Update articol:
RAPORT

Curtea de Conturi: “S-a remarcat dezinteresul ANRE față de starea tehnică a infrastructurii de transport gaze”

Curtea de Conturi consideră grav faptul că, deși potrivit legii, ANRE avea atribuții în monitorizarea planurilor de investiții ale operatorului de transport, precum și în publicarea acestor informații în Raportul anual de activitate, acest fapt nu a fost prezentat, deși constituie una dintre principalele probleme ale siguranței sistemului național de transport gaze naturale, conform Raportului de audit al performanței privind piața de gaze naturale din România, elaborat anul acesta.

Raportul arata: “ Pe de o parte, s-a remarcat dezinteresul față de starea tehnică a infrastructurii de transport gaze, a nivelului pierderilor (în creștere) și a problemelor identificate, iar pe de altă parte, lipsa de informare a factorilor politici și a participanților la piața de gaze naturale asupra stării tehnice a acestor rețele, în contextul în care, destinatarii Raportului de activitate al Autorității de reglementare (ANRE), sunt Parlamentul, Guvernul și Președintele României, Consiliul Concurenței, Agenția de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei – ACER, Comisia Europeană.”

În ceea ce privește reabilitarea și repararea componentelor SNT, s-a remarcat un grad scăzut de reabilitare a componentelor SNT, raportat la necesitățile existente (2.218,06 km conducte magistrale de transport și un număr de 63 stații), astfel că, în perioada 2012-2016, din suma alocată pentru reparații și reabilitări (462 milioane de lei), s-a utilizat doar un procent de 46,64% pentru lucrări (215,50 milioane de lei), conform Curtii de Conturi: “Deși infrastructura de transport gaze naturale era învechită, prezentând un grad ridicat de uzură, iar nivelul de realizare a programelor de investiții a scăzut, în perioada auditată, în ceea ce privește modernizarea și retehnologizarea componentelor SNT, s-a constatat un grad scăzut de modernizare/retehnologizare a componentelor SNT, raportat la necesitățile existente. 

În perioada 2012-2016, prin programele de modernizare și dezvoltare investiții, s-au alocat 2.057,09 milioane lei, s-au cheltuit 885,16 milioane lei, reprezentând un procent de 43,03% (pentru: modernizarea a 91 stații, lucrări de dezvoltare conducte de transport gaze – 212 km, lucrări de interconectare – 11 km, lucrări de dezvoltare la 55 stații, lucrări hidrotehnice). 

Totodată, s-a remarcat o scădere an de an a valorii investițiilor realizate în raport cu valoarea anuală programată. Astfel, la nivelul anului 2016, din valoarea totală programată de 721,90 milioane lei, s-au cheltuit doar 119,82 milioane lei, ceea ce reprezintă 16,60%.”

Raportat la obligațiile stabilite de cadrul normativ în vigoare, auditorii au remarcat faptul că, în perioada 2012-2016, ANRE nu a aprobat planurile de investiții ale operatorului de transport SNTGN Transgaz SA, nu a monitorizat respectarea acestor planuri și nici nu a furnizat prin Rapoartele de activitate anuale ale ANRE, informații cu privire la evaluarea acestor planuri, din punctul de vedere al concordanței lor cu planul la nivel comunitar de dezvoltare a rețelei prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 715/2009, așa cum prevede Legea nr.123/2012.

Curtea de Conturi cere ANRE intensificarea controalelor la operatorii din piața de gaze naturale, în scopul reducerii cazurilor de nerespectare a reglementărilor aplicabile

Curtea de Conturi: Inconsecvenţa factorilor de decizie şi lipsa finanţării au condus la nepunerea în practică a strategiilor energetice

 

BVBStiri BVB

VES SA (VESY) (22/05/2020)

Litigiiu la 22.05.2020

TERAPLAST SA (TRP) (22/05/2020)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

CEMACON SA (CEON) (22/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014