Update articol:

Daniel Zamfir va fi preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice

Senatorul Daniel Zamfir. Senatorul Daniel Zamfir.
  • Comisia poate invita, pentru audieri și explicații, orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectivele anchetei.

  • Instituțiile și autoritățile publice  sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările comisiei parlamentare de anchetă în termenul stabilit de aceasta.

 

Daniel Zamfir  (Grupul parlamentar al PSD) va fi preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice, potrivit Hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

Comisia parlamentară de anchetă este formată din 15 membri și este condusă de un birou, compus din: președinte, 2 vicepreședinți și 2 secretari. În condițiile în care unul dintre membrii comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar care l-a propus va desemna un înlocuitor.

Astfel, componenţa nominală a Comisiei parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice este:

I. Componența:
1. domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin, Grupul parlamentar al PSD;
2. domnul senator Oprea Ștefan-Radu, Grupul parlamentar al PSD;
3. doamna deputat Cătăuță Ana-Maria, Grupul parlamentar al PSD;
4. domnul deputat Popa Radu-Mihai, Grupul parlamentar al PSD;
5. domnul deputat Toma Ilie, Grupul parlamentar al PSD;
6. domnul deputat Știrbu Gigel-Sorinel, Grupul parlamentar al PNL;
7. domnul deputat Roman Florin-Claudiu, Grupul parlamentar al PNL;
8. domnul senator Petcu Toma-Florin, Grupul parlamentar al PNL;
9. domnul senator Neagu Nicolae, Grupul parlamentar al PNL;
10. doamna senator Dinică Silvia, Grupul parlamentar al USR;
11. domnul senator Bordei Cristian, Grupul parlamentar al USR;
12. doamna deputat Prună Cristina-Mădălina, Grupul parlamentar al USR;
13. domnul deputat Focșa Dumitru-Viorel, Grupul parlamentar al AUR;
14. domnul deputat Bende Sándor, Grupul parlamentar al UDMR;
15. domnul deputat Varujan Pambuccian, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

II. Biroul comisiei:
— președinte, domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin, Grupul parlamentar al PSD;
— vicepreședinte, domnul deputat Știrbu Gigel-Sorinel, Grupul parlamentar al PNL;
— vicepreședinte, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina, Grupul parlamentar al USR;
— secretar, domnul deputat Focșa Dumitru-Viorel, Grupul parlamentar al AUR;
— secretar, domnul deputat Bende Sándor, Grupul parlamentar al UDMR.

Obiectivele comisiei de anchetă sunt următoarele:
a) determinarea factorilor care au contribuit la creșterea alarmantă și substanțială a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice;

b) analiza gradului de realizare a programelor de investiții care vizau punerea în funcțiune de noi capacități de producție a energiei electrice și exploatarea de noi zăcăminte de gaze naturale;

c) analiza nivelului de interconectare cu țările vecine, evoluția acestuia în ultimii 5 ani și stabilirea influenței asupra pieței energetice;

d) situația comparativă a prețurilor la energie electrică și gaze din ultimul an pe piața internațională, pe piața europeană și a țărilor vecine României;

e) stabilirea influenței pe care liberalizarea pieței de energie electrică și gaze naturale a avut-o asupra evoluției prețurilor acestora;

f) determinarea măsurilor pe care Guvernul le-a luat pentru asigurarea resurselor de energie electrică și gaze naturale pentru buna funcționare a economiei și pentru necesarul consumatorilor casnici în iarna 2020—2021 (programul de
iarnă);

g) stabilirea gradului în care fundamentarea definirii consumatorului vulnerabil în proiectul legislativ al Guvernului asigură acordarea ajutorului financiar familiilor aflate în situație de deprivare energetică;

h) în ce măsură Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a vegheat, potrivit atribuțiilor legale pe care le are, asupra funcționării și funcționalității pieței de energie electrică și de gaze naturale, sesizarea eventualelor
disfuncționalități și deficiențe și măsurile luate în acest sens;

i) analiza măsurilor pe care Consiliul Concurenței le-a luat pentru rezolvarea eventualelor sesizări care vizau operațiuni de cartelizare sau anticoncurențiale în domeniul energiei electrice sau al gazelor naturale;

j) măsuri și acțiuni întreprinse de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vizând relațiile comerciale și/sau contractuale dintre operatorii din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale și clienții casnici;

k) influența modificărilor legislative din perioada 2020—2021 asupra creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale, precum și propuneri de modificări legislative pentru asigurarea unui regim concurențial corect și a protejării categoriilor de consumatori vulnerabili din punct de vedere energetic;

l) analiza posibilității reintroducerii, pentru o perioadă limitată, a unor prețuri reglementate pentru consumatorii casnici și întreprinderile mici și mijlocii afectate de efectele pandemiei;

m) orice alte măsuri și elemente care vor fi necesare pentru realizarea unei analize corecte și eficiente a situației care face obiectul prezentei comisii parlamentare de anchetă.

Convocarea ședințelor comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora ședinței stabilite, de către președintele acesteia sau, în lipsa
acestuia, de către vicepreședintele desemnat.

Pentru ca ședințele comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc este necesară prezența majorității membrilor acesteia. Hotărârile comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.

Organizarea și funcționarea comisiei parlamentare de anchetă sunt cuprinse într-un regulament propriu, elaborat și prezentat spre aprobare Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului în termen de 7 zile de la constituirea
acesteia.

Comisia parlamentară de anchetă este împuternicită să facă audieri și să ceară autorităților și instituțiilor publice, oricăror structuri de specialitate ale statului, altor entități publice sau private, precum și cetățenilor să îi pună la dispoziție
date, informații și materiale necesare și utile pentru clarificarea obiectivelor comisiei parlamentare de anchetă.

Comisia parlamentară de anchetă poate invita, pentru audieri și explicații, orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectivele
anchetei.

Instituțiile și autoritățile publice a căror activitate are legătură cu obiectivele prevăzute mai sus, dar și cu alte aspecte legate de aceste obiective sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările comisiei parlamentare de anchetă în
termenul stabilit de aceasta.

Dacă, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări, este necesară întocmirea unor rapoarte de expertiză, comisia parlamentară de anchetă poate solicita efectuarea de expertize. Lucrările comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează și se dactilografiază.

În activitatea sa, comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza un grup de specialiști, fără drept de vot.

În cadrul dezbaterilor pot interveni, potrivit prevederilor Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, pentru explicații tehnice, specialiștii utilizați de comisia parlamentară de anchetă la elaborarea raportului său.

Lucrările comisiei parlamentare de anchetă sunt publice, cu excepția cazului în care aceasta hotărăște altfel.

Constatările, concluziile și propunerile comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, elaborat de toți membrii acesteia, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen de maximum 90 de zile de la data înființării și aprobării componenței comisiei parlamentare de anchetă de către plenul celor două Camere.

După primirea raportului comisiei parlamentare de anchetă, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului îl înscriu pe ordinea de zi pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului și
îl distribuie grupurilor parlamentare.

Raportul comisiei parlamentare de anchetă va fi supus dezbaterii Parlamentului într-o ședință special organizată în acest scop, în cel mult 15 zile de la primirea acestuia de către Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Comisia parlamentară de anchetă își încetează activitatea după ce plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului s-a pronunțat asupra raportului supus dezbaterii.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului vor asigura personalul de specialitate și logistica necesare realizării obiectivelor comisiei parlamentare de anchetă.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 9 septembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

BVB | Știri BVB

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (08/12/2021)

Reluare tranzactionare ora 16:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizia ASF nr. 1529/08.12.2021 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni SIF3

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (08/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

CARBOCHIM S.A. (CBC) (08/12/2021)

Convocare AGAE 05/06.01.2022 Versiune in limba Engleza

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (08/12/2021)

Hotararea Consiliului de Administratie - 7 decembrie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (08/12/2021)

Hotarari AGEA din data de 8 decembrie 2021