Update articol:

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România: “Sunt campanii de fake news din spațiul public, menite să inducă în eroare consumatorii de asigurări”

BAAR susține introducerea unui tarif de referință pentru reparațiile auto

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România transmite, printr- un comunicat, că, “sunt campanii de fake news din spațiul public, menite să inducă în eroare consumatorii de asigurări”, acuzând că apar  știri și analize false, tendențioase, având ca subiect un proiect de lege prin care se propune introducerea unor prețuri de referință pe piața reparațiilor auto.

BAAR precizează: “Aceste informații dezinformează publicul, susținând că tarifele de referință vor afecta interesele consumatorilor care își repară autoturismele în baza polițelor RCA.
Cateva exemple în acest sens, credem că sunt mai mult decât sugestive:
Astfel, una dintre informațiile false promovează ideea că, prin introducerea unor tarife de referință cu caracter orientativ, românii ar fi obligați să acopere o mare parte din costurile reparațiilor autoturismelor avariate. Cum? Prin mecanismul coplății, adică al unor contribuții bănești din partea păgubiților la costurile de reparații ale acestor autoturisme, similar cu coplata reglementată în cazul serviciilor medicale.
Însă, în baza legislației RCA, obligația asigurătorului, în schimbul primei de asigurare încasate, este aceea de a despăgubi pagubele/prejudiciile suferite de victima unui accident de vehicule fără perceperea niciunei contribuții din partea acesteia.
Propagarea acestei știri false își are izvorul în practicile comerciale incorecte ale unor unități reparatoare auto care utilizează tarife mai mari, în cazurile în care costurile cu reparația unui vehicul urmează să fie decontată de un asigurător RCA față de tarifele practicate în cazul în care pentru aceeași reparație costurile nu sunt suportate din asigurarea RCA sau CASCO.

Aceste practici incorecte afectează în cele din urmă consumatorul onest de asigurări, fie că este vorba de asigurații RCA sau CASCO, fie de persoanele păgubite prin accidente de vehicule. Românilor nu li se poate încălca dreptul la o informare corectă, pentru a alege în cunoștință de cauză serviciile unui operator economic de pe piața reparațiilor auto.
Un alt exemplu de informație tendențioasă prezentă în spațiul public se referă la pericolul scăderii calității reparațiilor, cu impact direct în diminuarea gradului de siguranță în trafic în cazul în care măsura instituirii unor tarife de referință va fi implementată legislativ.
Nimic mai fals, o politica tarifară echilibrata și nediscriminatorie a unităților reparatoare, indiferent de persoana plătitoare a reparațiilor, este calea corectă pentru oferirea unor servicii de calitate, cu asigurarea garanțiilor prevăzute de lege pentru reparațiile efectuate și asigurarea siguranței vehiculelor.
BAAR militează pentru echilibru în susținerea declarațiilor în spațiul public, pentru obiectivitate în aprecierile privind piața asigurărilor, pentru profesionalism și opinii riguros fundamentate.
BAAR susține introducerea unui tarif de referință pentru reparațiile auto, care ar putea să contribuie la o informare mai corectă și mai transparentă a publicului, asigurând totodată o mai bună predictibilitate și comparabilitate a nivelului costurilor cu reparațiile auto pe care le-ar putea suporta atât persoanele care nu beneficiază de o asigurare, cât și asigurătorii care plătesc despăgubiri în baza contractelor de asigurare RCA și/sau CASCO încheiate”.

BAAR este o asociație profesională, de drept privat, independentă și autonomă a tuturor societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și de statul în care își au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule (asigurători RCA) și care îndeplinește atribuțiile de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor, de organism de compensare, de centru de informare, precum și alte atribuții conferite prin lege.

BVB | Știri BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (24/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/05/2022)

Nuclearelectrica si NuScale anunta amplasamentul primului reactor modular mic

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (23/05/2022)

Rascumparare actiuni proprii perioada 16-20.05.2022