Update articol:

ELCEN: În doar câteva luni de la preluarea operării rețelei de termoficare, TERMOENERGETICA a acumulat datorii de 398 milioane lei față de ELCEN; Termoenergetica întruneşte condiţiile de intrare în insolvenţă

Claudiu Cretu, ELCEN

În doar câteva luni de la preluarea operării rețelei de termoficare din București,
TERMOENERGETICA a acumulat datorii în cuantum de 398 milioane lei față de ELCEN, potrivit unui comunicat ELCEN.

Oficialii companiei spun: “Nu au fost achitate facturile aferente lunilor ianuarie, februarie și martie 2020. Se înregistrează scadențe depășite și se percep penalități conform legii. Primăria Municipiului București înregistrează restanțe la plata subvenției pentru perioada noiembrie 2019 – februarie 2020 în valoare de 538 milioane lei.

Elcen spune că Termoenergetica întruneşte condiţiile de intrare în insolvenţă din cauza acumulării de datorii restante înregistrare faţă de ELCEN.

SITUAȚIA ÎN DETALIU:
• 88.290.800 lei reprezintă creanță neachitată aferentă lunii ianuarie 2020, cu o depășire a scadenței de 60 de zile, la care se adaugă și penalități de întârziere, conform prevederilor contractuale.
• 158.122.675 lei reprezintă creanță neachitată aferentă lunii februarie 2020, cu o depășire a scadenței de 31 de zile, la care se adaugă și penalități de întârziere, conform prevederilor contractuale.
• 151.716.669 lei este valoarea facturii aferente lunii martie 2020, cu scadență depășită în data de 29 aprilie.

Elnec spune: “RADET Bucureşti a intrat în procedura de faliment, generând datorii curente de aproximativ 300 milioane lei, înregistrate de Regie faţă de ELCEN ca urmare a pierderilor financiare şi tehnologice aferente perioadei de insolvenţă 2016-2019 şi plătibile, conform legislaţiei în vigoare, de către PMB, instituţia ce a înfiinţat şi coordonat RADET. Aceste datorii curente se adaugă datoriilor RADET București înregistrate față de ELCEN în valoare de 3,7 mld. lei, înscrise în tabelul definitiv
de creanțe, pentru care s-a solicitat în instanță atragerea răspunderii Municipiului București. Menționăm că PMB înregistrează subvenție restantă aferentă lunii noiembrie 2019 în valoare de 86.927.406 lei.
De asemenea, aprox. 450 milioane lei este valoarea subvențiilor neachitate de PMB pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru lunile decembrie 2019, respectiv ianuarie și februarie 2020.
În aceste condiții, este afectat echilibrul financiar al ELCEN, iar producerea energiei termice necesare pentru alimentarea cu agent termic a locuitorilor bucureșteni se realizează în siguranță atât timp cât plata pentru furnizarea acestui serviciu vital este asigurată. Practicile falimentare, precum și lipsa de interes pentru termoficarea din București afectează grav asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a capitalei.

ELCEN a formulat deja acțiuni în instanță pentru recuperarea creanțelor. De asemenea, având în vedere faptul că există riscul major să se repete situația ELCEN-RADET și în ceea ce privește relația contractuală ELCEN-TERMOENERGETICA ca urmare a creșterii datoriilor restante – cu riscul compromiterii reorganizării ELCEN și, implicit, a sistemului de termoficare din capitală – ELCEN are obligația de a lua în calcul toate opțiunile legale pentru recuperarea acestor datorii, inclusiv posibilitatea formulării unei cereri pentru deschiderea procedurii de insolvență a Termoenergetica, în conformitate cu prevederile Legii 85/2014.

Potrivit legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Municipiul București, în calitate de unitate administrativ teritorială, are în responsabilitate asigurarea continuității și siguranței serviciului public de furnizare a energiei termice. Această obligație include și asigurarea și achitarea fondurilor necesare acoperirii integrale și la timp a tuturor costurilor stabilite de legiuitor în sarcina sa, respectiv virarea subvenției pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și
prețul local al energiei termice facturate populației, potrivit O.G. 36/2006”.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/07/2021)

Semnare contracte vanzare-cumparare actiuni

OMV PETROM S.A. (SNP) (28/07/2021)

Rezultate financiare semestriale S1 2021 (rezultate individuale OMV PETROM S.A.)

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/07/2021)

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/07/2021)

Perioada inchisa tranzactionare: 29.07.2021 - 27.08.2021