Update articol:
RAPORTUL ANUAL OMV PETROM 2018

Creanțele OMV asupra statului român: 1590 milioane de lei costurile estimate cu dezafectarea şi 171 milioane de lei – obligații de mediu în segmentul Downstream Oil  

  • Statul român a plătit către OMV pretenţii de mediu de circa 80 milioane de lei pentru Doljchim, Petrobrazi şi Arpechim
  • OMV a dat în judecată statul român la Curtea de Arbitraj de la Paris, având pretenţii de circa 280 milioane de lei
  • Ministerul Mediului ne-a spus: “În ceea ce privește existența unui dosar privind modul defectuos de îndeplinire a obligațiilor de mediu ale companiei OMV Petrom în legătură cu lucrările de la batalele fosfo-amoniacale de la Doljchim, Petrobrazi și Arpechim vă informăm că la nivelul DIAL-CDSP nu a ajuns nici o somație/informare de la DIICOT”

 

OMV Petrom a înregistrat drept creanțe asupra statului român costurile estimate cu dezafectarea având o valoare prezentă netă de 1.590 milioane RON la 31 decembrie 2018 (2017: 1.815,35 milioane RON) și costurile estimate cu obligațiile de mediu în segmentul Downstream Oil având o valoare prezentă netă de 171 milioane RON (2017: 205,48 milioane RON), întrucât acestea existau înaintea procesului de privatizare a OMV Petrom, potrivit raportului anual al companiei pe 2018.  

Conform contractului de privatizare, OMV Petrom este îndreptățită să recupereze de la statul român o parte din cheltuielile de dezafectare și de mediu efectuate pentru restaurarea și decontaminarea zonelor aferente unor activități desfășurate înaintea procesului de privatizare a societății din 2004.

Raportul anual al OMV Petrom pe 2018 precizează:  “Evaluarea de către conducere a recuperabilității creanței asupra statului român necesită raționamente și estimări semnificative pentru a determina nivelul de incertitudine cu privire la sumele recuperabile de la statul român. Procesul de evaluare ia în considerare, printre altele, istoricul sumelor solicitate, procesul și cerințele de documentare și potențiale litigii sau proceduri de arbitraj”.

În data de 7 martie 2017, OMV AG, ca parte din contractul de privatizare, a inițiat o procedură de arbitraj împotriva statului român, în conformitate cu regulile Camerei Internaționale de Comerț, la Paris, Franța cu privire la anumite notificări de pretenții neplătite de către statul român în legătură cu obligații de dezafectare de sonde și de refacere a mediului în valoare de 153,32 milioane RON.

În data de 6 octombrie 2017 o solicitare de suplimentare a arbitrajului curent cu notificări suplimentare de pretenții în valoare de 134,34 milioane RON a fost transmisă către Camera Internațională de Comerț, la Paris, Franța. La începutul lunii iulie 2018, Tribunalul Arbitral a hotărât că pretențiile suplimentare transmise sunt admisibile, potrivit raportului grupului.

Reprezentanţii Ministerului Mediului ne-au confirmat că pe rolul Curții Internaționale de la Paris se află un dosar, cu obiect pretenții, reclamant fiind OMV AKTIENGESELLSCHAFT (Austria), iar pârât  – Statul Român – reprezentat prin Ministerul Mediului.

Oficialii Ministerului Mediului ne-au transmis: “Potrivit procedurii internaționale de arbitraj și a legislației în vigoare, până la pronunțarea definitivă a Tribunalului Arbitral în litigiul dedus arbitrajului, dosarul, apărările formulate de părți și ședințele de judecată sunt confidențiale. Nicio persoană, în afara celor implicate în soluționarea litigiului, nu are acces la dosar. Menționăm că angajații Tribunalului de Arbitraj Internațional de la Paris și arbitrii înscriși pe Tabloul arbitrilor au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, neavând dreptul de a divulga satele de care iau la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, fără autorizarea scrisă a părților”.

La solicitarea www.financialintelligence.ro, Ministerul Mediului ne-a transmis că, până în prezent au fost efectuate plăți către OMV Petrom din contul special constituit conform prevederilor Legii privatizării SNP Petrom, în sumă de 75.740.807 lei (pentru pretenţiile Doljchim și Petrobrazi – batale interne), în data de 31.01.2014, ca urmare a notificărilor din: 

  • noiembrie 2009 – Doljchim, prin care OMV AKTIENGESELLSCHAFT a solicitat, conform legii, rambursarea sumei 30.252.175,84 lei (exclusiv TVA), care reprezintă pierderi de mediu suferite de societate în legătură cu acțiunile de remediere întreprinse pentru înlăturarea contaminării prezente în zona celor două batale de şlamuri fosfo-amoniacale din cadrul Combinatului Doljchim Craiova;
  • martie 2010 – Petrobrazi, prin care OMV AKTIENGESELLSCHAFT a solicitat rambursarea sumei de 61.431.494,04 RON (exclusiv TVA), echivalentul a 15.315.786,79 €, care reprezintă pierderi de mediu suferite de societate în legătură cu acțiunile de remediere întreprinse pentru înlăturarea contaminării prezente în zona batalelor interioare din cadrul Rafinăriei Petrobrazi.

Ministerul Mediului mai spune că a fost efectuată încă o plată din contul special constituit conform Legii pentru privatizarea SNP Petrom, în sumă de 4.252.492,00 lei pentru obiectivul Arpechim (halde triazinice și acrilonitrilice) în data de 22.08.2014, ca urmare a două notificări: una din noiembrie 2012, prin care OMV a solicitat rambursarea sumei 1.249.533,63 lei (exclusiv TVA), care reprezintă pierderi de mediu suferite de societate în legătură cu acțiunile de remediere întreprinse pentru (i) eliminarea deșeurilor, ecologizarea haldei și reabilitarea amplasamentului haldei de deșeuri de acrilonitril, (ii) transport, tratarea (distrugerea) deșeurilor din depozit, curățarea dalelor din beton, acoperirea cu pământ a părții subterane și demolarea părții supraterane a depozitului de acrilonitril, respectiv (iii) excavarea și evacuarea deșeurilor, ecologizarea zonei haldei în conformitate cu categoria de folosință a terenului (teren în zona industrială de folosință mai puțin sensibilă) și înierbarea acestuia, execuția de foraje de monitorizare în amonte și în aval de halda de deșeuri de acrilonitril din cadrul rafinăriei Arpechim; o altă notificare este tot din noiembrie 2012, prin care OMV a solicitat rambursarea sumei de 3.010.572,23 RON (exclusiv TVA), care reprezintă pierderi de mediu suferite de societate în legătură cu acțiunile de remediere întreprinse pentru (i) eliminarea din haldele de deșeuri triazinice, ecologizarea haldelor și reabilitarea amplasamentului haldelor de deșeuri triazinice, respectiv (ii) excavarea și evacuarea deșeurilor, ecologizarea zonei haldelor în conformitate cu categoria de folosință a terenului (teren în zona industrială de folosință mai puțin sensibilă) și înierbarea acestuia din cadrul rafinăriei Arpechim.

Pentru alte două obiective din cadrul rafinăriilor Arpechim și Petrobrazi au fost emise notificări de pretenție de către OMV Petrom SA, potrivit Ministerului Mediului, dar nu s-a efectuat plata, respectiv:

–    Notificarea Pretenției din octombrie 2013,  în cuantum de 38.636.043,29 lei, acțiuni de remediere constând în reducerea cantității și ameliorarea calității nămolului existent în lacurile Dambovnic și Suseni, lucrări întreprinse pentru îmbunătățirea parametrilor calitativi ai apei epurate din sistemul de lacuri Dambovnic și Suseni, schimbând destinația folosirii acestora ca iazuri biologice din cadrul Rafinăriei Arpechim;

–    Notificarea Pretenției din  noiembrie 2013 în cuantum de 107.799.738,42 lei, acțiuni de remediere constând în (i) golirea și ecologizarea batalelor, (ii) ducerea terenurilor la starea inițială prin umplerea acestora, (iii) execuție de foraje de monitorizare, în amonte și aval de bataluri și (iv) înierbarea terenurilor din zona batalelor exterioare din zonele Ploiești Triaj și Gara Brazi aferente Rafinăriei Petrobrazi.

Statul român, la rândul său, beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană pentru acoperirea acestor obligații financiare.

Ministerul Mediului ne-a precizat: “Referitor la activitatea de rambursare de la Comisia Europeană în cadrul proiectului major, până în prezent, au fost autorizate de către AM POS Mediu următoarele plăți (în cuantum total de 79.636.718,09 lei):

–    75.740.80,00 lei (pentru pretenția Doljchim și Petrobrazi – batale interne), plată efectuată către OMV în data de 31.01.2014 – în conformitate cu prevederile Contractului de Tranzacție – din care a fost rambursată suma de 63.243.573,85 lei în data de 08.08.2014;

– 3.895.911,09 lei pentru obiectivul Arpechim (halde triazinice și acrilonitrilice), plată efectuată către OMV în data de 22.07.2014, din care a fost rambursată suma de 3.253.085,76 lei în data de 18.12.2014.

Presa a speculat în ultimii ani că DIICOT ar investiga “modul defectuos” de îndeplinire a obligațiilor de mediu ale companiei în privința lucrărilor de la batalele fosfo-amoniacale de la Doljchim, Petrobrazi și Arpechim, suspiciunile fiind că lucrările nu prea au fost făcute sau dacă au fost s-au făcut într-un mod defectuos.

Ministerul Mediului ne-a spus: “În ceea ce privește existența unui dosar privind modul defectuos de îndeplinire a obligațiilor de mediu ale companiei OMV Petrom în legătură cu lucrările de la batalele fosfo-amoniacale de la Doljchim, Petrobrazi și Arpechim vă informăm că la nivelul DIAL-CDSP nu a ajuns nici o somație/informare de la DIICOT”.

 

 

 

 

 

 

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020