Update articol:

Raport – Desfasurarea Adunarilor generale extraordinare si ordinare ale actionarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2021

Adunarile generale extraordinare si ordinare ale actionarilor EVERGENT Investments S.A. au avut loc la prima convocare, in data de 29 aprilie 2021, la sediul social al companiei, din Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C. In cadrul Adunarilor au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.

Principalele hotarari adoptate sunt:

  1. Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, in conformitate si motivat de Hotararea AGEA nr. 4 din 27.04.2020.
  2. Aprobarea derularii unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii (“Programul 5”) în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor. Numărul de acţiuni ce vor putea fi răscumpărate este de maxim 19.625.000 actiuni, iar preţul maxim per acţiune este de 2 lei.
  3. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate si individuale pentru anul 2020.
  4. Aprobarea repartizarii unui dividend brut pe actiune de 0,043 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de 19 mai 2021 (ex date 18 mai 2021). Data plații este 11 iunie 2021.
  5. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli 2021.

Hotararile adoptate sunt prezentate in Anexa.

Claudiu Doroș
Presedinte Director general

Michaela Puşcaş
Manager conformitate

BVBStiri BVB

AAGES S.A. (AAG) (05/05/2021)

Alocare actiuni cu titlu gratuit pentru angajatii AAGES

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (05/05/2021)

Raportare detineri peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot

ALRO S.A. (ALR) (05/05/2021)

Notificare depasire prag de 5 %

ELECTROARGES SA (ELGS) (05/05/2021)

Numire Vicepresedinte Consiliu de Administratie - versiune limba Engleza

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) (05/05/2021)

Intalnire investitori si analisti in 07 mai 2021