Update articol:

BNR: Datoria externă totală a României a crescut cu 9,2 miliarde euro în ianuarie -octombrie 2020, la 118,99 miliarde euro

În perioada ianuarie – octombrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 9,208 miliarde euro, potrivit BNR.

Conform BNR, creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6,3 miliarde euro și respectiv de 3,3 miliarde dolari SUA (2828 echivalent milioane euro), precum și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 548 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 84 771 milioane euro la 31 octombrie 2020 (71,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 14,1 la sută față de 31 decembrie 2019. 

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2020 nivelul de 34 220 milioane euro (28,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2019. 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,7 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2020 a fost de 5,3 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2020 a fost de 73,7 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.

Datoria externă include următoarele instrumente financiare de natura pasivelor: numerar și depozite, împrumuturi, titluri de valoare de natura datoriei, credite comerciale și avansuri primite, pasive rezultate din sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate, alocări de DST de la FMI și alte angajamente (conform manualului FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, 2014).

Datoria externă publică directă include împrumuturile externe contractate direct de MFP și de autoritățile administrației publice locale, în baza legislației privind datoria publică, inclusiv titlurile de stat cumpărate de nerezidenți – calculate la valoarea de piață. Soldul titlurilor de stat cumpărate de nerezidenți este estimat ca diferență între soldul emisiunilor efectuate de Administrația Publică și soldul deținerilor de titluri de stat aferente sectoarelor instituționale rezidente raportat de principalii intermediari financiari atât în nume propriu, cât și în numele clienților pentru care prestează servicii de custodie, pe baza Regulamentului BNR nr. 4/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Datoria externă garantată public include împrumuturile externe garantate de MFP și de autoritățile administrației publice locale, conform legislației privind datoria publică.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

BVBStiri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (18/01/2021)

Informatii cu privire la perioada inchisa tranzactionarii: 23 ian - 22 feb 2021

STK EMERGENT (STK) (18/01/2021)

Schimbare denumire administrator STK Emergent