Update articol:

Disponibilitatea Raportului Consiliului de administratie individual si consolidat pentru anul 2020 si a Situatiilor financiare IFRS individuale si consolidate auditate 2020 – EVERGENT Investments

 

EVERGENT Investments informeaza cu privire la punerea la dispozitia actionarilor, pe siteul companiei, www.evergent.ro, si pe siteul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro,  a Raportului Consiliului de Administratie individual si consolidat pentru anul 2020 si a Situatiilor financiare IFRS individuale si consolidate auditate 2020, aprobate in Adunarea generala ordinara a actionarilor din 29.04.2021.

Claudiu Doroș
Presedinte Director general

Michaela Puşcaş
Manager conformitate