Update articol:

CNSU propune: Accesul în incintele operatorilor economici care comercializează produse nealimentare să fie permis doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

pixabay.com pixabay.com

Comitetul Național pentru Situații de Urgență propune ca accesul în incintele operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare să fie permis doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Citeşte mai jos Hotărârea:

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
H O T Ă R Â R E
nr. 94 din 25.10.2021
privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării
de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de
urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de
20.10.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției, precum și propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate
în data de 20.10.2021 la nivelul Președinției României, luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport respirator invaziv sau neinvaziv,

ținând cont de observațiile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la accesul în instituțiile publice al persoanelor nevaccinate sau netrecute prin boală, precum și de alte situații similare care pot afecta funcționarea instituțiilor statului, raportat la necesitatea menținerii condițiilor socio – economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se propune ca accesul în incintele operatoriilor economici care
au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare să fie permis doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică unităților farmaceutice dispuse
în afara centrelor și parcurilor comerciale precum și benzinăriilor.

Art.2 – Se propune exceptarea de la măsura de interzicere a accesului în
incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor
economici cu capital public, aplicabilă persoanelor care nu fac dovada vaccinării,
trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau nu prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore și a următoarelor categorii:

a)participanții în cadrul procedurilor administrative derulate pentru motive
de ordine și siguranță publică;
b)participanții în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale
sau administrativ-jurisdicționale;
c) persoanele care necesită acces la servicii medicale și prestații sociale;
d)persoanele care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea
administrării vaccinului.

Art.3 – Se propune exceptarea de la măsura de interzicere a accesului în
centrele și parcurile comerciale aplicabilă persoanelor care nu fac dovada vaccinării
sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile a:
a)persoanelor care se deplasează la serviciile publice comunitare ce funcționează în cadrul acestora dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore și fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea unui document justificativ în format letric sau electronic;
b)persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării vaccinului și pentru care sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire.
Art.4 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

BVB | Știri BVB

PROMATERIS S.A. (PPL) (04/10/2023)

Hotarari AGA Ordinara si Extraordinara 4.10.2023

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (04/10/2023)

Vanzarea pachetului de actiuni detinut la Sinterom S.A.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (04/10/2023)

Numire membri provizorii Directorat

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (04/10/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la Elba S.A.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (04/10/2023)

Componenta comitetelor consultative ale Consiliului de Supraveghere