Update articol:

Florin Georgescu: Impozitul progresiv pe veniturile și averile cetățenilor creează posibilitatea creșterii transparenței avuției individuale și a reducerii semnificative a disparităților economico-sociale

www.bnr.ro www.bnr.ro

Legiferarea și aplicarea impozitului progresiv pe veniturile și averile globale ale cetățenilor, acțiuni care creează posibilitatea creșterii transparenței avuției individuale și a reducerii semnificative a disparităților economico-sociale, sunt soluțiile de acțiune în scopul sporirii avuției naționale a României  propuse de Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR.

Domnia sa a prezentat aceste soluții cu ocazia lansării volumului „Avuția națională a României” (Coordonator și autor: Florin Georgescu, Autori: Gheorghe Gherghina, Bogdan-Octavian Cozmâncă, Florian Neagu, Liliana Pintilia, Livia Drăgușin).  

Alte soluții propuse pentru sporirea avuției naționale a României sunt:

• Conceperea unor politici economice sectoriale, demografice și de îmbunătățire a educației populației, cu impact favorabil asupra componentelor avuției naționale.
• Acțiunea autorităților competente autohtone privind includerea în cadrul avuției naționale a terenurilor și clădirilor (după finalizarea cadastrului), precum și a resurselor naturale (pe baza identificării și evaluării acestora conform practicii europene).
• Digitalizarea instituțiilor publice, îndeosebi a Ministerului Finanțelor, a ANAF și integrarea lor în cadrul unui sistem de protecție a avuției naționale împotriva erodării acesteia din cauza pierderilor provocate de factori subiectivi;
• Întărirea disciplinei de plăți în economie și diminuarea drastică a evaziunii fiscale, aceste măsuri fiind de natură să: sporească performanțele economiei reale; crească veniturile statului; reducă deficitul bugetar; încetinească majorarea datoriei publice și să prevină erodarea activelor financiare, majorându-se volumul acestora și, implicit, avuția națională a țării.

Avuția națională reprezintă totalitatea resurselor de capital, umane, financiare,
naturale și sociale pe care le deține o țară.

Conform Regulamentului UE nr. 549/2013, avuția națională se definește ca fiind
„situația contabilă a valorii activelor deținute și a pasivelor neachitate de către
sectoarele instituționale ale unui stat ”.

În România, indicatorul privind avuția națională nu s-a mai publicat de către
autoritățile competente începând cu anul 1990.

Consultă aici documentul: Prezentare Avutia Nationala a Romaniei (1)