Update articol:
GAZELE DIN MAREA NEAGRĂ AR PUTEA FI CONSUMATE ŞI ÎN ROMÂNIA

Avem nevoie de investiţii în extinderea rețelor de distribuţie a gazelor naturale

Transgaz are în vedere, în acest an, lucrări de modernizare și dezvoltare pentru Sistemul Național de Transport gaze naturale de peste 600 milioane de lei

Dezbaterile intense privind exploatarea gazelor din Marea Neagră (celebra Lege Offshore) au adus în discuţie şi posibilitatea extinderii sistemului naţional de alimentare cu gaz a localităţilor din România, în condiţiile în care doar 36% din gospodăriile din România sunt conectate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.

Este normal ca România să profite de pe urma resurselor din Marea Neagră, în condiţiile în care acolo sunt estimate rezerve mari de gaze, de circa 200 de miliarde de metri cubi. Problema este că, în acest moment, ţara noastră nu are unde să distribuie intern gazele, în condiţiile în care consumul total al României este de doar 11 miliarde metri cubi anual.

Cei mai mulţi politicieni şi analişti susţin ca gazele din Marea Neagră să fie consumate în România, iar  sumele obţinute din taxele aplicate acestora să fie investite în înființarea și extinderea de rețele de distribuţie a gazelor naturale din România, precum și pentru racordarea acestora la sistemul național de transport gaze, dar şi în dezvoltarea industriei energetice, de petrochimie. Toate acestea necesită investiţii foarte mari, într-un timp foarte scurt, având în vedere că gazele din Marea Neagră ar putea fi exploatate în 2-3 ani.

Operaţiunea prin care gazul ajunge de la producător (de cele mai multe ori, Romgaz, OMV Petrom şi importuri) la consumator poate fi sintetizată astfel: Transgaz preia gazul de la producător, îl transportă prin conductele sale magistrale, apoi este preluat în rețelele de distribuție care îl duc la consumatorul final.

Circa 90% din rețeaua de distribuție gaze este concesionată E.ON, în nordul țării, și Distrigaz Sud, în jumătatea de sud. Până în acest an, aceste două companii puteau să-şi aleagă dacă racordau sau nu la gaz localități izolate sau cu acces dificil, pentru că investiţiile în branşamente nu erau rentabile.

În vară, însă, autorităţile au decis descentralizarea concesionării distribuţiei de gaze de la Ministerul Energiei către unităţile administrativ-teritoriale (UAT). Astfel, primăriile, care se și pot asocia între ele, pot face extinderi de reţele de gaze, din bani proprii, urmând să-și recupereze investiţiile în timp. De asemenea, potrivit legii adoptată de Parlament, distribuitorii nu mai pot refuza racordarea consumatorilor, dacă aceştia se află în aria concesionată, riscând plata de penalităţi mari. Aceeaşi lege, care reglementează accesul solicitanţilor la reţeaua de gaze naturale, precizează că marii consumatori industriali, care au un consum minim de gaze naturale de 150.000 de MWh, vor avea dreptul să se lege direct la Transgaz, printr-o magistrală, nemaifiind nevoie să plătească tariful de distribuţie.

Transgaz vrea să dezvolte Sistemul Naţional de Transport Gaze pe noi direcţii de consum

Proiectele de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale şi al energiei electrice, fie că vorbim despre creşterea capacităţii de producţie sau a capacităţii de transport de energie, contribuie la îmbunătăţirea securităţii aprovizionării şi, implicit, la creşterea nivelului de trai prin asigurarea accesului populaţiei la cât mai multe surse de energie, pe termen mediu şi lung.  Oficialii Transgaz au anunţat că vor să dezvolte Sistemul Naţional de Transport Gaze pe noi direcţii de consum, în scopul asigurării transportului gazelor naturale destinate unor sisteme de distribuţii gaze naturale nou înfiinţate şi alimentării a noi consumatori racordaţi direct la SNT. De asemenea, Transgaz susţine că are în vedere modernizarea şi retehnologizarea Sistemului Naţional de Transport.

Potrivit Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale 2018 – 2027 al Trangaz, valoarea totală a lucrărilor de modernizare și dezvoltare investiții, strict pentru Sistemul Național de Transport gaze naturale, pentru anul 2018, este de 604.012.102 lei. De asemenea, valoarea totală a investițiilor pentru anul 2018 este estimată la 1.860.205.288 lei.

În prezent, Transgaz derulează o serie de obiective investiţionale care se află în diferite faze de realizare.

1. Transgaz are în vedere dezvoltarea etapizată a Proiectului BRUA, ale cărui lucrări au început în această vară:

* Faza I care constă în realizarea următoarelor obiective: – conductă Podişor – Recaş 32” x 63 bar în lungime de 479 km; – trei staţii de comprimare gaze (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa), fiecare staţie fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcţiune şi unul în rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze.

* Faza II care constă în realizarea următoarelor obiective: – conductă Recaş – Horia 32” x 63 bar în lungime de aproximativ 50 km; – amplificarea celor trei staţii de comprimare (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa) prin montarea unui agregat suplimentar de comprimare în fiecare staţie; – amplificarea staţiei de măsurare gaze existente SMG Horia.

Implementarea Proiectului BRUA are drept rezultat asigurarea posibilității fizice de curgere bidirecțională permanentă între interconectările cu Bulgaria și cu Ungaria, asigurându-se următoarele capacităţi de transport gaze naturale: – capacitate de transport spre Ungaria de 1,75 mld. Smc/an, respectiv de 1,5 mld. Smc/an spre Bulgaria la finalizarea Fazei I; – capacitate de transport spre Ungaria de 4,4 mld. Smc/an, respectiv de 1,5 mld. Smc/an spre Bulgaria la finalizarea Fazei II. Valoarea totală a investiţiei în BRUA este de 547,4 milioane euro, termenul estimat de finalizare fiind anul 2019 pentru Faza I, respectiv anul 2022 pentru Faza II.

2. În zona de nord-est, Transgaz are în lucru conducta de alimentare cu gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei (tronson Pojorâta -Vatra Dornei), valoarea contractului fiind de 27,8 milioane de lei, fără TVA. Tronsonul Pojorâta – Vatra Dornei reprezintă etapa a doua a construcţiei conductei Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei (35 km ) şi are o lungime de 25,8 km. Consumul total în zonă este de 57,4 milioane mc/an. Populaţia care va beneficia de alimentare cu gaze este de aproximativ 35.000 de locuitori. Vor putea fi racordate 12 şcoli gimnaziale, 12 grădiniţe, 5 licee, cluburi şcolare, biblioteci, 3 spitale şi complexe balneare, zeci de cabinete medicale.

3. În zona de Sud, Transgaz construieşte conducta Craiova – Segarcea- Băilești – Calafat, etapa I, (tronson Craiova- Segarcea), în valoare de 33,5 milioane de lei, fără TVA. Alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de amplasare a conductei Craiova — Calafat va asigura utilizarea gazelor naturale în gospodăriile populației și în cadrul obiectivelor social-culturale. Pe de altă parte, prin eliminarea folosirii combustibililor solizi (lemne, cărbuni) și lichizi, protecţia mediului se ameliorează, datorită faptului că noxele evacuate în atmosferă se reduc în mod simțitor și nu mai rezultă nici deșeuri, potrivit Transgaz.

Acest tronson de conductă va asigura alimentarea cu gaze naturale a comunelor Cârcea, Malu Mare, Ghindeni, Teasc, Calopăr și Segarcea. Totodată, optimizarea în alimentarea cu gaze naturale a zonei de sud a Olteniei a impus reconsiderarea traseului conductei de transport gaze naturale Craiova — Segarcea — Băilești- Calafat, respectiv a traseului tronsonului de conductă Craiova-Segarcea prin luarea în considerare a punctului inițial al acestui tronson, localizat în punctul de cuplare la noua conductă SRMP Bordei — Panou SDE, respectiv în zona Panoului SDE.
Lungimea tronsonului de conductă de transport gaze Craiova- Segarcea este de 39,292 km. Consumul total în zonă este de 40 milioane mc/an. Predarea de amplasament se va face Ia finalul lunii octombrie 2018. Vor putea fi racordate 12 şcoli gimnaziale, 13 grădiniţe, 1 spital, aproximativ 20 de cabinete medicale şi stomatologice.

4. Tot în zona de sud a ţării, Transgaz construieşte conducta de transport gaze Buda – Slănic Prahova, fiind impactată zona de nord a județului Prahova. Nu este în Programul de Modernizare Dezvoltare Investiţii (PMDI), ci este în faza de proiect tehnic.

În partea de nord a județului Prahova, în prezent, pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei se folosesc lemne de foc, cărbuni și gaze lichefiate. În prezent, în zonă, nu există conductă de alimentare cu gaze excepţie făcând oraşul Plopeni.
Asigurarea tuturor utilităţilor în mediul rural va duce la atragerea de noi investitori în zonă, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea socio-economică a judeţului.
Conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea cu gaze a localităților din zona de nord a județului Prahova, va avea o lungime de 29 km și se va cupIa în conducta de transport Nedelea – Ploiești in zona localității Buda, com. Ariceștii Rahtivani. Totalul consumului în zonă este de 39,5 milioane mc/an.

Această conductă oferă posibilitatea alimentării cu gaze naturale a următoarelor localităţi: Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti, Berlea și orașul Slănic Prahova, care însumează un număr de aproximativ 36.000 de locuitori. Instituţiile beneficiare sunt 1 liceu, 23 școli gimnaziale,19 grădinițe, aproximativ 10 de cabinete medicale.

Proiectul tehnic a fost avizat în CTE Trangaz, iar după obţinerea accesului în teren, scoaterea din circuitul agricol şi a Autorizaţiei de Construire se va demara investiţia conform procedurilor în vigoare – licitaţie, execuţie şi punere în funcţiune.

5. În zona de sud-est, Trangaz construieşte conducta de transport gaze naturale Negru Vodă-Techirghiol, etapa II Pecineaga – Techirghiol, în valoare de 7,7 milioane de lei, fără TVA. Lungimea tronsonului este de 21 km şi are o valoare de 7,7 milioane de lei, fără tva.

După punerea în funcțiune a tronsonului Pecineaga — Techirghiol, se creează oportunități pentru alimentarea cu gaze naturale a tuturor localităților din zona de Sud și Sud — Est a județului Constanța, respectiv: Techirghiol, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, 23 August (Moșneni, Dulcești), unde sunt aproximativ 35 mii de locuitori. Pentru racordarea la SNT este necesar ca aceste Iocalităţi, alături de Consiliul Județean Constanța, să demareze procedura de înființare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Conform Ordinului 82/2017, după concesionarea sistemelor de distribuție, se va solicita la SNTGN Transgaz SA racordarea la SNT. Vor beneficia 16 şcoli primare şi gimnaziale, 17 grădiniţe, 4 licee şi grupuri şcolare, 2 baze de tratament şi recuperare, 1 spital clinic pentru tratamente cu terapii balneare şi peste 15 cabinete medicale si stomatologice.

Totalul consumului în zonă este 45 milioane de mc/an. Termenul de finalizare a lucrărilor conform contractului a fost 18.09.2018, conducta fiind executată în întregime Ia acest moment. Recepția a fost programată în data de 16.10.2018.

6. Tot în zona de sud-est, Trangaz construieşte conducta de racord gaze naturale şi SRMP Ovidiu 4 Localitatea Poiana, în valoare de 1,45 milioane de lei, fără TVA, care are ca scop alimentarea cu gaze naturale a zonei, respectiv oraşul Ovidiu şi satul aparţinător Poiana, cu o populaţie de aproximativ 13.000 de locuitori. În zonă există consumatori industriali, în localitatea Poiana fiind atât o fabrică de lactate, cât şi o fabrică de detergenti. Consumul total estimat pentru localitatea Poiana – 6.000.000 Smc/an. Vor putea fi alimentate 4 şcoli primare şi gimnaziale, 4 grădiniţe, 1 liceu teoretic, 12 societăţi economice, 1 dispensar medical, un cabinet privat. Conducta este în construcţie, termenul de execuţie fiind de 7 luni de la data emiterii ordinului începerii lucrărilor.

7. În zona de vest-centru a ţării, Transgaz construieşte conducta de transport gaze Mintia-Brad-Ştei, etapa I Mintia – Brad, în valoare de 22,5 milioane de lei, fără tva, care are ca scop creşterea siguranţei alimentării cu gaze naturale a consumatorilor din vestul ţării, respectiv din judetele Hunedoara, Arad şi Bihor. Transgaz susţine că, prin realizarea acestei interconectări, se va asigura în acelaşi timp echilibrarea SNT, precum şi creşterea flexibilităţii preluării vârfurilor de consum în zona de vest a tării. De asemenea, pe noua directie de consum se pot înfiinţa noi distribuţii de gaze. Lungimea conductei este de 35 km. Totalul consumului în zonă este de 69,5 milioane mc/an. Populația aferentă este de aproximativ 30.000 de locuitori. Vor putea beneficia de alimentare cu gaze 35 şcoli primare şi gimnaziale, 29 grădinițe, 1 liceu, 1 universitate, 6 dispensare medicale comunale, 2 spitale, 1 sanatoriu. Predarea de amplasament se face în intervalul 16- 19 octombrie 2018.

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020