Update articol:

CCR a amânat pentru 30 octombrie sesizarea opoziției împotriva modificărilor la Legea privind darea în plată

tribunal, proces, justitie sursa Pixabay
Curtea Constituțională a amânat, pentru 30 octombrie, sesizarea de neconstituționalitate referitoare la Legea pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România.

Modificările aduse la Legea privind darea în plată arată că impreviziunea se constată automat în cazul în care cursul de schimb al monedei creditului a depășit cu cel puțin 20% nivelul cursului din data contractării creditului, în cazul în care gradul de îndatorare a depășit cu cel puțin 20% nivelul maxim stabilit de BNR și în cazul în care debitorul a fost executat silit prin vânzarea locuinței. Gradul maxim de îndatorare este stabilit la 40% pentru creditele în lei și la 20% pentru cele în valută de către Banca Națională a României, însă aceste cerințe au fost introduse începând cu acest an, limitarea administrativă a gradului de îndatorare fiind abrogată, anterior, de către banca centrală în 2007.

Recent, Asociația Credere depune la Curtea Constituțională un memoriu amicus curiae, în contextul în care Curtea Constituțională va lua în dezbatere miercuri, 9 octombrie 2019, modificările la legea dării în plată, potrivit unui comunicat. 

Memoriul cuprinde o statistică îngrijorătoare și peste 200 de scrisori ale debitorilor afectați de hotărârile judecătorești.

Credere apreciază că, în lipsa unei legiferări a situațiilor de impreviziune (adica acele situații excepționale în care instanța de judecată poate dispune reechilibrarea contractului de credit), legea dării în plată va fi eliminată de la aplicare pe cale jurisprudențială. Din datele prezentate Curții Constituționale, reiese că deciziile anterioare ale acesteia, pronunțate cu privire la darea în plată, nu sunt aplicate în practică de către instanțele de judecată, extrem de reticente în a adapta contractele de credit ori de a dispune darea în plată. Cu titlu exemplu, pe rolul Judecătoriei Sector 6 București există cel puțin 371 de dosare pe darea în plată în care judecătorii au analizat situația împrumutaților, inclusiv impreviziunea. În 367 de cazuri s-au pronunțat în favoarea băncilor, și doar în 4 cazuri în favoarea împrumutaților. Din analiza noastră, reiese că această practică este răspândită în majoritatea instanțelor de judecată din țară.

BVBStiri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/09/2021)

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (21/09/2021)

Convocare AGOA 27 (28) octombrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (21/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (21/09/2021)

Numire administrator provizoriu