Update articol:

CEC Bank – profit brut de 432,97 milioane de lei, anul trecut

La data de 30.04.2019, Banca a obținut un profit brut de 153,2 mil. lei, semnificativ mai mare față de obiectivele asumate pentru perioada ianuarie-aprilie 2019", a declarat domnul Laurențiu Mitrache, Director general – Preşedinte al Comitetului de Direcție al CEC Bank. La data de 30.04.2019, Banca a obținut un profit brut de 153,2 mil. lei, semnificativ mai mare față de obiectivele asumate pentru perioada ianuarie-aprilie 2019", a declarat domnul Laurențiu Mitrache, Director general – Preşedinte al Comitetului de Direcție al CEC Bank.

CEC Bank a încheiat anul 2018 cu un profit brut de 432,97 milioane de lei, potrivit informaţiilor transmise de bancă, care spune că este cea mai bună performanță financiară din ultimii 11 ani.

“Conform misiunii asumate, CEC Bank va continua să susțină IMM-urile, agricultura, administrațiile publice locale și populația, acordând o atenție deosebită cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru anul 2019 ne-am propus o creștere a activității, în special în zona creditării, cu impact vizibil asupra creșterii eficienței și îmbunătățirii indicatorilor prudentiali. La data de 30.04.2019, Banca a obținut un profit brut de 153,2 milioane de lei, semnificativ mai mare față de obiectivele asumate pentru perioada ianuarie-aprilie 2019″, a declarat domnul Laurențiu Mitrache, Director general – Președinte al Comitetului de Direcție al CEC Bank.

În anul 2018, portofoliul de credite în sold aferent clienților persoane juridice a crescut cu circa 13,1% față de anul 2017, în timp ce la nivelul sistemului bancar acest indicator a înregistrat o creștere de numai 6,8%. De asemenea, Banca și-a majorat și portofoliul de credite în sold acordate persoanelor fizice, care a înregistrat o creștere cu 7,3% în anul 2018 față de anul precedent.

În ceea ce privește volumul de credite noi acordate în anul 2018, acesta a crescut în 2018 față de anul 2017 cu cca. 5,34%, ajungând la cca. 7 mld. lei.

CEC  Bank spune: “Activitatea de creditare a înregistrat însă un ritm de creștere mult mai intens decât s-ar putea concluziona pe baza soldurilor din bilanț, întrucât creditele acordate clienților care activează în agricultură sunt acordate și rambursate integral în cursul anului, după cum, parțial, creditele aprobate în anul 2018 și neutilizate până la finalul anului nu sunt reflectate în soldul bilanțier.

Continuând politică de susținere a absorbției de Fonduri Europene, Banca a finanțat până la sfârșitul anului 2018 un număr de 48.046 proiecte eligibile pentru accesarea acestor fonduri, pentru care valoarea însumată a granturilor se ridică la 13.932 milioane de lei”.

Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancară a înregistrat în anul 2018 o creștere cu 1,1% față de anul precedent, în condițiile în care Banca susţine că deține suficiente lichidități și a aplicat o politică de temperare a atragerii acestor surse.

Pe parcursul anului 2018, Banca spune că a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a calității activelor. Astfel, rata expunerilor neperformante din credite și avansuri a înregistrat la dată de 31.12.2018 un nivel de 6,01%, în scădere cu 3,09 p.p. față de nivelul înregistrat la dată de 31.12.2017: “Rata creditelor neperformante din împrumuturi și avansuri acordate clienților persoane fizice, cu un nivel de 1,96% la dată de 31.12.2018 (sub media înregistrată la nivelul sistemului bancar de 4,81%), reflectă o calitate ridicată a portofoliului de credite acordate persoanelor fizice, fiind în scădere cu 0,95 p.p. față de nivelul înregistrat la dată de 31.12.2017. Tendința pozitivă privind calitatea portofoliului de credite se menține și în anul curent.

Nivelul ratei fondurilor proprii totale de 17,3% la data de 31.12.2018 reflectă o utilizare eficientă a capitalului. Din punct de vedere calitativ, fondurile proprii ale Băncii au fost constituite integral din fonduri proprii de nivel I de bază.

Valoarea netă a bilanțului la finele anului 2018 a fost de 29.320,35 milioane de lei, în scădere cu 7,4% față de anul 2017, ca urmare a diminuării disponibiliului în cont la BNR, în concordanță cu nivelul rezervei minime obligatorii ce trebuie realizată în perioada de aplicare. Acest fapt a determinat scăderea cotei de piață în funcție de volumul activelor, de la 7,41% la finalul anului 2017, la 6,51% la finalul anului 2018, Banca mențînându-și însă poziția în top 7 bănci din sistemul bancar românesc”.

În anul 2018, CEC Bank  a înregistrat creșteri în operațiunile electronice și digitale, cu 11% mai mult comparativ cu anul 2017. Clienții băncii beneficiază de o rețea națională de 1.214 ATM-uri și 6.704 POS-uri, precum și de servicii complete de Internet Banking, Mobile Banking și Phone Banking. CEC Bank este banca din top 10 cu cea mai extinsă rețea teritorială, cu un număr de 1.024 de unități, din care 480 sunt situate în mediul rural.

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014