Update articol:

Electrificare CFR vrea să cumpere energie electrică și certificate verzi de la producători de energie electrică din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 3 MW

Astfel, ”Electrificare CFR” S.A. intenționează să achiziționeze energie electrică și certificate verzi prin încheierea de contracte bilaterale distincte cu producători de energie electrică din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 3 MW. 

Oferta producătorului de energie electrică din surse regenerabile va conține următoarele documente care reprezintă condiții minimale de participare:
–  documentele fiscale (CUI, certificat fiscal).
–  licența ANRE de producător în limita acceptată de reglementări (inclusiv anexa la licență și decizia de acordare a acesteia).
Oferta trebuie să mai conțină următoarele informații:
–    Disponibilitate pentru încheiere contract energie electrică – 30 puncte
Prețul de contract al certificatelor verzi (lei/CV) care va fi la nivelul minim reglementat prin ordin ANRE ( 142,2107lei/CV)
Termenul de plată din contractul pentru certificate verzi care va fi de cel puțin 30 de zile.
– plata contravalorii certificatelor verzi la termen minim de 30 zile  – 5 puncte
– plata contravalorii certificatelor verzi la termen minim de 40 zile  – 10 puncte
Prețul de contract al energiei electrice care va fi mai mic sau egal cu 230,00 lei/MWh.
– preț mai mic cu până la 1,5 lei/MWh față de limita maximă stabilită – 5 puncte
– preț mai mic cu 1,5 – 3 lei/MWh față de limita maximă stabilită – 10 puncte
– preț mai mic cu 3 – 4,5 lei/MWh față de limita maximă stabilită – 15 puncte
Termenul de plată din contractul pentru energie electrică, care va fi de cel puțin 30 de zile.
– plata contravalorii energiei electrice la termen minim de 30 zile – 5 puncte
– plata contravalorii energiei electrice la termen minim de 45 zile – 10 puncte
– plata contravalorii energiei electrice la termen minim de 60 zile – 15 puncte
Costurile corespunzătoare serviciului de echilibrare și Partea care suportă aceste costuri.
– livrarea energiei electrice echilibrată (suportarea de producător a costurilor fixe de echilibrare) – 20 puncte
– cheltuieli fixe de echilibrare suportate de către Societatea Comercială ”Electrificare CFR” S.A. între 500 – 1.000 lei – 10 puncte
– cheltuieli fixe de echilibrare suportate de către Societatea Comercială ”Electrificare CFR” S.A. între 1.000 lei – 2.000 lei – 5 puncte

La redactarea ofertei se va menționa faptul că are durata de valabilitate de  30 (treizeci) de zile.

 

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie