Update articol:

BAAR: Peste 15.000 de asigurari RCA în vigoare au fost încheiate de firme radiate de la Registrul Comerțului

 

O noua analiza realizata de specialistii Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania – BAAR a scos in evidenta faptul ca pe piata RCA exista un numar semnificativ de polite de raspundere civila auto (RCA) incheiate de firme radiate din baza de date de la Registrul Comertului, potrivit unui comunicat. In cifre, situatia se prezinta astfel:

„O posibila cauza o reprezinta neindeplinirea de catre proprietarii/detinatorii reali ai vehiculelor asigurate a obligatiei legale de transcriere a acestora pe numele lor . Un alt motiv este neindeplinirea obligatiilor legale de notificare a propriilor asiguratori RCA privind schimbarea dreptului de proprietate, de catre persoane care instraineaza vehicule.

Printre efectele nerespectarii acestor obligații legale se numara:

 • facilitarea evaziunii prin neplata impozitului pe mijloacele de transport de către adevărații proprietari;
 • dificultăți în stabilirea dreptului la despăgubire al persoanei prejudiciate în baza unei polițe RCA emise pentru un vehicul al cărui deținător real nu este cel din polița de asigurare și actele vehiculului.
 • dificultăți în identificarea adevăratului deținător al vehiculului supus obligației de asigurare,
 • dificultăți în efectuarea regresului împotriva persoanelor vinovate în anumite cazuri prevăzute de lege,
 • aplicarea de malus unor persoane care nu mai sunt deținătoarele de drept ale vehiculelor implicate în accidente în cazurile în care aceste persoane încheie asigurări RCA pentru alte vehicule dobândite ulterior;
 • îngreunarea identificării persoanelor care săvârșesc infracțiuni sau contravenții cu privire la circulația pe drumurile publice sau în timpul comiterii altor infracțiuni săvârșite cu intenție în scopul tragerii lor la răspundere conform legii;
 • sancționarea contravențională a persoanelor care nu și-au transcris pe numele lor vehiculul dobândit în termenul prevăzut de lege sau care nu au solicitat autorităților competente efectuarea modificărilor intervenite în certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului.

  Pentru a evita situații de natura celor de mai sus, BAAR recomandă deținătorilor de vehicule să respecte cerințele legale privind circulatia pe drumurile publice (OUG 195/2002, art 11,18) respectiv cele ce decurg din aplicarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

  De asemenea, BAAR va continua să monitorizeze astfel de situații și va căuta să identifice și eventuale alte neconcordanțe între informațiile și datele cuprinse în polițele RCA, pe de o parte, și realitate, pe de altă parte.”

  BAAR este o asociație profesională, de drept privat, independentă și autonomă a tuturor societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și de statul în care își au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule (asigurători RCA) și care îndeplinește atribuțiile de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor, de organism de compensare, de centru de informare, precum și alte atribuții conferite prin lege.