dar cuantumul acestuia nu este deloc neglijabil pentru consumator.

Prin răspunsul nr. 10014/04.12.2018 transmis Asociației Credere de către ANPC, First Bank România a fost sancționată pentru încălcarea dispozițiilor OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, Banca procedând la contactarea consumatorilor afectați și oferindu-le posibilitatea de a achita ratele lunare la orice bancă din localitatea de domiciliu, urmând ca First Bank să suporte nu doar diferența dintre cursul de vânzare și cursul afișat de BNR, ci și comisionul de transfer. Practic, după efectuarea plății, împrumutatul transmitea extrasele către First Bank, sumele de bani rezultate urmând să fie transferate în contul împrumutatului. Deși First Bank trebuia să verifice întregul portofoliu de credite pentru a avea o evidență a consumatorilor afectați, Banca a preferat să contacteze strict împrumutații evidențiați de Asociația Credere în reclamații. Mai mult, nici până la acest moment, împrumutații afectați și care au fost contactați de către First Bank, nu au nicio informație cu privire la decontarea diferențelor de curs și/sau a comisionului de transfer”. 

Credere mai precizează că întreaga corespondență directă purtată între consumator și proprietarul creditului (Eurobank Ergasias Grecia) se realizează exclusiv în limba engleză.

 

 

 

BVBStiri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (18/10/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 11-15 octombrie 2021

EB TURBO SHORT 0.10/67.50/65.10 (EBWTITS22) (18/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 18 si 19 Octombrie 2021

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/10/2021)

Incheiere act aditional la contractul cu Arobs Transilvania Software SA

EB TURBO SHORT 0.10/67.50/65.10 (EBWTITS22) (18/10/2021)

Suspendare tranzactionare - 09:45 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera