Update articol:

Autoritatea de Supraveghere Financiară a amendat BRD Pensii cu 553.900 lei; sancțiuni mai mici și la NN

lei bani

BRD – Groupe Société Générale S.A., în calitate de intermediar de pensii private, a fost sancționată cu avertisment scris de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale legate de activitatea de marketing a fondurilor de pensii private, potrivit unui comunicat ASF

De asemenea, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 553.900 lei și avertisment scris, pentru faptul că nu a asigurat, potrivit legii, aplicarea unor mecanisme interne adecvate și efective de verificare necesare, în acord cu dimensiunea, natura și complexitatea activității acestuia, în ceea ce privește controlul datelor din balanțele contabile ale societății. Totodată, la nivelul societății nu s-a asigurat înregistrarea tuturor documentelor de uz intern.

Doamna Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în perioada controlată, a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 67.800 de lei și avertisment scris, pentru situații de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește anumite fluxuri operaționale, precum: actualizarea datelor participanților, situații punctuale de întârziere a plăților efectuate către beneficiari, publicarea unor situații financiare cu date eronate, erori de raportare și informare a participanților etc.

Doamna Adriana Mîndrilă, în calitate de persoană care a asigurat în perioada controlată conducerea structurii de audit intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului că nu a planificat și nu a desfășurat, în perioada controlată, misiuni de audit care să determine eficacitatea şi caracterul adecvat al mecanismelor şi procedurilor administratorului cu privire la activitatea contabilă proprie a societății.

Doamna Elena-Mihaela Pruteanu, în calitate de persoană care a asigurat în perioada controlată conducerea structurii de control intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului că nu a monitorizat și nu a verificat cu regularitate aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii private, şi a procedurilor interne, pentru a ține evidenţa neregulilor descoperite, nu a depus toate diligențele pentru a preveni orice situație de încălcare a prevederilor actelor normative aplicabile sau a procedurilor interne ale administratorului şi nu a formulat propuneri de măsuri ferme pentru remedierea situațiilor de neconformitate.

Doamna Maria-Alina Petru, în calitate de persoană care conduce structura de control intern în cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 1.600 de lei ca urmare a faptului că nu a îndeplinit corespunzător atribuția de urmărire a ducerii la îndeplinire de către societate a măsurilor dispuse de către A.S.F.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat la NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., au fost dispuse următoarele măsuri, potrivit ASF:

  • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.800 lei și avertisment scris a dnei. Andreea Marina Pipernea, în calitate de Director general;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei și avertisment scris a dnei. Florina Mihaela Decei, în calitate de Contabil Șef;
  • sancționarea cu avertisment scris a dlui. Bogdan Costin Vlad, în calitate de persoană care conduce structura de audit intern a NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A.
  • Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri. Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanța, activitatea unei funcții cheie, cadrul procedural și activitatea operațională.

BVB | Știri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (30/09/2022)

Raport consolidat pentru semestrul I 2022

PATRIA BANK S.A. (PBK) (30/09/2022)

Modificari in conducerea societatii

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative