Update articol:
Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială

Riscul incertitudinii legislative în domeniul financiar-bancar –  accentuat pe fondul  proiectelor legislative privind contractele debitorilor și taxei pe activele financiare

“Este probabilă o creștere a cheltuielilor suportate de bănci odată cu introducerea unei taxe pe activele financiare”

Sectorul bancar reprezintă principalul jucător al sistemului financiar din România, activele acestuia cuantificând 76 la sută din totalul sistemului financiar (decembrie 2018). Sănătatea sectorului bancar românesc s-a menținut robustă în anul 2018, pe fondul unor indicatori de solvabilitate și de lichiditate adecvați, al unei profitabilități consistente și al unei tendințe de îmbunătățire a calității activelor, potrivit Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).
Cu toate acestea, anumite vulnerabilități structurale specifice sectorului bancar, respectiv un cadru de desfășurare a activității marcat de o relativă instabilitate a legislației aplicabile în domeniul financiar-bancar potențează riscurile, susţine CNSM. 
Indicatorii de calitate a activelor prezintă spațiu de îmbunătățire pentru ameliorarea riscului de credit.

O serie de riscuri structurale asociate sectorului bancar sunt atent monitorizate și au în vedere: (i) eficiența operațională mai redusă pe fondul unui grad de intermediere financiară scăzut și o polarizare a profitabilității, (ii) orientarea potențial excesivă către finanțarea sectorului guvernamental, care contribuie la creșterea riscului de concentrare, (iii) riscul de rată a dobânzii reflectat de nepotrivirea dintre durata activelor și pasivelor, (iv) structura surselor de finanțare.

CNSM precizează: “Riscul de finanţare este asociat, în principal, cu stabilitatea sursei de finanţare preponderente a sectorului bancar, respectiv depozitele de la sectorul real. Acestea au crescut ca importanţă în ultimii ani, atingând 64 la sută din totalul pasivului la finalul anului 2018. Granularitatea ridicată a depozitelor sectorului real, precum şi garantarea acestora într-o proporţie semnificativă susţin riscul scăzut asociat unor retrageri, în eventualitatea materializării unor șocuri de lichiditate. În plus, evidențele empirice de-a lungul unui ciclu economic confirmă relativa stabilitate a acestei surse în comparaţie cu alte tipuri de finanţare (de exemplu de tip wholesale). Tendinţa de majorare a finanţării preponderent de la sectorul real, respectiv diminuarea dependenței de finanțarea externă (reprezentând, în prezent,
8,6 la sută din totalul surselor de finanțare, în raport cu 30,6 la sută la finele anului 2008), au condus la ameliorarea treptată a riscului de lichiditate (Grafic 2.7).
Deşi relativ stabilă la nivel agregat, principala sursă de finanţare a sectorului bancar (depozitele de la sectorul real) a cunoscut în ultima perioadă evoluţii structurale care predispun la unele vulnerabilităţi. Astfel, se remarcă o creştere relativ importantă a surselor la vedere în totalul pasivului bilanţier. Această tendinţă pare să fie generalizată la nivel european (mai ales în cazul ţărilor din Europa Centrală şi de Est) în contextul ratelor de dobândă reduse care nu încurajează economisirea pe scadenţe mai lungi. În cazul specific al României, pasivul bilanțier al instituțiilor de credit este constituit într-o proporție importantă (mai mult de o treime) din depozite de tip overnight. Din această perspectivă, băncile din România par să adopte o strategie de finanţare mai riscantă cu scopul maximizării veniturilor din dobânzi prin practicarea unor dobânzi reduse la depozitele la termen, care implică, în majoritatea cazurilor, rate de dobândă reale negative”.

Perspectivele de menținere a unei profitabilități acoperitoare pentru costul capitalului în anii următori sunt condiționate de creșterea gradului de intermediere financiară, atenuarea incertitudinilor legislative, precum și de evoluția ratelor de nerambursare, situate în prezent la valorile minime consemnate istoric, potrivit CNSM.

Raportul CNSM precizează: “Profitabilitatea băncilor poate fi afectată negativ de o schimbare a poziției în ciclul economic, care poate fi amplificată de volatilitatea piețelor financiare, conducând astfel la un cost crescut al riscului. Totodată, începând cu anul 2019, este probabilă o creștere a cheltuielilor suportate de bănci odată cu introducerea unei taxe pe activele financiare prin OUG nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Tensionarea echilibrelor macroeconomice, cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar, deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente – riscuri sistemice ridicate pentru România

 

Riscul asociat incertitudinii legislative în domeniul financiar-bancar s-a accentuat în anul 2018, pe fondul unor proiecte legislative ce vizează contractele debitorilor și al introducerii taxei pe activele financiare ale instituțiilor de credit. Acest risc a fost perceput de bănci ca având un nivel sever, aspect recurent în evaluările ultimilor ani. Principalele inițiative legislative orientate spre susținerea debitorilor au vizat stabilirea unor plafoane maxime ale ratelor de dobândă, limitarea sumei recuperate de la debitori la dublul sumei de achiziție în cazul creditelor cesionate, eliminarea titlului executoriu al contractelor de credit. Aceste proiecte au fost înaintate spre analiză Curții Constituționale. Totodată, o altă inițiativă legislativă adoptată de Senat la sfârșitul anului 2018 vizează modificarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată prin definirea termenului de „impreviziune”. Forma inițială a taxei pe activele financiare, introdusă în cursul lunii decembrie 2018 prin intermediul OUG nr. 114/2018, a contribuit la creșterea impredictibilității percepute de investitori, prin prisma cuantumului taxei, a ariei de acoperire (activele financiare supuse taxei) și a suprapunerii cu domeniile de competență exclusivă a BNR, prin asocierea taxei cu evoluția indicilor de piață ROBOR”.

BVBStiri BVB

ELECTROARGES SA (ELGS) (25/01/2021)

Calendar Comunicare Financiara 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (25/01/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 18 - 22 ianuarie 2021

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (25/01/2021)

Document informare - alocare actiuni BVB

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (25/01/2021)

Autorizare ASF - Schimbare in conducerea executiva a administratorului SIF4