Update articol:

Evergent Investments a raportat un profit net de 46,4 milioane lei, semnificativ mai mare decât în 2020

evergent investments

Rezultatul net, indicatorul performanței EVERGENT Investments, a crescut, in 2021, cu 166% comparativ cu anul anterior, la 149,3 milioane lei, care include profitul net de 46,4 milioane lei și câștigul net de 102,9 milioane realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global (tratament contabil IFRS 9), potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucuresti.

În anul 2021, nivelul dividendelor distribuite de companiile din portofoliu, reflectat in veniturile din dividende, a fost mai redus decât cel înregistrat în anul anterior, pe fondul unor rezultate mai slabe ale acestora în anul 2020, urmare a impactului crizei Covid-19, a prudenței manifestate de companii și/sau a unor restricții impuse sau recomandărilor făcute de autoritățile de reglementare europene în anumite sectoare de activitate.

Creșterea profitului s-a datorat în principal câștigului net din activele financiare la
valoarea justă prin profit sau pierdere (FVTPL) înregistrată în 2021, în sumă de 25,5
mil. lei (2020: pierdere netă de 50 mil. lei).

Câstigul aferent vânzarii activelor financiare FVOCI, în valoare de 102,9 mil. lei,
reflectat în rezultat reportat, este de 2 ori mai mare decât cel înregistrat în anul precedent.

Cheltuielile operaționale totale au crescut cu 22% comparativ cu cele înregistrate în anul anterior, creștere determinată în principal de creșterea indicatorul performanței Societății, Rezultatului net, care s-a majorat cu 166%.

Rezultatul global a fost influenṭat semnificativ și de câștigul net din reevaluarea activelor financiare FVTOCI înregistrat în anul 2021, în suma de 414,3 mil. lei, determinat în special de creșterea prețurilor acțiunilor listate din portofoliu, clasificate în aceasta categorie.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (07/07/2022)

Raportare detineri sub pragul de 10% din totalul drepturilor de vot

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (07/07/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (07/07/2022)

Decizie ASF 838/06.07.2022 ref. aprobare doc. de oferta publica de cumparare

SSIF BRK FINANCIAL GROUP - Ob. 2026 (BRK26) (07/07/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014