Update articol:

Dezbateri în Parlament la proiectul de lege 5G (live text si video)

Actualizare: 

Proiectul de lege PLx 161 -2021  a fost adoptat în forma trimisă de Guvern, fără amendamente. 

Amendamentele au fost respinse. Urmează votul final.

Vezi tabel amendamente proiect de lege 5G care sunt supuse aprobării:

Tabel centralizator PLx 161-2021

Deputatul Andi Gosaru a mai propus urmatoarele amendamente:

 

Andi Grosaru, Parlamentar:  Ar trebui să avem la această dezbatere reprezentanți de la STS, CSAT, SRI, pentru că este un proiect foarte important.  Cerem amânarea dezbaterii până când acești reprezentanți vor fi prezenți.

Alexandru Bologan, secretar de stat la Ministerul Cercetării, prezent la discuții: Susținem proiectul de lege in forma adoptată de Guvern.

Sabin Sărmaș, președintele  Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a declarat că proiectul de lege este foarte important, fiind un pas important în implementarea 5G în România.

Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G este dezbătut la această oră în Parlament.

Vezi aici video: http://www.cdep.ro/pls/dic/htp_direct?jw_stream=11&idl=1

Vezi aici parcursul legii: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19269

La discuții participă parlamentari din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei Juridice, Comisiei Juridice  şi celei de Apărare.

Sunt invitați la discuţii oficiali ai Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării şi ai
Autorităţii Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

……..
Legea are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, denumite reţele 5G, în vederea prevenirii, contractării şi eliminării riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale şi apărării ţării.

“Pentru realizarea scopului prevăzut la articolul 1, utilizarea de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurii informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G, cu excepţia echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali definiţi potrivit OUG 111/2011, este condiţionată de obţinerea de către producători a unei autorizaţii, în condiţiile prezentei legi. Autorizarea se acordă prin decizie a prim-ministrului pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în termen de 4 luni de la data solicitării”, se arată în proiect.

Iniţiativa menţionează că avizul conform se fundamentează pe o serie de documente prevăzute de această lege, precum şi pe evaluări din perspectiva riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale şi apărării ţării. În situaţia în care sunt identificate riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii ţării ca urmare a analizei, avizul CSAT este negativ.

Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice autorizaţi pot utiliza numai tehnologii, echipamente şi programe software în reţelele 5G realizate de producători autorizaţi, în conformitate cu prezenta lege.

Potrivit acesteia, constitutie contravenţie utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice a tehnologiilor, echipamentelor şi programelor software în reţelele 5G puse la dispoziţie de producători care nu au obţinut autorizarea stabilită de lege şi se sancţionează cu amendă în cuantum cuprins între 1% şi 5% din cifra de afaceri.

Proiectul a fost iniţiat de Guvern şi a fost adoptat de comisiile de la Cameră în forma transmisă.

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (22/10/2021)

Amendament Conventie de trezorerie interna

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (22/10/2021)

Alocare actiuni in dreptul persoanelor cu responsabilitati de conducere SOP2018

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (22/10/2021)

Incheiere contract cu Global Medical Solutions