Update articol:

Cristian Bușu – numit președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

Cristian Bușu a fost numit președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, printr-o decizie semnat[ de premierul Florin Cîţu, publicată în Monitorul Oficial la începutul acestei săptămâni.

Este conferenţiar universitar (doctor în economie) la Academia de Studii Economice. De-a lungul timpului, el a ocupat mai multe funcţii importante, printre care secretar de stat în Ministerul Energiei (2015-2017), preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electrica (septembrie 2014 – aprilie 2018), director economic la Fondul Proprietatea (2009-2013), consilier economic în Guvernul României (2005-2009).

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017.

ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege. ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

În vederea creşterii încrederii publice în situaţiile financiare anuale şi în situaţiile financiare anuale consolidate auditate, ASPAAS are, în principal, următoarele obiective:

  • creşterea calităţii auditului statutar;
  • creşterea profesionalismului auditorilor financiari şi firmelor de audit;
  • supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, potrivit cerinţelor reglementărilor Uniunii Europene şi ale altor reglementări în domeniu;
  • asigurarea eficacităţii propriei activităţi desfăşurate în domeniul auditului statutar.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)