Update articol:

COMUNICAT  DE  PRESĂ – AL CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE  AL  AEROSTAR S.A. BACAU – Disponibilitate raport anual 2020

“Consiliul de Administraţie al AEROSTAR S.A. BACAU informeazã  acţionarii şi investitorii  interesaţi cã “Raportul anual aferent exercitiului financiar 2020” întocmit în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile , va fi transmis catre BVB si ASF si publicat în formatul de raportare electronic unic (ESEF) pe website-ul societatii la adresa: www.aerostar.ro./Relatia cu investitorii /Raportari periodice/Anul 2021 pe data de 22 aprilie 2021,ora 800.

De asemenea, raportul se poate obtine şi de la sediul social al societãţii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, cabinet preşedinte şi director general.   

PREŞEDINTE  AL CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE,
GRIGORE FILIP