Update articol:

Fondul KJK cere AGA pentru revocarea administratorilor Rompetrol Well Services

https://rompetrolwellservices.kmginternational.com https://rompetrolwellservices.kmginternational.com

Fondul KJK BALKAN HOLDING cere convocarea acționarilor Rompetrol Well Services (PTR), pentru revocarea administratorilor, arată un raport transmis Bursei de Valori București.

KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l are 10.6797% din capitalul social al societății.

Acționarul dorește, la AGA, prezentarea de către consiliul de administrație al societății a unui raport cu privire la motivele pentru care societatea nu a respectat dispozițiile art. 94 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. I I I alin. (l) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.

De asemenea, KJK vrea revocarea administratorilor societății pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (l ) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată și demiterea auditorului societății, Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru nerespectarea acelorași dispoziții.

Art. 94. – (1) din Legea 24/2017 arată că auditorul financiar: b) întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin standardele internaţionale de contabilitate şi prin reglementările A.S.F., referitoare la operaţiunile reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligaţi să furnizeze auditorilor toate informaţiile solicitate. Raportul suplimentar este făcut public pe website-ul A.S.F.

Fondul dorește alegerea administratorilor societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor și numirea auditorului financiar al societății pentru o perioadă de 2 ani.

Alte puncte cerute sunt aprobarea rezilierii contractului de cash pooling încheiat de societate cu KMG Rompetrol SRL, cu acționarul majoritar al societății sau cu alte persoane afiliate acționarului majoritar al societății și aprobarea retragerii tuturor fondurilor societății care au fost transferate fără o justificare economică în conturile acționarilor societății sau ale unor persoane afiliate acestora și fără ca transferul fondurilor respective să fie în prealabil aprobat de acționarii societății care nu aveau un interes în transferul respectiv.

Rompetrol a anunțat că cererea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și actionarilor, în termenele legale.

Pe 3 august, Rompetrol Well Services SA a anunțat, printr-un raport, că Sentinţa civilă nr. 657/09.06.2021 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 1308/105/2021, având ca obiect “ Acţiune în anularea în parte a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Rompetrol Well Services SA din 28.01.2021 cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi , respectiv Aprobarea retragerii tuturor sumelor în numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare cu instrucțiunea de a nu transfera numerarul companiei în conturile acționarilor companiei sau ale părților afiliate ale acestora” , a rămas definitivă prin neapelare la data de 20.07.2021.

Un alt raport din 16 iunie arătase că Tribunalul Prahova a admis excepţia inadmisibilității cererii de chemare in judecată, invocată de pârâta Rompetrol Well Services SA şi a respins acţiunea principală formulată de reclamanta KJK Balkan Holding Sarl, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei în ceea ce priveşte capătul nr. 2 de cerere, privind anularea în parte a Hotărârii din 28.01.2021, respectiv în ce priveşte decizia de respingere a punctului 4 aflat pe ordinea de zi (formulat în subsidiar) şi a respins cererea, ca formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului de administraţie raportat la capătul nr. 2 de cerere, privind anularea în parte a Hotărârii din 28.01.2021, respectiv în ce priveşte decizia de respingere a punctului 4 aflat pe ordinea de zi (formulat în subsidiar) şi a respins cererea, ca formulată de o persoană fără calitate procesuală pasivă, a respins capătul 3 de cerere, prin care se solicită constatarea obligaţiei Consiliului de Administraţie de a reconvoca fără nicio altă formalitate suplimentară Adunarea Generală Extraordinară a societăţii pentru exprimarea votului cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării din 28.01.2021, ca neîntemeiat.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)