Update articol:

FP: Proiectul de OUG privind fondul suveran lasă companiile de stat la discreția amestecului politic și a abuzurilor

Johan Meyer, FP Johan Meyer, FP
Johan Meyer: ”Românii nu își permit să lase elita politică să se joace de-a v-ați ascunselea cu activele țării în valoare de miliarde de euro”

Fondul Proprietatea (FP) își exprimă îngrijorarea majoră cu privire la proiectul de ordonanță de urgență (“OUG”) care creează cadrul general aplicabil pentru înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), publicat de Ministerul Finanțelor Publice în data de 29 septembrie 2018, potrivit unui comunicat de presă.

FP apreciază că proiectul ignoră principiile guvernanței corporative și regulile de transparență, iar astfel nu oferă nicio garanție că asemenea instrumente vor fi protejate de posibile practici corupte și decizii abuzive care rezultă din amestecul politic.

Fondul Proprietatea se arată, în primul rând, preocupat de posibilitatea ca întreprinderile din portofoliul său, incluse într-un astfel de fond, să fie exceptate de la principiile guvernanței corporative, stabilite prin OUG 109/2011, ceea ce înseamnă că acestea nu vor mai avea obligația să numească un management profesionist și să fie transparente în relația cu publicul larg, acționarii minoritari și Ministerul Finanțelor Publice. De asemenea, o îngrijorare majoră derivă din faptul că aceste companii de stat vor înceta să respecte drepturile acționarilor minoritari, opinează FP.

În plus, actualul proiect de OUG pune bazele FSDI, care va administra active extrem de valoroase ce aparțin tuturor românilor, dar nu oferă nicio protecție împotriva unor decizii arbitrare din partea administratorilor și managerilor fondului, care s-ar putea exercita prin supravegherea independentă din partea Autorității de Supraveghere Financiară, mai arată comunicatul FP, care adaugă că, practic, nu există nicio instituție care să supervizeze eficiența și integritatea.

Comentând pe marginea proiectului de OUG, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited și Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a declarat: „Înființarea unui Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții nu este neapărat o idee rea, dar trebuie realizată într-o manieră adecvată, astfel încât să ajute la dezvoltarea și punerea în practică a unei viziuni unitare a strategiei de dezvoltare a României, printr-un management mai bun al companiilor de stat, spre beneficiul tuturor românilor. Însă, dacă este fondat prin ignorarea completă a regulilor de guvernanță corporativă și de transparență, cu siguranță acest instrument va face mai mult rău decât bine. Este extrem de important ca manageri specializați să fie selectați într-o manieră transparentă și să poată fi trași la răspundere pe toată durata mandatului. Am văzut atât de multe exemple de manageri și administratori, selectați în mod arbitrar și fără merit, care au condus companii de stat până le-au adus în insolvență și în pragul falimentului. Imaginați-vă că ar fi infinit mai rău ca o mână de oameni, selectați netransparent și care nu sunt trași la răspundere pentru acțiunile lor, să dețină controlul celor mai mari și profitabile companii de stat. Românii nu își permit să lase elita politică să se joace de-a v-ați ascunselea cu activele țării în valoare de miliarde de euro.”

FP apreciază că este timpul ca acest Guvern să acorde atenție și să implementeze Programul de Guvernanță 2017-2020, care menționează că „Îmbunătăţirea guvernanţei corporative în companiile de stat este una dintre reformele structurale ce merită a fi luate în considerare pentru implementare”. Acest lucru se poate realiza prin crearea unui cadru legal pentru viitorul FSDI, care să ofere premise bune pentru dezvoltarea companiilor de stat și să nu lase portițe prin care „băieții deștepți”, care au parazitat aceste întreprinderi timp de mulți ani, ar putea reveni, consideră FP.

Având în vedere aspectele dăunătoare care derivă din proiectul de OUG publicat de Ministerul Finanțelor Publice, Fondul Proprietatea consideră că următoarele modificări au potențialul de a transforma FSDI într-un instrument valoros, care să-i deservească scopul strategic și să creeze valoare pentru cetățenii români:

  • FSDI să respecte reguli de transparență similare celor aplicate fondurilor de investiții alternative listate, reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ex. Fondul Proprietatea, SIF-uri);
  • Raportarea lunară a valorii activului net (VAN) să fie obligatorie pentru FSDI, în timp ce supravegherea acestei raportări de către ASF ar garanta asumarea răspunderii conducerii FSDI în ceea ce privește controlul companiilor din portofoliu;
  • Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului să aibă loc în urma unui proces transparent și competitiv, conform prevederilor OUG 109/2011;
  • Remunerația membrilor Directoratului şi ai Consiliului de Supraveghere sa fie corelată cu obiectivele de performanță (ex. creșterea VAN/acțiune; a numărului companiilor din portofoliu listate la bursă după înființarea FSDI; a profitabilității companiilor din portofoliu);
  • Listarea companiilor din portofoliul FSDI să reprezinte o prioritate pentru management, cu scopul de a le crește transparența, a asigura responsabilizarea conducerii acestora și a implementa principii robuste de guvernanță corporativă;
  • Principalul obiectiv al unui FSDI să fie maximizarea profiturilor și creșterea valorii acțiunilor companiilor din portofoliu. Pe de altă parte, e necesar ca FSDI să își propună să dezvolte piața română de capital, astfel încât România să promoveze la statutul de piață emergentă, listând companiile din portofoliul FSDI cu un free-float de cel puțin 25%.

Fondul Proprietatea a trimis propunerile menționate mai sus, sub formă detaliată, Ministerului Finanțelor Publice și și-a exprimat disponibilitatea de purta un dialog pe această temă, aducând argumente solide pentru a-și susține recomandările, pe baza bunelor practici OCDE.