Update articol:

Consiliul European prelungește regimul de sancțiuni pentru atacuri cibernetice până la 18 mai 2021

pixabay.com pixabay.com

Astăzi, Consiliul European a adoptat o decizie de prelungire cu încă un an, până la 18 mai 2021, a cadrului de măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa UE sau a statelor sale membre.

Prin urmare, Uniunea Europeană își va menține capacitatea de a impune măsuri restrictive specifice asupra persoanelor sau entităților implicate în atacuri cibernetice care au un impact semnificativ și reprezintă o amenințare externă la adresa UE sau a statelor sale membre. Măsurile restrictive se pot aplica, de asemenea, ca răspuns la atacurile cibernetice asupra unor state terțe sau organizații internaționale, în cazul în care respectivele măsuri sunt considerate necesare pentru realizarea obiectivelor politicii externe și de securitate comune (PESC).

Scopul principal rămâne acela de a descuraja și a răspunde la activitățile cibernetice îndreptate împotriva UE sau a statelor sale membre. Măsurile restrictive includ interzicerea accesului unor persoane care călătoresc către UE și înghețarea activelor unor persoane și entități. În plus, se interzice persoanelor și entităților din UE să pună fonduri la dispoziția celor incluse pe listă.

Decizia survine la numai câteva zile după o declarație a Uniunii Europene și a statelor sale membre privind activitățile cibernetice răuvoitoare care exploatează pandemia de coronavirus, declarație care a subliniat hotărârea UE de a preveni, descuraja, înfrâna și răspunde la activitățile cibernetice răuvoitoare, inclusiv ca parte a răspunsului său mai larg la criza provocată de pandemia de COVID-19.

În ultimii ani, UE și-a sporit reziliența și capacitatea de a preveni, descuraja, înfrâna și răspunde amenințărilor cibernetice și activităților cibernetice răuvoitoare pentru a proteja securitatea și interesele europene.

În iunie 2017, UE și-a intensificat răspunsul prin instituirea unui cadru privind un răspuns diplomatic comun al UE la activitățile cibernetice răuvoitoare („Setul de instrumente pentru diplomația cibernetică”). Cadrul permite UE și statelor sale membre să utilizeze toate măsurile PESC, inclusiv măsurile restrictive, după caz, pentru a preveni, descuraja, înfrâna și răspunde la activitățile cibernetice răuvoitoare care vizează integritatea și securitatea UE și a statelor sale membre.

Mai recent, în aprilie 2019, Consiliul a adoptat un regulament intitulat „Regulamentul privind securitatea cibernetică”, care introduce un ansamblu de sisteme de certificare la nivelul UE și o agenție a UE pentru securitatea cibernetică care să preia rolul actualei Agenții a Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor.

Cadrul juridic de instituire a regimului de sancțiuni cibernetice a fost adoptat în mai 2019, creând baza pe care UE poate impune măsuri restrictive specifice pentru a răspunde atacurilor cibernetice.

UE își menține angajamentul față de un spațiu cibernetic global, deschis, stabil, pașnic și sigur și, prin urmare, reafirmă necesitatea de a consolida cooperarea internațională pentru a promova ordinea bazată pe norme în acest domeniu.

BVBStiri BVB

CONPET SA (COTE) (26/02/2021)

Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (26/02/2021)

Preselectie auditor financiar - varianta in limba engleza

ERSTE GROUP TURBO SHORT 0.10/29.50/29 (EBEBSTS49) (26/02/2021)

Reluare tranzactionare - ora 12:35 - Notificare Erste Group Bank AG suspendare limita variatie

BRK Aur Turbo Long 1750 (BKAURTL10) (26/02/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 26 Februarie si 01 Martie 2021

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (26/02/2021)

Erata - preselectie auditor financiar