Update articol:

Electromagnetica a înregistrat în primul semestru 2021 o pierdere de 18 milioane de lei, din cauza preţurilor la energie

Electromagnetica a înregistrat în primul semestru 2021 o pierdere de 18 milioane de lei, faţă de un profit de brut de 2,1 milioane de lei în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit informaţiilor transmise BVB. Veniturile au crescut la 217 milioane de lei , faţă de 175 milioane de lei (primul semestru 2020), iar cheltuielile au ajuns la 235 milioane de lei, faţă de 173 milioane de lei în primele şase luni din 2020.

Oficialii Electromagnetica explică: “În semestrul 1 din 2021 prețurile energiei achiziționate au crescut foarte mult față de anul 2020, această situație fiind una atipică pentru piaaţa angro de energie din ultimii ani, cu atât mai mult cu cât previziunile de la sfârșitul anului 2020 indicau o evoluție similară anului 2020, în condițiile în care se estima că pandemia COVID 19 va continua să influențeze puternic piața consumului. Creșterea bruscă a prețului energiei electrice pe piața angro în Q1 2021, la sfârșitul lunii martie ajungând la 52,76 Euro/MWh., nu a putut fi susținută de creșteri de prețuri la vânzare pe piața cu amănuntul din cauza clauzelor contractuale și a reglementărilor ANRE”.

 

Electromagnetica S.A. implementează soluții personalizate de iluminat în funcție de necesitățile clienților, pornind de la proiectarea produselor până la testarea fotometrica conform standardelor internaționale și finalizând cu certificarea acestora, ulterior implementând soluția optimă agreate de client.

Producția de corpuri de iluminat cu LED ocupă cea mai mare pondere în producția marfă a societății având (alături de stațiile de încărcat autovehicule electrice) o pondere de 47,48 %. În semestrul 1 din 2021 vâzările din acest segment au constituit un element de continuitate fiind aproximativ la fel cu cele din primul semestru din 2020. Gama de produse acoperă aproape toate domeniile, atât pentru autorități publice (iluminat stradal sau ornamental pentru monumente) și firme (spații comerciale și industriale, birouri) cât și pentru persoane fizice (corpuri de iluminat pentru utilizare casnică) Avantajul competitiv al echipamentelor de iluminat cu LED este datorat eficienței ridicate (peste 160 lm/w), duratei de funcționare îndelungate (minim 100.000 ore) precum și a indicelui ridicat de redare a culorilor (minim 85 %).

În plus, corpurile de iluminat cu LED oferă o lumina de calitate, sunt ecologice și permit integrarea în sisteme de telemanagement. În anul 2021 există, printre altele, contracte pentru iluminarea cu led a drumurilor de interes strategic național, demarând un contract pentru iluminarea tronsonului 2 al drumului expres Craiova Pitești. Deasemenea este în curs de derulare și contractul pentru nocturnă LED Stadion CARPAȚI Brașov precum și iluminarea interioară a unei clădiri noi , contract în valoare de 1 mil. Euro.

În ceea ce privește gama de produse, ea a fost completată cu două produse unul din familia INDUS cu iluminare de siguranță pe ambele fete și unul din familia NABU pentru iluminat zonele de băi adaptate la cerințele din șantier ale beneficiarului. În același timp, a fost extinsă gama de produse iluminat stradal EVOCITY cu 4 variante noi constructive care să îndeplinească condiția de echipare cu conectori NEMA solicitată de Departamentul Vânzări pentru aplicații care necesită telegestiunea corpurilor de iluminat. A fost implementată soluția de telegestiune bazată pe tehnologia de comunicații PLC (Power Line Communication) în proiectul “Varianta ocolitoare Bacău”, orașul Harman, orașul Strehaia și în Republica Moldova pentru un total de 40 puncte de aprindere și 2500 corpuri de iluminat cu LED.

De asemenea a fost începută și se află în derulare implementarea soluției de telegestiune bazată pe tehnologia de comunicație radio Nb-IoT ( servicii Vodafone) pentru 115 corpuri de iluminat cu LED și a platformei de Smart City pentru serviciul SaaS din cloud-ul Electromagnetica SA

Stații de încărcare autovehicule electrice

Aproape 2.500 de autoturisme noi electrice şi hibride au fost comercializate în România, în primele trei luni ale anului în curs, în creştere cu 65% faţă de acelaşi interval din 2020, relevă datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de Agerpres. Analiza de piaţă arată că ponderea autoturismelor electrice şi full hibride noi în totalul pieţei auto locale a ajuns la 12,2%, perioada în ianuarie – martie 2021, de la 5,5%, în primul trimestru al anului trecut. Această evoluție a fost impulsionată și de OUG nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, care are că obiect de reglementare “promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic care fac obiectul Programului Rabla Plus, astfel încât beneficiarii acestuia să fie eligibili în cadrul Programului, alături de beneficiarii Programului Rabla Clasic”.

Pentru a menține acest trend este necesară construirea unei rețele extinse de stații de încărcare, la nivelul întregii țări. În acest sens există în România mai multe programe de finanțare, unul din ele fiind al Agenției pentru Fondul de Mediu, prin care firmele sau untitatile teritorial – administrative pot obține finanțări de până la 900.000 lei / solicitant.

De asemenea Ministerul Energiei a lansat programul ELECTRIC UP pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și cel puțîn o staţie de reîncărcare de minim 2 x 22,1 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-în, cu minim două puncte de încărcare.

Electromagnetica a fost printre primele companii autohtone care sub brandul ELMotion a proiectat și construit astfel de stații începând cu anul 2017.

În prima jumătate a anului 2021, a fost dezvoltată o familie de stații de încărcare rapidă SIVE cu capacități de încărcare de până la 100kW și AC de până la 43kW, care are capabilitatea de a încarcă până la 3 autovehicule în același timp (50kW pe conector CCS Combo 2, 50kW pe conector CHAdeMO și până la 43kW pe conector AC Type 2). Totodată, această stație de încărcare permite încărcarea până la 100kW pentru autovehiculele cu conector CCS Combo 2 compatibile. Începând cu luna iunie a început proiectarea unei noi stații de încărcare de 30kW cu conector CCS Combo 2, comandată prin OCPP din aplicația ELMotion.

Opțional, pe această stație se va putea monta un dispozitiv pentru plata directă cu cardul la stație. Un proiect important a societății noastre în în 2021 a fost creearea în interiorul Electromagnetica a unui HUB de încărcare mașini electrice care cuprinde 50 puncte de încărcare în același loc și care asigura încărcarea pe timpul nopții a flotelor de mașini electrice din București.

Aparataj electric de joasă tensiune

Producția de aparataj electric de joasă tensiune (pentru ABB Italia) reprezintă un element de continuitate și stabilitate în cadrul producției pentru export, înregistrând o creștere de 7,1 %. Aparatajul electric a avut în primul semestru cea mai mare pondere la export cu 54,9 %. Cea mai mare parte din această activitate este automatizată și robotizată.

PRODUCȚIE ȘI FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICĂ

Producția de energie electrică din surse regenerabile

Producția de energie este un domeniu reglementat de ANRE, societatea deținând licență de producător încă din 2007. Societatea deține 10 microhidrocentrale din bazinul răului Suceava, care au fost modernizate și automatizate de-a lungul timpului, ajungând la o putere instalată de 5,5 MW. În semestrul 1 din 2021 producția de energie în microhidrocentralele proprii a înregistrat o creștere de 21,8% față perioada similară din 2020. O parte importantă din necesarul de certificate verzi pentru întreg portofoliul de clienți de furnizare a fost acoperită și în semestrul 1 din 2021 de certificatele obținute pentru producția de energie realizată de către propriile microhidrocentrale.

Activitatea de furnizare de energie electrică

Activitatea de furnizare de energie, funcționând în cadrul reglementat de ANRE, constituie alături de producția de energie segmentul activităților licențiate. Societatea deține licență de furnizor din anul 2001, aceasta fiind reînnoită în 2013 pe baza reglementărilor noii legi a energiei (L123/2012), pentru încă 10 ani.

În trimestrul I din 2021 activitatea licențiată a înregistrat profit. În trimestrul II activitatea a fost puternic afectată de evoluția crescătoare imprevizibilă a prețurilor de achiziție, în timp ce renegocierea contractelor cu clienții/consumatorii s-a realizat treptat.

Creșterea prețurilor la achiziția de energie din primul semestru a avut drept cauza, în principal, următorilor factori:

 Politicile energie-climă ale UE care influențează prețul certificatelor emisie în vederea decarbonizarii

 

Prețul mediu spot al certificatelor de emisie CO2 în Q1 2021, de 38 € / tCO2, a reprezentat o creștere de 36% față de Q4 2020 și o creștere de 65% de la an la an.

După cum se vede, prețul mediu de 38 €/tCO2 excede cu mult ipotezele de calcul utilizate de modelul PRIMES în stabilirea „Scenariului de referință UE 2016” al Comisiei Europene, fiind mai apropiat de așteptările pentru anii 2030-2035, în timp ce prețul actual de 50 € corespunde anticipării pentru 2040. Deși publicat în 2021 (finalizat 21 iulie 2021), “Scenariul de referință UE 2020” nu este cu mult mai exact.

Prețul actual de 50 € corespunde în acest foarte recent scenariu anticipării pentru 2035. Se observă că în timp ce primele măsuri, retragerea certificatelor în perioada 2014-2016, au adus prețul certificatelor de emisie CO2 în 2018 la cca 20 €, media valorilor anticipate de “scenariul UE 2016” pentru perioada 2020-2025, măsurile următoare (MSR) au adus prețul la cca 24 €, relativ stabil în perioada 2019-Q3 2020, pentru că începând cu Q4 2020 orice echilibru să fie pierdut și anticiparea de preț prin scenariul UE 2016 să se dovedească total greșită, prețurile evoluând între Q4 2020 și Q2 2021 de la cca 24 € la dublu, 50 €. De asemenea, prețurile estimate în “scenariul UE 2020” sunt de 25 € în 2020 și (doar) 26.5 € în 2025.

 Variația prețului înregistrat pe bursă zilnică de energie (conform Operatorului Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale (OPCOM) – Piața pentru Ziua Următoare (PZU) în anul 2021

Se poate observa că prețurile pe PZU din Q2 2021 au crescut abrupt și neașteptat în condițiile în care consumul și hidraulicitatea nu au suferit mari modificări, iar energia produsă de eoliene este aproximativ la nivelul anilor anteriori. În schimb, evoluția prețului PZU din România, ca și din Europa, se aliniază la tendința prețului certificatelor de emisie CO2, ceea ce explică această evoluție diferită față de anii anteriori.

În aceste condiții, în iunie 2021, peste jumătate (50,76%) din consumul net de energie electrică din România a fost tranzacționat pe PZU. Prețul mediu de 378.82 lei/MWh reprezintă o creștere cu 158.22% față de prețul mediu de 146.71 lei/MWh din iunie 2020. Cota PZU din consum rămânând în iunie 2021 aproximativ aceeași cu cea din iunie 2020 (50.36%), creșterea prețului a determinat o creștere cu 175.29% a valorii tranzacțiilor față de iunie 2020. Această creștere, reprezentând nu mai puțîn de 523 milioane lei se reflectă în rezultatele Electromagnetica și ale celorlalți 273 participanți la piață angro Un alt motiv pentru creșterea PZU a fost creșterea prețului la combustibili, în special la gaz.

Electromagnetica este activă pe toate piețele administrate de OPCOM precum și în piața importului și exportului de energie. De menționat că piețe importante ale OPCOM precum PCCB-LE-FLEX și PCCB-NC, nu prezintă lichiditate, ceea ce a determinat creșterea volumelor tranzacționate pe PZU. Mai mult, imposibilitatea încheierii de contracte bilaterale prin negociere directă și lipsa unei piețe financiare pentru energie conduce la probleme cu privire la realizarea hedging-ului în România.

Măsurile de redresare cu impact începând din Semestrul 2 din 2021 și anul 2022

În condițiile actualei evoluții nefavorabile a pieței de energie, Electromagnetica S.A. are ca prioritate continuarea integrată a activității în domeniul producerii de energie verde și furnizării de energie: a) vânzarea de energie electrică către consumatori finali b) export – import de energie electrică c) furnizarea de energie electrică către stații de încărcare autoturisme electrice, inclusiv cele produse de Electromagnetica d) vânzarea angro schimburi bloc pe piață PC-OTC (în baza contractelor EFET) administrate de OPCOM. e) asigurarea consumului propriu la Electromagnetica pentru procese tehnologice și chiriași f) producția de energie electrică verde din cele 10 microhidrocentrale aparținând Electromagnetica g) vânzarea energiei și certificatelor verzi aferente microhidrocentralelor la portofoliul de clienți

Măsurile de redresare menționate pot fi sintetizate după cum urmează :

 Renegocierea contractelor cu clienții pentru majorarea prețurilor de furnizare, o parte din luna iulie și o parte din luna august 2021.

 Monitorizarea permanentă a bonitatii atât pentru partenerii din piață PC-OTC (EFET) cât și a portofoliului de consumatori.

 Contractarea achiziției energiei pentru anul 2022 pentru consumatorii finali și schimburile bloc, reducând la minim expunerea pe PZU

 Exploatarea oportunităților de trading import/export in piețele cuplate România, Ungaria, Cehia, Slovacia (și mai departe cu piețele și bursele din Europa de Vest), cât și celor cross-border cu Serbia.

 Creșterea cantității de energie vândute la stațiile de încărcare autoturisme electrice.

 Valorificarea cât mai bună la noile prețuri din piață a energiei și a certificatelor verzi produse de cele 10 microhidrocentrale prin portofoliul de clienți.

ÎNCHIRIERE SPAȚII ȘI DEZVOLTARE IMOBILIARĂ

Electromagnetica admnistreaza aproximativ 34.000 mp de spații de închiriat în București și 3.500 mp în localitatea Varteju, județul Ilfov. La 30.06.2021 , pentru sediul din Calea Rahovei 266-268, gradul mediu de ocupare era de 89,58 %, în ușoară scădere datorită pandemiei COVID 19 care a încurajat muncă de acasă. Pentru spațiile din comună Varteju (Măgurele), gradul de ocupare în semestrul 1 era 100 % în creștere față de valoarea de 94,43 % la sfârșitul lui 2020.

Activitatea de închiriere și furnizare utilități a înregistrat pe ansamblu o creștere valorică de 8,00 % față de semestrul 1 din 2020, rezultat al creșterii suprafeței de închiriat și al cursului mediu euro/leu. Comparativ cu anul precedent, ponderea spațiilor de închiriat pentru birouri, prestări servicii și producție, a rămas relativ la fel.

Veniturile din activitatea de închiriere se vor afla în continuarea sub presiune ținând cont de restrângerea activității unor chiriași sau a migrării acestora către spații cu facilități suplimentare și tarife reduse, în special pentru aria de depozitare și producție. Nivelul ridicat al livrărilor pe piața de birouri și în special al celor moderne, va duce la depășirea cererii de birouri în București, astfel antrenând o posibilă scădere a gradului de ocupare, în special pentru clădirile mai vechi sau situate în zone greu accesibile.

ALTE PRODUSE ȘI ACTIVITĂȚI DEZVOLTATE

Injecție de mase plastice și matrițe

Electromagnetica beneficiază de o gamă variată de tehnologii, care permite companiei să producă subansamble din mase plastice injectate atât pentru piața internă, cât și pentru export. Societatea dispune în prezent de 24 de mașini de injecție, cea mai mare parte a produselor realizate fiind reprezentată de subansamblele auto. Compania produce subansamble din plastic pentru Draexlmaier România care la rândul sau furnizează produse pentru BMW și Maserati. Unul din clienții importanți în acest segment de producție este Makita România care și-a crescut considerabil comenzile pentru cutii, carcase și diverse piese din plastic, subansamble alte mașinilor de găurit și tăiat. Producția de subansamble din mase plastice injectate și matrițe a crescut cu 93,9 % față de perioada similară din anul trecut. Această grupa de produse are a două pondere în exporturile societății, cu 27,1% din total. Producția de subansamble din mase plastice injectate beneficiază de proiectarea, fabricarea și repararea pe plan intern a matrițelor.

Elemente de siguranță a traficului feroviar

Vânzările de elemente de siguranța a traficului feroviar au crescut cu 4,9 % fără de semestrul 1 din 2020, comenzile pentru acest segment de producție, din partea unor firme de prestigiu precum ALSTOM și SIEMENS, fiind dependente în mare măsură de ritmul de modernizare a infrastructurii feroviare, având în vedere că CFR Infrastructură este beneficiarul final al acestor servicii.

INVESTIȚII REALIZATE ȘI PRECONIZATE

În primul semestru din 2021 au fost realizate investiții în valoare de 2.375.609 lei în special în lucrări de construcții și modernizare clădiri (33 %), echipamente tehnologice pentru activitatea de producție (29%) precum și în montarea de stații de încărcare autovehicule electrice (25 %), având în vedere contractele pe care Electromagnetica le are cu diverse companii deținătoare flote de autovehicule electrice . În semestrul 2 vor continua investițiile în echipamente tehnologice și in modernizarea clădirilor și spațiilor de închiriat, atât pentru a răspunde cerințelor chiriașilor cât și pentru a ne conformă cu cerințele legale, potrivit Electromagnetica.

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (28/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/06/2022)

Act aditional Contract de imprumut cf. art. 234 lit. i Reg. 5 din 2018

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (28/06/2022)

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 19 din Reg. privind abuzul de piata

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.06.2022 - 27.06.2022