Update articol:

Comelf Bistriţa: venituri în uşoară creştere

Veniturile companiei COMELF SA au fost de 79 milioane RON în S1/2019 comparativ cu 78 milioane RON în S1/2018,în ușoară creștere cu 1% , datorită creșterii veniturilor financiare ca urmare a fluctuației cursului LEU/EUR, creștere care însă, o regăsim mai accentuat la nivelul cheltuielilor financiare, potrivit oficialilor companiei. Veniturile din exploatare s-au menținut aproximativ la același nivel cu cel realizat în semestrul I 2018.

Profitul exerciţiului financiar 30 iunie 2019 a fost de 1,82 milioane de lei, faţă de 1,2 milioane de lei, în primul semestru 2018.

Rezultatul brut al companiei a fost influențat pozitiv, conform reprezentanţilor conducerii,  de:

-ușoara creștere a veniturilor din contractele cu clienții, în special pe fondul execuției unor produse complexe  că și execuție, cu valoare adăugată;

-reducerea semnficativa a cheltuielilor cu materiile prime și materialele, posibilă datorită optimizării consumurilor cu ajutorul unor soft-uri specializate dar și a personalului din achiziții și tehnic;

Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2019 riscul semnificativ este legat de forța de muncă în general și de forță de muncă calificată, în mod special, în lipsa căreia devine tot mai incertă angajarea contractelor/comenzilor, spun oficialii companiei, explicând: “Un contract/comandă o dată confirmate devin angajante și astfel, nerespectarea termenelor de livrare, atrage penalități cu impact semnificativ asupra situțiilor financiare ale companiei; Nu prevedem și nu cunoaștem alte evenimente cu impact asupra situațiilor financiare ale companiei care să se producă până la finalul exercițiului financiar 2019”. 

COMELF este societate de producție din domeniul industriei constructoare de mașini și are ca obiect de activitate fabricarea de echipamente pentru centrale energetice și pentru protecția mediului, structuri metalice în domeniul energiei regenerabile (sursă: apă, vânt și soare), mașini și utilaje terasiere sau subansamble ale acestora, echipamente pentru utilaje de ridicat și de transport, inclusiv componente ale acestora. Fabricaţia se desfășoară în 6 hale de producție, în suprafață totală de 87.763 mp, dotate cu utilaje, instalații, mașini unelte de prelucrări mecanice, laboratoare și rețele de utilități pentru desfășurarea proceselor de producție. COMELF S.A. nu deține participații la alte companii și nu deține Sucursale.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (18/08/2022)

Convocare AGA O & E 22.09.2022(23.09.2022)

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/08/2022)

Convocare AGEA - 12 Oct 2022 - Actualizare act constitutiv

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (18/08/2022)

Hotarare AGA E din data de 18 august 2022

VES SA (VESY) (18/08/2022)

Inregistrarea noii structuri a Directoratului in Registrul Comertului

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/08/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014