Update articol:

CREDERE a înaintat către Ministerul Finanțelor Publice un set de amendamente care vizează modificarea programului „Prima Casă” și reiterează necesitatea unei dezbateri publice asupra proiectului

CREDERE a înaintat către Ministerul Finanțelor Publice un set de amendamente care vizează Proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea programului „Prima Casă” și reiterează necesitatea unei dezbateri publice asupra proiectului, potrivit unui comunicat de presă.

CREDERE – Dovada înregistrării amendamentelor la MFP

CREDERE, în calitate de asociație pentru protecția consumatorilor de servicii financiar-bancare,  lansează următoarele propuneri de îmbunătățire a actului normativ:

 

  1. Băncile vor publica proiectul de contract de credit pe propriul site, fapt de natură a asigura transparență procesului de creditare. Beneficiarul programului (consumatorul) are, așadar, posibilitatea de a compara în mod eficient ofertele băncilor, din moment ce nu întotdeauna costurile creditului sunt decisive pentru opțiunea consumatorului, ci chiar cuprinsul unor clauze contractuale, mai mult sau mai puțin favorabile acestuia. Publicarea proiectelor de contract de credit reprezintă o practică curentă în spațiul Uniunii Europene.

 

  1. Instituirea unei dobânzi fixe care să nu depășească pragul de 5%. Având în vedere caracterul social al programului, rata nesemnificativă de credite neperformante, existența garanției statului care diminuează riscurile finanțatorilor (băncilor), precum și evoluția impredictibilă a indicilor de referință care intră în componența dobânzii variabile (ROBOR sau IRCC, după caz), apreciem că poate fi realizată cu succes implementarea unei dobânzi fixe de cel mult 5%. Această propunere ar fi in interesul tuturor părților implicate, asigurând predictibilitate pentru consumator, profit pentru bancă și un portofoliu sănătos de garanții pentru stat. 

 

  1. Comisionul de gestiune nu va mai fi suportat de către împrumutat. Potrivit programului „Prima Casă”, în vigoare astăzi, Banca achită către fondul de garantare un comision de gestiune care va fi recuperat de la consumator.  Prin Ordin de Ministru, comisionul de gestiune este stabilit la 0.45%/an din soldul garanției statului și se achită anual. Cu alte cuvinte, suplimentar față de ratele lunare, consumatorul este nevoit să achite, o dată pe an, încă cca. 50% din rata lunară cu titlu de comision de gestiune. În contextul în care acest program este unul social și vorbim despre consumatori vulnerabili, în contextul în care indicii de referință modifică în sens crescător nivelul ratei lunare, precum și aplicabilitatea comisionului de gestiune ca % din soldul garanției statului, apreciem că nu există o justificare obiectivă pentru perceperea comisionului și punerea lui în sarcina consumatorului. Statul nu prestează un serviciu cu titlu permanent pentru consumator, de aceea, cel mult putem fi de acord cu un cuantum fix al acestui comision, la un nivel rezonabil și care să fie perceput consumatorului (direct sau indirect) o singură dată, la momentul acordării împrumutului. Prezenta propunere este în acord cu Proiectul de modificare a programului „Prima Casă” publicat de Ministerul Finanțelor Publice în luna mai 2019, comisionul de gestiune urmând a fi suportat din bugetul MFP. 

 

  1. Statul poate subvenționa 1 punct procentual din dobândă creditului dacă în familia împrumutatului există o persoană încadrată cu grad de handicap grav. Această propunere subliniază caracterul social al programului și vine în sprijinul unor consumatori aflați în reală dificultate. Astfel, dacă împrumutatul este eligibil pentru acordarea unui credit și se află în situația descrisă anterior, statul poate suporta 1 punct procentual din dobânda aplicabilă contractului de credit.

 

  1. Reducerea costurilor de refinanțare, atât pentru creditele acordate prin programul „Prima Casă”, cât și pentru creditele ipotecare standard, indiferent de momentul acordării acestora. Considerăm că o dezbatere publică pe programul „Prima Casă”, redenumit în „O casă, o familie”, ar putea să conducă și la identificarea unei soluții pentru reducerea costurilor de refinanțare (costuri notariale, formalități de publicitate etc). În prezent, foarte puțini consumatori își permit să refinanțeze un credit la altă bancă și în condiții mai bune. Cel mai important aspect este reprezentat de costurile însemnate aferente operațiunii de refinanțare. Așa cum arată și un raport dat publicității de către Consiliul Concurenței la finalul anului 2018, considerăm că prin stimularea refinanțării împrumuturilor, prin măsuri adecvate adoptate de către statul român, consumatorii vor putea accesa orice tip de credit la un cost mai avantajos decât în prezent.

 

  1. Banca va notifica consumatorul anterior sau concomitent debitării conturilor asupra cărora s-a instituit ipotecă mobiliară. Există situații în care consumatorul depășește nesemnificativ termenul scadent pentru plata ratei lunare, iar Banca trage din contul curent banii aferenți ratei. Pentru a evita situații neplăcute sau conflictuale, considerăm că este în interesul ambelor părți ca împrumutatul să fie notificat asupra iminenței tragerii banilor din cont de către Bancă.

 

  1. Suplimentar, menționăm că ne arătăm deschiderea de a avea o dezbatere aplicată asupra plafoanelor de venituri care reprezintă criteriu de eligibilitate în acordarea unui credit prin programul guvernamental, respectiv ce măsuri am putea adopta pentru ca un consumator declarat eligibil la finanțare să nu fie pus în situația de a achita sume de bani care depășesc în mod semnificativ avansul de 5%, din moment ce plafonul de achiziție și prețul imobilului sunt raportate în moneda euro.

 

Asociația Credere pentru Informarea, Consilierea și Educarea Consumatorilor a fost înființată în anul 2018, la inițiativa unui grup de consumatori care în ultimii 9 ani s-au implicat activ în demersuri care au avut drept obiectiv protejarea intereselor consumatorilor de servicii financiar-bancare. Membrii fondatori ai asociației Credere au peste 20 de ani de experiență în materie de protecție a consumatorilor de servicii financiar-bancare, fiind licențiați în economie și drept.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (20/10/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN si EFSA

TERAPLAST SA (TRP) (20/10/2020)

Detalii teleconferinta T3/2020

Sphera Franchise Group (SFG) (20/10/2020)

Incheierea actelor juridice cu partile afiliate