Update articol:

Finanțare europeană pentru proiectul TTS de modernizare a infrastructurii portului Giurgiu                                             

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (BVB:TTS), furnizorul principal de servicii logistice integrate de pe Dunăre, listat la Bursa de Valori București, a primit aprobare pentru finanțare din fonduri europene a proiectului “Modernizarea infrastructurii în portul Giurgiu, zona Ramadan, danele 1, 2 – platformă portuară, utilități, căi de acces”, în valoare totală de 23,88 mil. lei, potrivit unui comunicat.

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM 2014-2020), cod MySMIS 152503, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare nr. 146/14.06.2022, în cadrul apelului de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare situate pe rețeaua Trans-European Transport Network TEN-T Core (beneficiari publici și privați) – proiecte noi de investiţii.

Contribuția totală a TTS în cadrul proiectului este de 9,5 mil. lei, diferența de 14,4 mil. lei reprezentând finanțare nerambursabilă acoperită de Fondul de Coeziune (12,2 mil. lei) și bugetul de stat (2,2 mil. lei).

Petru Ștefănuț, Director General TTS: „Ne bucurăm că etapele pentru proiectul de modernizare a portului Giurgiu au loc conform planificării noastre, așa cum am anticipat și în prospectul de la momentul listării. Modernizarea portului Giurgiu este esențială cu atât mai mult în noul context geopolitic și va contribui la dezvoltarea infrastructurii de transport.

Perioada de implementare a proiectului este de 33 de luni, urmând a fi finalizat la 31 decembrie 2023. Vom continua să aplicăm pentru proiecte prin fonduri europene pentru a sprijini modernizarea infrastructurii în porturile în care operăm, un alt proiect fiind în portul Brăila”.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea gradului de utilizare a portului Giurgiu, situat pe rețeaua TEN-T centrală, contribuind la dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscului, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor, obiectiv al POIM 2014-2020, Axa prioritară 1 “Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectivul Specific 1.3 “Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală”.

Amplasamentul investiției se află în Județul Giurgiu, în intravilan, în spatele Danelor 1 şi 2 din zona Ramadan din portul Giurgiu, ocupând o suprafață totală de teren de 14.793 mp.

​Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului constau în realizarea sau reabilitarea a 9.980 mp platformă portuară, a 175 ml rețea de apă pentru incendii, a unui post transformare electric (20/0,4kV), a 700 ml rețea electrică, a 150 ml căi de rulare pentru macarale, a 2 x 150 ml căi de rulare trenuri precum și a unui spațiu administrativ.

POIM 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar Ministerul Transporturilor este organism intermediar pentru Axa Prioritară 1 – “Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului”, și organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.​

BVB | Știri BVB

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (17/08/2022)

Publicarea numarului total al actiunilor emise si al drepturilor de vot asociate

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (17/08/2022)

Inceperea primei etape a programului de rascumparare actiuni proprii

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (17/08/2022)

Incetarea temporara activitate platforma Borzesti

SOCEP S.A. (SOCP) (17/08/2022)

Convocare AGA O & E 27/28.09.2022