Update articol:
Execuția bugetară la finalul lui noiembrie

Deficit de 2,74% din PIB, mai mult decât dublu decât anul trecut

Sursa Pixabay
  • Cheltuielile de personal, în creștere cu 25,5%
  • Dobânzile sunt cu 25,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1,3% din PIB

Execuția bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 26 miliarde lei, respectiv 2,74% din PIB, conform datelor operative, publicate de Ministerul Finanțelor.

Spre comparație, în noiembrie 2017, execuția bugetului general consolidat l s-a încheiat cu un deficit de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB. La data respectivă, MFP preciza că cifra se încadrează în deficitul estimat de 3% din PIB, în timp ce, anul acesta, mențiunea respectivă nu mai apare.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 261,5 miliarde lei, reprezentând 27,5% din PIB, sunt cu 14,6% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,5%) și din veniturile nefiscale (+14,4%).

Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

Începând cu luna mai, se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 10,5% față de realizările aceleiași perioade din 2017, ajungând la o valoare de 53,7 miliarde lei pe primele unsprezece luni ale anului în curs. Veniturile din accize au fost în sumă de 26,1 miliarde lei (2,7% din PIB) cu 8,2% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent.

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,2% față de aceeași perioadă a anului 2017. S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 25,5% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 50,3% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 18,7 miliarde lei, fiind cu 35,1% mai mari faţă de aceeași perioadă a anului 2017. 

2. Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 287,5 miliarde lei, cu 20,6% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 11,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare. Subvențiile sunt mai mari cu 15,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,6%.

Dobânzile sunt cu 25,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1,3% din PIB, întrucât în luna octombrie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 11,8%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 26,3 miliarde lei, cu 50,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (23/10/2020)

Tranzactii raportate conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

COS TARGOVISTE S.A. (COS) (23/10/2020)

Stadiu procedura insoventei

VES SA (VESY) (23/10/2020)

Hotarari AGA O & E 23.10.2020