Update articol:

Consiliul BVB a aprobat convocarea AGA pentru înființarea Contrapărții Centrale (Actualizare)

*ACTUALIZARE Raportul BVB confirmă informațiile financialintelligence.ro

Bursa de Valori București a anunțat, astăzi, convocarea adunării generale pentru 29 ianuarie, pe tema înființării CCP,  raportul confirmând informațiile publicate anterior de Financialintelligence.ro.

Astfel, AGA BVB are pe ordinea de zi: “Aprobarea participarii BVB, in calitate de actionar fondator, la infiintarea unei societati pe actiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, in vederea autorizarii si functionarii sale ca si contraparte centrala (denumita in continuare „CCP”), conform prevederilor Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) nr. 3/2013 privind autorizarea si functionarea contrapartilor centrale si ale Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, in urmatoarele conditii: (i) plan de afaceri initial: in forma prezentata actionarilor in materialul de informare publicat pe site-ul BVB, sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor; (ii) obiect principal de activitate: „efectuarea de operatiuni de compensare constand in procesul de stabilire a pozitiilor, inclusiv calculul obligatiilor nete si de asigurare a disponibilitatii instrumentelor financiare, a fondurilor banesti sau/si a ambelor pentru acoperirea expunerilor rezultate in urma acestor pozitii, precum si alte servicii si alte activitati legate de compensare si operarea sistemului de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare,” CAEN “Alte intermedieri financiare n.c.a.” (cod 6499); clasele de instrumente pentru care CCP va furniza servicii si activitati de compensare vor fi stabilite de Consiliul Bursei in functie de discutiile cu actionarii cooptati si nevoile pietei/perspectivele de dezvoltare ale CCP; (iii) aportul BVB la capitalul initial al CCP: maximum 10 (zece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului); suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP; (iv) capitalul social initial total al CCP: minimum 16 (saisprezece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului); suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP; (v) imputernicirea Consiliului Bursei si a Directorului General al BVB pentru a decide (conform celor de mai jos), respectiv a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru infiintarea si autorizarea CCP, precum si, dar fara a se limita la: (a) Identificarea/selectarea co-actionarilor din cadrul CCP, intr-un termen de maxim 3 (trei) luni de zile de la data prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; Directorul General al BVB va propune fundamentat Consiliului Bursei unul sau mai multi coactionari, urmand ca acesta din urma sa decida asupra cooptarii lor si incheierii documentatiei contractuale/de asocierere relevante; (b) Negocierea si incheierea cu co-actionarii CCP selectati conf. pct (a) de mai sus a actelor juridice considerate necesare sau recomandabile pentru a reglementa corespunzator coparticiparea in CCP si modul de functionare al CCP (ex: Acorduri de Principiu/Memorandumuri de Intelegere, Acorduri ale Actionarilor, Actul Constitutiv al CCP etc.); Directorul General al BVB va negocia cu acei co-actionari aprobati de Consiliul Bursei conf. pct. (a) de mai sus documentatia contractuala relevanta asocierii in cadrul CCP si o va supune aprobarii Consiliului Bursei inainte de semnare; (c) Aprobarea valorii finale a aportului BVB la capitalul social initial al CCP si a valorii finale a capitalului social initial al CCP, in limitele de la pct. (iii)-(iv) de mai sus, aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BVB; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului BVB o propunere fundamentata in acest sens; (d) Aprobarea claselor de instrumente pentru care CCP va furniza servicii si activitati de compensare conform pct.(ii) de mai sus; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere fundamentata in acest sens; (e) Stabilirea sistemului de administrare al CCP (unitar sau dualist), sediului CCP, precum si a oricaror altor prevederi ale Actului Constitutiv al CCP, aprobarea propunerilor din partea BVB pentru primul Consiliu al CCP (de Administratie, respectiv de Supraveghere – dupa caz) precum si a tuturor membrilor acestuia, aprobarea primului auditor financiar al CCP; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei propuneri motivate in legatura cu aceste aspecte; (f) Selectarea si aprobarea solutiei tehnice/IT pentru sistemul de compensare/decontare a operatiunilor cu instrumente ce va fi utilizat de CCP si a companiei care va gazdui (host) solutia aleasa; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei propunerea in legatura cu acest aspect. (g) Semnarea/emiterea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari, declaratii necesare sau utile catre orice entitati relevante in vederea infiintarii CCP si/sau autorizarii CCP de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ca si contraparte centrala conform Regulamentului ASF nr. 3/2013 (in ceea ce priveste chestiunile ce tin de BVB in calitate de actionar al CCP); in acest sens, Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere privind momentul efectuarii de BVB a varsamintelor la capitalul social initial al CCP si al depunerii la Oficiul Registrului Comertului a documentatiei de infiintare a CCP”.

………

Consiliul Bursei de Valori București a aprobat astăzi convocarea unei Adunări Generale, la începutul anului viitor, pentru înființarea Contrapărții Centrale (CCP), potrivit unor surse. Investiția totală va fi de 15-16 milioane de euro, din care BVB ar urma să susțină 10 milioane de euro, conform surselor.

Decizia vine după ce, luni, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat Scrisoarea adresată Bursei de Valori București (BVB) prin care ASF își exprimă intenția reducerii, ulterior înființării unei Contrapărți Centrale (CCP) locale, a cotei percepute din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul BVB și care vor fi compensate printr-o CCP locală, la cel puțin 0,03% (scădere cu 50% față de valoarea actuală) și cel mult 0,02% (scădere cu 66,67%), potrivit ASF.

Săptămâna trecută, Ovidiu Wlassopol, membru în consiliul ASF, a spus că, pentru înfiinţarea unei Contrapărţi centrale, ASF poate reduce nivelul comisionului pe tranzacţii de la 0,06%, cât este în prezent, la 0,02%: „Bursa de la Bucureşti trebuie să depăşească nivelul de piaţă de frontieră, să se upgradeze la nivelul de piaţă emergentă, iar pentru asta mai are nevoie să îndeplinească doar criteriul de creştere a lichidităţii. Pe lângă ceea ce face Guvernul prin listarea de IPO -uri, Autoritatea poate interveni şi ea, deoarece creşterea lichidităţii pieţei de capital se poate realiza prin creşterea nivelului de siguranţă a tranzacţiilor şi prin reducerea taxelor. Înfiinţarea unei Contrapărţi Centrale de către BVB poate readuce piaţa de derivate la Bucureşti şi creşte interesul investitorilor străini pentru Bursa de la Bucureşti. Spuneam de reducerea taxelor. Eu cred că trebuie să facem o analiză şi să vedem dacă ASF şi BVB pot renunţa la o parte din comisionul pe tranzacţii, astfel încât să crească atractivitatea pentru investitori. Eu cred ca pentru înfiinţarea unei Contrapărţi centrale, ASF poate reduce nivelul comisionului pe tranzacţii de la 0,06%, cât este în prezent, la 0,02%”.

BVBStiri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (20/10/2020)

Completarea ordinii de zi a AGEA convocata pentru data de 2/3 noiembrie 2020

ALRO S.A. (ALR) (20/10/2020)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (19/10/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 12 - 16.10.2020