Update articol:

Fondul Proprietatea se așteaptă la venituri din dividende în creștere cu 28%, în 2019

Fondul Proprietatea
  • Fondul plănuiește o distribuție către acționari de minim 0,05 lei pe acțiune, sub formă de dividende sau returnare de capital

  • FP notează că există riscul ca autoritățile fiscale să considere că distribuțiile de numerar trebuie impozitate

Fondul Proprietatea estimează, pentru 2019, venituri din dividende de 547,8 milioane de lei, sumă cu 28% mai mare față de 2018, potrivit bugetului prezentat de companie, în vedere Adunării Generale a Acționarilor din 14 noiembrie.

Astfel, Fondul estimează, pentru anul viitor, un profit net de 473,06 milioane de lei, cu 34% peste cel bugetat în 2018.

“Veniturile din dividende în anul 2019 au fost estimate presupunând un nivel similar de dividende ca în 2018, ținând seama de vânzările efective din 2018 (a fost utilizat venitul efectiv din dividende pentru cele 7 luni încheiate la 31 iulie 2018)”, se arată în documentul FP.

Potrivit acestuia, toate disponibilităţile vor fi plasate în instrumente ale pieţei monetare, iar rata medie anuală a dobânzii în timpul anului 2019 va fi de 1 % (pe baza ratelor medii ale dobânzilor aferente depozitelor și titlurilor de stat ale Fondului pentru perioada ianuarie – iulie 2018).

Fondul mai notează că bugetul pentru anul 2019 a fost întocmit fără a lua în considerare impactul financiar al eventualelor modificări ale portofoliului în cursul perioadei august 2018 – decembrie 2019 (achiziții, vânzări de participații, participări la majorările de capital ale societăților din portofoliu):

Volatilitatea ridicată a pieţei de capital din România şi evoluţiile politice şi macroeconomice imprevizibile, au condus la imposibilitatea de a prognoza, de o manieră rezonabilă, dacă şi când anumite tranzacţii vor avea loc pentru o perioadă viitoare de 17 luni de la momentul întocmirii bugetului aferent anului 2019”.

FP are scoase la vânzare mai multe participații, inclusiv pe cea de la Hidroelectrica. Financialintelligence.ro a scris, recent, că statul român este în negocieri cu FP pentru a achiziționa această participație.

Program de răscumpărare de 750.000.000 acțiuni, supus aprobării acționarilor

Conform FP, bugetul pentru anul 2019 a fost întocmit pe baza ipotezei că vor fi în derulare programe de răscumpărare pe parcursul perioadei august 2018 – decembrie 2019 şi că în 2019 nu vor mai fi în derulare alte programe de răscumpărare (excepție fiind cele deja aprobate sau supuse spre aprobare acţionarilor), deci în bugetul pentru 2019 nu vor fi incluse alte cheltuieli de felul acesta.

Bugetul pentru anul 2019 presupune că cel de-al nouălea program de răscumpărare va fi încheiat la sfârşitul anului 2018 şi un nou program de răscumpărare va fi supus aprobării acţionarilor. Anularea acţiunilor răscumpărate în cadrul celui de-al nouălea program de răscumpărare se aşteaptă să fie inclusă pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor anuale şi să fie efectivă în anul 2019. Bugetul 2019 include ipoteza că cel de-al zecelea program de răscumpărare, care va fi supus aprobării acționarilor în data de 14 noiembrie 2018 și care se referă la achiziționarea unui număr de 750.000.000 acțiuni începând cu 1 ianuarie 2019, va fi încheiat la sfârșitul anului anul 2019. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanţare.

De asemenea, FP anunță că, în scopul întocmirii bugetului pentru anul 2019, a fost folosită prezumţia că va avea loc o distribuție către acționarii Fondului de minim de 0,05 lei pe acțiune, sub formă de dividende sau returnare de capital.

Totuși, FP avertizează că există riscul ca autoritățile fiscale să considere că returnările de numerar trebuie impozitate: “În cazul unei reduceri de capital, tratamentul fiscal privind distribuțiile de numerar este incert în conformitate cu legislația fiscală din România. Pe baza înțelegerii noastre actuale a legislației fiscale românești, considerăm că există argumente bune pentru a presupune că distribuția de numerar nu este supusă impozitului reținut la sursă. Cu toate acestea, există riscul ca autoritățile fiscale române să adopte o opinie diferită cu privire la tratamentul fiscal al distribuției de numerar”.

Acționarii FP vor discuta bugetul pe 2019, la AGA din 14 noiembrie.

BVB | Știri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (12/07/2024)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica 05.07.2024

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (12/07/2024)

Decizie CA cu privire la rezultatele majorarii capitalului social

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (12/07/2024)

VAN la data de 30 iunie 2024