Update articol:
INTERVIU EXCLUSIV

Florian Daniel Geantă, AAAS: „Titlurile executorii deținute de diverși creditori împotriva A.A.A.S. – cea mai dificilă problemă a Autorităţii” (partea a II-a)

  • „În prezent nu există nicio executare silită începută de societatea DAC AIR S.A. prin poprire asupra activelorA.A.S.”

  • „Problematica majorării capitalului social cu contravaloarea terenurilor revine, în primul rând, în sarcina conducerii societăţilor dar s-a constatat însă că unele societăţi nu realizează majorarea sau o fac cu valori necorespunzătoare”

  • „Valorificarea pachetului reprezentând 8,955% din capitalul social al societății CHIMCOMPLEX S.A. se poate pune în discuție numai după abrogarea Legii nr. 173/2020 sau după îndeplinirea termenului de 2 ani menționat expres în actul normativ”

  • „Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și-a manifestat interesul de a accesa fonduri finanțate prin PNRR, pentru proiecte de renovare energetică”

 

Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă A.A.A.S.?

Florian Daniel Geantă: Problema cea mai dificilă a Autorității pentru Administrarea Activelor Statului apreciem că o reprezintă titlurile executorii deținute de diverși creditori împotriva A.A.A.S., în baza cărora toți debitorii autorității devin terți popriți, motiv pentru care există un cerc vicios care contribuie atât la nerespectarea obligațiilor A.A.A.S. stabilite prin hotărâri judecătorești (cum este neplata păgubiților FNI), cât și la diminuarea drastică a veniturilor instituției și, pe această cale, la nerealizarea obiectivelor propuse, dar și la diminuarea veniturilor la bugetul consolidat al statului.

Florian Daniel Geantă, AAAS: “Legea care interzice vânzarea participaţiilor deţinute de stat la companii a dus la o scădere importantă a veniturilor” (partea I)

 

 

Activitatea de privatizare este strâns legată de portofoliul de societăți privatizabile, constituit preponderent din societăți la care Statul Român, prin A.A.A.S., deține pachete de acțiuni minoritare (aproximativ 97% din portofoliul autorității este reprezentat de societăți la care Statul Român, prin A.A.A.S., deține pachete minoritare de acțiuni).

Principalele dificultăţi identificate în activitatea de privatizare sunt:

– Din analiza documentaţiilor de privatizare în multe cazuri se constată că înregistrarea majorării capitalului social cu valoarea terenului pentru care societăţile au obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, ulterior privatizării s-a făcut fără respectarea prevederilor, art. 6 din H.G nr. 834/1991,      art. 12 din Legea nr. 137/2002 şi ale art. 143 din H.G. nr. 577/2002.

– Litigii şi/sau notificări pentru active revendicate conform prevederilor Legii nr. 10/2001 care fac imposibilă lansarea la privatizare a pachetului de acţiuni deţinut de A.A.A.S., întrucât Legea nr. 10/2001 stabileşte în mod expres nulitatea absolută pentru contractele încheiate înainte de soluţionarea definitivă a revendicării şi a reducerii capitalului social din cota Autorității pentru Administrarea Activelor Statului cu valoarea activelor retrocedate.

Instituirea popririi asupra acţiunilor deţinute de A.A.A.S. – la un portofoliu de 240 de societăți privatizabile, au fost poprite acțiunile deținute de A.A.A.S. la aproximativ 100 societăți.

Care este situația executării de către Dac Air a unor popriri de circa 20 milioane de euro asupra activelor A.A.A.S?

Florian Daniel Geantă:  În prezent nu există nicio executare silită începută de societatea DAC AIR S.A. prin poprire asupra activelor A.A.A.S.

La cererea creditorului DAC AIR S.A., în temeiul titlului executoriu Sentinţa comercială nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului București, în dosarul nr. 23/3/2007, B.E.J. NEMEȘ DAN a început executare silită, prin poprirea în temeiul art. 452 și următoarele din Codul de procedură civilă, asupra acţiunilor/părţilor sociale aflate în proprietatea Statului Român (și pe care A.A.A.S. doar le administrează la societățile comerciale din portofoliul), atât prin licitație la biroul executorului judecătoresc cât și prin vânzare, folosind metoda „VÂNZARE SPECIALĂ LA ORDIN” prin sistemul de vânzare al BURSEI DE VALORI București.

Aș dori să subliniez faptul că, în opinia noastră, declanşarea procedurii de executare silită prin poprirea acţiunilor societăților comerciale pe care A.A.A.S. le administrează pentru Statul Român și vânzarea acestora, a fost și este nelegală și cauzează blocarea procesului de privatizare, încălcând dispoziţiile imperative ale O.U.G. nr. 88/1997/R, Legii nr. 137/2002 (art. 5), O.U.G. nr. 23/2004 care reglementează privatizarea societăților comerciale. Pe cale de consecință, Direcţia Juridică din cadrul A.A.A.S. a formulat căile legale de atac împotriva acestor acte de executare silită.

Astfel, în vederea apărării intereselor legale ale A.A.A.S. și ale Statului Român, s-au formulat contestaţii la executare, suspendare sau întoarcere executare, împotriva  popririlor înființate de către B.E.J. NEMES DAN, la cererea creditorului DAC AIR S.A., Aceste cauze s-au aflat sau se află în continuare pe rolul instanţelor de judecată,   respectiv peste 380 dosare din toată țara, unele fiind soluţionate definitiv și  irevocabil.

Cu toate acestea, au fost vândute sau executate silit de către creditorul DAC AIR S.A., prin B.E.J. NEMES DAN,  pachetele de acţiuni de la 28 societăți comerciale din portofoliul A.A.A.S.

Sumele obţinute de către societatea DAC AIR S.A., prin vânzarea acţiunilor societăților comerciale aflate în patrimoniul A.A.A.S, au fost adjudecate în contul creanţei de 9.671.328 USD pe care acest creditor o deţine împotriva Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, conform Sentinţei comerciale nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului Bucureşti, menționate mai sus.

Ca urmare a refuzului DAC AIR S.A. să înceteze executarea silită, A.A.A.S. a formulat contestație la executare împotriva Procesul verbal  din data de 06.09.2018 și a   solicitat să se dispună URGENT încetarea executării silite începută în dosarul de    executare nr.10/2011, deoarece s-a realizat integral obligația prevăzută în titlu   executoriu – Sentinţa comercială nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului București, dosar nr. 23/3/2007 al creditorului DAC AIR S.A.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, dosar                    nr. 25633/299/2018 și a fost încuviințată o  expertiză tehnică în specialitatea           contabilitate care are următoarele obiective: 

  1.  stabilirea sumei plătite/executate din conturile debitorului A.A.A.S. de către DAC AIR S.A. prin BEJ NEMES DAN, în dosarul de executare nr.10/2011;
  2. stabilirea sumei pe care A.A.A.S. o mai are de achitat la data comunicării procesului verbal din data de 29.01.2018 către creditorul DAC AIR S.A.

Dosarul nr. 25633/299/2018 se află în curs de soluționare pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, având termen de judecată la data de 07.03.2022.

Astfel, în cauză urmează să fie clarificat dacă s-a realizat integral obligația       prevăzută în titlu executoriu – Sentinţa comercială nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului Bucuresti și să se dispună încetarea executării silite începută împotriva A.A.A.S.

In cadrul acestui plan sunt prevăzute vânzări de active, HIDROELECTRICA S.A. reiterându-și intenția de a achiziționa activul      funcțional, urmând a prezenta o ofertă în acest sens.

Care este situaţia actuală a majorării capitalului social cu terenurile a societăților din portofoliul A.A.A.S?

Florian Daniel Geantă: Problematica majorării capitalului social cu contravaloarea terenurilor revine, în primul rând, în sarcina conducerii societăţilor dar s-a constatat însă că unele societăţi nu realizează majorarea sau o fac cu valori necorespunzătoare.

Identificarea societăţilor care au obţinut certificate, dar nu au majorat capitalul social în favoarea Statului (prin A.A.A.S.) este îngreunată de faptul că nu toate instituţiile publice abilitate să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate au transmis autorității informări în legătură cu emiterea certificatelor. În această situaţie, A.A.A.S. s-a adresat acestor instituţii (ministere şi consilii judeţene) solicitând transmiterea certificatelor emise.

Totodată, A.A.A.S. a solicitat societăţilor comerciale care au fost/ sunt în portofoliu, să comunice şi să transmită informaţii şi documente legate de stadiul obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi majorarea corespunzătoare a capitalului social.

Acţiunile întreprinse de A.A.A.S. sunt în desfăşurare şi vor fi continuate, pentru ca statul să nu fie prejudiciat. Având în vedere cadrul legislativ neclar, se impun anumite modificări legislative. În acest context, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea legislației în materie de privatizare (Legea nr. 137/2002).

 Statul român, prin A.A.A.S., deţine 8,9% din Chimcomplex. Dorește să își păstreze statul această participație sau va fi valorificată?

Florian Daniel Geantă: Valorificarea pachetului reprezentând 8,955% din capitalul social al societății CHIMCOMPLEX S.A. se poate pune în discuție numai după abrogarea Legii nr. 173/2020 sau după îndeplinirea termenului de 2 ani menționat expres în actul normativ.

Care este situația datoriilor Oltchim față de A.A.A.S?

Florian Daniel Geantă:  La deschiderea procedurii, în anul 2013, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a fost înscrisă la masa credală cu suma de 541.409.059,09 lei (aproximativ 165,7 milioane USD), reprezentând soldul creanței deținute de A.A.A.S. urmare a preluării creanței de la Ministerul Finanțelor Publice, precum și cu suma de 659.892.162,66 lei, reprezentând dobânzi calculate la sumele de mai sus, toate acestea însumând 35,43% din totalul creanțelor Oltchim S.A.

Prin planul de reorganizare, confirmat în 2015,  creanțele creditorilor au fost reduse, suma Autorității pentru Administrarea Activelor Statului înscrisă în tabelul creanțelor rămânând în cuantum de  aproximativ 231,2 milioane lei.

In procedura reorganizării judiciare, Autorității pentru Administrarea Activelor Statului i-a fost distribuită suma de  aproximativ 95,5 milioane lei.

Prin Decizia nr. C(2018) 8592 final, privind ajutorul de stat pus în aplicare de România, în favoarea Oltchim S.A. („Decizia”), ca urmare a investigației declanșate de către Comisia Europeană, se stabilește faptul că A.A.A.S. a acordat către Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea un ajutor de stat ilegal total (avantaj economic selectiv total).

Astfel, ca urmare a acestei Decizii, precum și a proceselor care au avut loc în instanțele judecătorești din România, cu privire la sumele prevăzute în decizie de către Uniunea Europeană, A.A.A.S. a fost înscrisă în tabelul definitiv consolidat cu o creanță în suma de 1.274.778.055,08 lei – în grupa creanțelor bugetare și 366.361 lei – în grupa creanțelor garantate, reprezentând aproximativ 55% din totalul creanțelor înregistrate.

În procedura falimentului, Autorității pentru Administrarea Activelor Statului i-au fost distribuite sume în cuantum total de 92 milioane lei.

Ulterior, însă, în speța Oltchim vs Comisia Europeană privind ajutorul de stat ilegal de care ar fi beneficiat Oltchim, Tribunalul Uniunii Europene s-a pronuntat în sensul anulării Deciziei (EU) 2019/1144 din 17 Decembrie 2018, ceea ce a pus sub semnul întrebării o parte a creanței A.A.A.S.

Ca urmare, Consorțiul de lichidatori judiciari a întocmit un nou tabel al creditorilor în raport de soluția Tribunalului Uniunii Europene, în care sumele prevăzute de Decizia Comisiei Europene au fost trecute sub condiție, până va exista o decizie definitivă în procesul Comisia Europeană vs Oltchim S.A.

Astfel, sumele înscrise în tabelul creditorilor în afara condiției sunt în cuantum de 15,2 milioane lei, în timp ce sumele trecute sub condiție sunt de aproximativ 1.126 milioane lei.

 Ce ne puteți spune despre situația UCM Reşiţa, având în vedere că Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului este creditorul majoritar? Care este stadiul vânzării de active catre Hidroelectrica?

Florian Daniel Geantă: Societatea se află în procedura insolvenței, în reorganizare judiciară, planul de      reorganizare fiind confirmat de judecătorul sindic la data de 01.02.2022, data de la care a fost demarată derularea acestuia. In cadrul acestui plan sunt prevăzute vânzări de active, HIDROELECTRICA S.A. reiterându-și intenția de a achiziționa activul      funcțional, urmând a prezenta o ofertă în acest sens.

Activitatea societății UCM Reşiţa, pe perioada derulării planului de reorganizare,       va fi condusă de administratorul judiciar (Consorțiul format din VF Insolvența S.P.R.L. și Euro Insol S.P.R.L.).

Ce ne puteţi spune referitor la accesarea fondurilor europene de către A.A.A.S.?

Florian Daniel Geantă: În vederea implementării unor măsuri pentru optimizarea și simplificarea proceselor care vor asigura reducerea cu cel puțin 15% a duratei pentru parcurgerea procedurilor administrative aferente domeniilor specifice de activitate ale instituției, prin digitalizarea fluxurilor de lucru, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a semnat un contract de finanțare pentru proiectul ”Sistem integrat de management pentru administrarea eficienta a activelor statului” – Cod SMIS 129973, finanțat prin POCA IP14/2019.

Proiectul are o valoare totală de 13,673,731.54 lei și o perioadă de implementare de 36 luni.

Cererea de finanțare a fost depusă în aprilie 2019, iar contractul de finanțare a fost semnat în decembrie 2020. În acest moment, proiectul este în derulare, am depus documentația de avizare la Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională  din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României pentru demararea procedurii de selectare a unui operator economic care să implementeze „la cheie” o Platformă Integrată pentru Servicii Electronice.

Reporter: Dar despre implicarea A.A.A.S în Planul Național de Redresare și Reziliență?

Florian Daniel Geantă: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și-a manifestat interesul de a accesa fonduri finanțate prin PNRR, pentru proiecte de renovare energetică – în speță elaborare/actualizare documentații tehnico-economice, obținerea de avize/acorduri/autorizații, lucrări de renovare aprofundată și stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice, cu două puncte de încărcare/stație.

În acest sens, am identificat proiectele care pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt în curs de pregătire documentele necesare pentru accesarea fondurilor disponibile, urmând a clarifica situația juridică a imobilului în care ne desfășurăm activitatea – sediul A.A.A.S..

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Unicredit Bank 2022 (UCB22) (27/06/2022)

Plata cupon nr. 10 si rambursare principal

AAGES S.A. (AAG) (27/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20-24.06.2022

MedLife S.A. (M) (27/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20-24 iunie 2022

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (27/06/2022)

Rascumparare actiuni proprii in perioada 20-24.06.2022