Update articol:

DIGI – profit de 10 milioane de euro în trimestrul al treilea

Veniturile DIGI (cu excepția veniturilor între segmente și alte venituri) pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018 au fost de 269,8 milioane EUR, față de 230,1 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată
la 30 septembrie 2017, o creștere de 17,3%, potrivit informaţiilor transmise de companie către BVB.

Veniturile DIGI pentru perioada de noua luni încheiată la 30 septembrie 2018 au fost de 752,0 milioane EUR, față de 684,1 milioane EUR pentru perioada de noua luni
încheiată la 30 septembrie 2017, o creștere de 9,9%. Creşterea veniturilor excluzând veniturile Invitel, pentru perioada de noua luni încheiată la 30 septembrie 2018, ar fi fost de 6,2%.

Profitul net al DIGI în trimestrul al treilea  s-a situat la 10 milioane de euro, faţă de 12 milioane de euro în perioada similară a anului trecut. 

DIGI susţine: “Pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018, am avut venituri de 269,8 milioane EUR, profit net de 10,3 milioane EUR și EBITDA ajustată de 81,7 milioane de EUR, incluzând rezultatele consolidate ale Invitel”.

 

Datoriile DIGI au crescut la 1,427 miliarde de euro la 30 septembrie 2018, faţă de 1,19 miliarde de euro la 31 decembrie 2017.  

Veniturile din România ale DIGI pentru perioada de trei luni încheiată la dată de 30 septembrie 2018 au fost de 176,5 milioane EUR, prin comparație cu 162,4 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la dată de 30 septembrie 2017, o
creștere de 8,7%, potrivit informaţiilor transmise de companie către BVB . Creșterea veniturilor din România a fost determinată, conform oficialilor DIGI, în principal, de o creștere a numărului de RGU („unitate generatoare de venituri”) pentru servicii de televiziune prin cablu și internet și date fixe și de o creștere a ARPU (venitul mediu pe unitate) pentru serviciile  de telecomunicații mobile.

Numărul de RGU din serviciile de televiziune prin cablu a crescut de la aproximativ 2.974 mii la 30 septembrie 2017, la aproximativ 3.234 mii la 30 septembrie 2018, o creștere de aproximativ 8,7%, iar numărul de RGU din serviciile de internet și date fixe rezidențial a crescut de la aproximativ 2.092 mii la 30 septembrie 2017 la aproximativ 2.305 mii la 30 septembrie 2018, o creștere de aproximativ 10,2%. Aceste creșteri se datorează în principal investițiilor  în expansiunea rețelei de fibră optică și pachetelor  de internet fix și date, arată DIGI. Numărul de RGU din
serviciile de telecomunicații mobile a scăzut puțin de la 3.400 mii, la data de 30 septembrie 2017, la aproximativ 3.379 mii RGU la data de 30 septembrie 2018, o descreștere de aproximativ 0,6%. ARPU din serviciile de telecomunicații mobile a crescut la o medie de 4,4 EUR/lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2018, comparativ cu media de 4,2 EUR/lunar pentru perioada de trei luni încheiată la dată de 30 septembrie 2017, o creștere de aproximativ 4,8%, care a rezultat în principal datorită mixului de pachete de abonament.

Creșterea serviciilor de televiziune prin cablu, internet fix și date, telecomunicații mobile și alte venituri au fost parțial compensate printr-o scădere a veniturilor generate de serviciile DTH și a liniilor de telefonie fixă, ca urmare a scăderii
RGU în ambele linii de activitate. Numărul de RGU din serviciile DTH a scăzut de la aproximativ 605 mii la data de 30 septembrie 2017 la 544 mii la dată de 30 septembrie 2018, o scădere de aproximativ 10,1%. Această scădere s-a
datorat în principal faptului că un număr de abonați DTH au încetat contractele, s-au mutat la concurenți sau au migrat de la serviciile  de DTH la serviciile de televiziune prin cablu. Numărul RGU de clienți rezidențiali abonați la serviciile de telefonie fixă a scăzut de la 1.151 mii la data de 30 septembrie 2017 la aproximativ 1.075 mii
la data de 30 septembrie 2018, o scădere de aproximativ 6,6%.

Veniturile din Ungaria (exclusiv Invitel) pentru perioada de trei luni încheiată în data de 30 septembrie 2018 au fost de 54,6 milioane EUR, prin comparație cu 38,3 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată în dată de 30
septembrie 2017, o creștere de 42,6%. Pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018, veniturile din Ungaria includ veniturile consolidate ale Digi Ungaria și Invitel. Veniturile din Ungaria, excluzând veniturile Invitel
pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018, ar fi scăzut cu 7%.

Descreșterea veniturilor prezentate în EUR, excluzând Invitel, se datorează în principal impactului fluctuației ratei de schimb HUF/EUR și deprecierii HUF
față de EUR în perioada raportată (324,17 HUF/EUR cursul de schimb mediu pentru Q3 2018 comparativ cu 306,48 HUF/EUR cursul de schimb mediu pentru Q3 2017), și într-o măsură mai mică a promoțiilor și discounturilor oferită
clienților noi și existenți. Pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018, RGU și ARPU din Ungaria includ RGU și ARPU consolidat al Digi Ungaria și Invitel. Numărul de RGU pentru serviciile de televiziune prin cablu a crescut de la aproximativ 495 mii la 30 septembrie 2017, la aproximativ 685 mii la 30 septembrie 2018, o creștere de aproximativ 38,4% (din care RGU doar pentru Digi Ungaria au crescut cu aproximativ 3,2%), numărul de RGU din servicii de internet și date fixe a crescut de la aproximativ 459 mii la 30 septembrie 2017 la aproximativ 741
mii la 30 septembrie 2018, o creștere de aproximativ 61,4%(din care RGU doar pentru Digi Ungaria au crescut cu aproximativ 8,1%), iar numărul de RGU pentru servicii de telefonie fixă a crescut de la aproximativ 371 mii la 30 septembrie 2017 la aproximativ 697 mii la 30 septembrie 2018, o creștere de aproximativ 87,9%(din care RGU doar pentru Digi Ungaria au crescut cu aproximativ 7,0%). Aceste creșteri au fost determinate de investițiile  în extinderea și modernizarea rețelei fixe din fibră optică din Ungaria. Numărul de RGU pentru servicii DTH a scăzut de la aproximativ 302 mii la 30 septembrie 2017 la aproximativ 288 mii la 30 septembrie 2018, o scădere de aproximativ 4,6%. Un număr de abonați DTH și-au reziliat contractele, s-au mutat la concurenți sau au migrat de la serviciile DTH la serviciile  de televiziune prin cablu.

Veniturile din Spania pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018 au fost de 32,9 milioane EUR, în comparație cu 24,6 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2017, o creștere de 33,7%.
Creșterea veniturilor din Spania s-a datorat, în principal, creșterii numărului de RGU pentru servicii de telecomunicații mobile de la aproximativ 813 mii la 30 septembrie 2017 la aproximativ 1.213 mii la 30 septembrie 2018, o creștere de aproximativ 49,2%, determinată, în principal, de atragerea de clienți noi. Serviciile de telefonie fixă și internet fix au fost lansate de Digi Spania în septembrie 2018, ca
și revânzarea de produse prin rețeaua Telefonică.

 Veniturile din activitățile  de exploatare din Italia, pentru perioada de trei luni încheiată la dată de 30 septembrie 2018,  au fost de 5,8 milioane EUR, în comparație cu 4,8 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la dată de 30 septembrie 2017, o creștere de 20,8%. Creșterea veniturilor  din Italia a fost determinată, în principal, de creșterea numărului de RGU pentru serviciile de telecomunicații mobile, de la aproximativ 158 mii la 30 septembrie 2017 la 202 mii la 30 septembrie 2018, o creștere de aproximativ 27,8% datorată, în principal, atragerii de clienți noi.

Cheltuieli de exploatare – 238,7 milioane EUR, pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018

Cheltuielile de exploatare (exceptând cheltuielile între segmente și alte cheltuieli, dar incluzând cheltuielile cu amortizarea și ajustările pentru depreciere) pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018, au fost de 238,7 milioane EUR, în comparație cu 197,5 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la dată de 30 septembrie 2017, respectiv o creștere de 20,9%. Pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018, rezultatele Invitel sunt consolidate la rezultatele grupului Digi. Creșterea cheltuielilor de exploatare excluzând cheltuielile Invitel ar fi fost de 11,1%.
Cheltuielile de exploatare totale (exceptând cheltuielile între segmente și alte cheltuieli, dar incluzând cheltuielile cu amortizarea și ajustările pentru depreciere) pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2018, au fost de
668,2 milioane EUR, în comparație cu 596,6 milioane EUR pentru perioada de nouă luni încheiată la dată de 30 septembrie 2017, respectiv o creștere de 12,0%. Pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2018, rezultatele Invitel sunt consolidate la rezultatele grupului Digi. Creșterea cheltuielilor de exploatare excluzând cheltuielile Invitel ar fi fost de 6,6%.

Au crescut cheltuielile în România din cauza majorării cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor cu programele

Cheltuielile de exploatare din România pentru perioada de trei luni încheiată la dată de 30 septembrie 2018 au fost de 114,0 milioane EUR, în comparație cu 106,0 milioane EUR pentru perioade de trei luni încheiată la 30 septembrie
2017, reprezentând o creștere de 7,5%. Această creștere se datorează în principal majorării cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor cu programele.
În general, creșterea cheltuielilor operaționale este în linie cu dezvoltarea generală a activității.

Cheltuielile de exploatare din Ungaria pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2018 au fost de 43,5 milioane EUR, în comparație cu 27,8 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2017, o creștere de 56,5%. Pentru perioada raportată cheltuielile oeprationale ale Ungariei includ
cheltuielile consoliate ale Digi Ungaria și Invitel. Creșterea cheltuielilor, excluzând cheltuielile Invitel, ar fi fost de aproximativ 10,3%, în principal datorită creșterii cheltuielilor legate de construcția rețelei mobile și a cheltuielilor cu
salariile. În general cheltuielilor de exploatare au crescut în concordanță cu creșterea afacerii și cu stadiul de construcție al rețelei de telefonie mobilă, potrivit DIGI.

Cheltuielile de exploatare din Spania pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie 2018 au fost de 24,3 milioane EUR, în comparație cu 17,8 milioane EUR pentru perioade de trei luni încheiată la dată de 30 septembrie 2017, o creștere de 36,5%.

 

Acționarul principal al DIGI este RCS Management („RCSM”), o societate înființată în România. Acționarul entității-mama a DIGI este Dl Zoltan Teszari, acționarul care controlează RCSM. DIGI și RCSM nu înregistrează operațiuni, cu excepția unor activități de holding și finanțare, iar principalul /singurul activ al acestora este deținerea asupra RCS&RDS, respectiv, DIGI.
Pe data de 21 iulie 2017, DIGI Távközléși és Szolgáltató Kft. („Digi HU”) filiala  din Ungaria, acționând în calitate de cumpărător, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare acțiuni cu societățile Ilford Holding Kft. și Invitel Technocom Távközléși Kft., acționând în calitate de vânzători, pentru achiziția de acțiuni ce reprezintă
99,998395% din capitalul social și drepturile de vot din Invitel Távközléși Zrt („Invitel”). Tranzacția a fost finalizată pe 30 mai 2018 pentru un preț total de aproximativ 135,4 milioane EUR echivalent.

Litigiile cu Intact Media Group,  stinse în baza unui Contract de Tranzacție

Începând cu martie 2011, Intact Media Group a inițiat o serie de acțiuni în justiție împotriva DIGI, care, la rândul său, a inițiat  o serie de litigii împotriva acestui grup.
În data de 15 iunie 2018, RCS & RDS S.A. (filiala din România a Societății – „RCS & RDS”) a încheiat un contract de tranzacție cu Antena TV Group S.A. („Antena Group”) și Antena 3 S.A. în baza căruia părțile au renunțat irevocabil la toate pretențiile care făceau obiectul disputelor dintre ele și, pe cale de consecință, au convenit stingerea tuturor litigiile dintre RCS & RDS și Intact Media Group. În
implementarea Contractului de Tranzacție, părțile au depus în cadrul tuturor litigiilor dintre ele ce se află pe rolul instanțelor de judecată cereri pentru stingerea acestor dispute. Instanțele investite cu o parte din aceste litigii au luat deja act de stingerea lor, urmând că în viitorul apropiat toate aceste litigii să se stîngă definitiv prin implementarea Contractului de Tranzacție.

Acțiune penală a Direcției Naționale Anticorupție

Începând cu 2013, Agenția Națională Anticorupție („DNA”) a declanșat o investigație privind măsura în care un contract de asociere în participațiune încheiat în 2009 între RCS&RDS și BODU S.R.L. în legătură cu operarea unui ansamblu de săli de evenimente din București respectă legislația penală.

Pe 7 iunie 2017, cu privire la Bendei Ioan, membru în Consiliul de administrație al RCS&RDS, DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și complicitate la spălare de bani. De asemenea, cu privire la Bendei Ioan, DNA a dispus luarea măsurii controlului judiciar. În data de 25 iulie 2017, cu privire la RCS&RDS, DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani, cu privire la INTEGRASOFT S.R.L. (una dintre filialele RCS&RDS din România), DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani, cu privire la Mihai Dinei (membru în Consiliul de administrație al RCS&RDS). În data de 31 iulie 2017, cu privire la Serghei Bulgac (Director General al Societății și Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al RCS&RDS), DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.

DIGI susţine: “Așa-zisele infracțiuni de dare de mită și de complicitate la dare de mită sub investigație sunt presupuse a fi fost săvârșite sub forma unei legături între contractul de asociere în participațiune din 2009 dintre RCS&RDS și BODU S.R.L. cu privire la operarea unui ansamblu de săli de evenimente din București și drepturile media de difuzare a competițiilor din Liga 1, în timp ce așa-zisele infracțiuni de spălare de bani și de complicitate la spălare de bani sunt pretinse a fi realizate prin încheierea de către RCS&RDS a contractului prin care s-a achiziționat ansamblul de Săli de evenimente din București.

În data de 22 august 2017, DNA a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Ioan Bendei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și complicitate la spălare de bani, respectiv trimiterea în judecată, în stare de libertate, a RCS&RDS sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani, a INTEGRASOFT S.R.L. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani, a lui Mihai Dinei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la dare de mită și complicitate la spălare de bani, respectiv a lui Serghei Bulgac sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani. Dosarul a fost transmis de DNA spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii instituite de DNA, printre care se număra și măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două bunuri imobile ce aparțîn RCS&RDS până la concurența sumei de 13.714.414 lei (aproximativ 3 milioane de Euro), instituită de DNA pe 25 iulie 2017, cât și menținerea măsurii controlului judiciar instituit față de  Bendei Ioan în data de 7 iunie 2017.

În cadrul cererilor și excepțiilor invocate de Ioan Bendei față de rechizitoriul DNA, a fost contestată și măsura controlului judiciar impusă de DNA în faza de urmărire penală și menținută în rechizitoriul DNA. În data de 31 august 2017, potrivit soluției Curții de Apel București, s-a decis definitiv revocarea măsurii controlului judiciarispusă de DNA cu privire la  Ioan Bendei, acesta nemaifiind supus obligațiilor și restricțiilor de comunicare impuse prin măsură controlului judiciar sus-menționată.

Totodată, INTEGRASOFT S.R.L., RCS&RDS și administratorii acestora au formulat o serie de alte cereri și excepții preliminare împotriva rechizitorului DNA. Pe 16 noiembrie 2017, Tribunalul București a respins cererile și excepțiile preliminare formulate de INTEGRASOFT S.R.L., RCS&RDS și administratorii acestora. Sentința Tribunalului București a fost contestată la Curtea de Apel București. Pe 2 martie 2018, Curtea de Apel a respins contestația.

În consecință, cauza s-a întors la Tribunalul București (instanța sesizată cu soluționarea cauzei), în fața căreia cauza se află în faza soluționării pe fond. Instanța de fond a admis excepția prescripției răspunderii penale invocate de anumiți inculpați față de infracțiunea de dare de mită imputată inculpatei RCS & RDS S.A. și celorlate persoane acuzate de săvârșirea acestei infracțiuni în diverse forme de participație. Cauza a fost judecată de instanță la data de 2 octombrie 2018, urmând ca o soluție în acest caz să nu fie emisă mai devreme de 15 noiembrie 2018”.

Litigiu inițiat de Centrul Național al Cinematografiei

Pe 19 aprilie 2016, Centrul Național al Cinematografiei din România (entitate publică românească în cadrul Ministerului de Cultură) a inițiat un litigiu împotriva DIGI  pretinzând plata unor drepturi și penalități pentru întârziere în valoare de aproximativ 1,6 milioane EUR. Conform legii, Centrul Național al Cinematografiei are dreptul, printre altele, să colecteze 1% din venitul lunar obținut de operatorii economici pentru retransmisia emisiunilor de televiziune prin cablu și satelit precum și prin transmisie digitală. Societatea a declarat veniturile la Centrul Național al Cinematografiei și a plătit sumele restante actualizate, în schimb a refuzat să plătească penalitățile pentru întârziere care sunt revendicate de Centrul Național al
Cinematografiei, ca fiind abuzive și ilegale. Valoarea acestor penalități este de aproximativ 1 milion de EUR. Pe 3 aprilie 2017 instanța a respins cererea formulată de Centrul Național al Cinematografiei. Decizia instanței este definitivă.
Dosarul menționat mai sus presupune o procedura urgență (extraordinară), prin care Centrul Național al Cinematografiei a încercat să oblige Societatea să plătească sumele respective. Având în vedere respingerea acestei cereri ca neîntemeiate de către instanță, pe 4 noiembrie 2016 Centrul Național al Cinematografiei a inițiat în fața Tribunalului București un nou dosar (o acțiune de drept comun) prin care solicită plata unei sume cu o valoare mai mică, în valoare aproximativă de 1,2 milioane EUR, inclusiv principal și accesorii. În data de 7 mai 2018, instanța a
admis în parte cererea Centrului Național al Cinematografiei, încuviințând pretenții în cuantum de 3,9 milioane lei.
DIGI a depus apel împotriva acestei hotărâri. Primul termen în fața Curții de Apel București nu a fost încă stabilit.
DIGI  consideră că mare parte din sumele solicitate de Centrul Național al Cinematografiei sunt nefondate și abuzive.

Litigiul cu Electrica Distribuție Transilvania Nord în privința unui contract de concesiune dintre RCS&RDS și municipialitatea Oradea

În 2015, Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A. (distribuitorul concesionar de energie electrică din nord-vestul României) a contestat în instanță contractul de concesiune pe care DIGI l-a încheiat cu municipalitatea Oradea pentru
folosirea unui teren pentru dezvoltarea unui canal de cabluri subterane, susținând că licitația prin care a fost  obținut contractul de concesiune a fost desfășurată necorespunzător. În plus, Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A.
susține că acest canal de cabluri are scopul de a include și cabluri de electricitate, ceea ce ar încălca presupusul său drept exclusiv de a distribui energie electrică în zona respectivă, conform DIGI.

În baza cererii DIGI,  procesul a fost suspendat până la soluționarea definitivă a unui litigiu separat în care două companii din Grup contestă validitatea acestor presupuse drepturi de exclusivitate a distribuitorilor concesionări de energie electrică. În cazul în care decizia definitivă a instanței nu este favorabilă DIGI, aceasta ar putea conduce la pierderea parțială a investiției  în canalul de cabluri subterane.

BVB | Știri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/11/2022)

Disponibilitatea versiunii in limba romana a Raportului Anual pentru 2021

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Finalizare proces fuziune Greenfiber Intl. SA-Greentech SA,detineri indirecte

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/11/2022)

Document informare - alocare actiuni

ROPHARMA SA (RPH) (28/11/2022)

Hotarari AGA O & E 28.11.2022

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014