Update articol:

FP vrea ca Nuclearelectrica să distribuie dividende suplimentare de aproape 100 de milioane de euro

nuclear

Nuclearelectrica a primit astăzi o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită pentru data de 23.04.2019/24.04.2019, din partea acționarului minoritar, Fondul Proprietatea SA. Acesta vrea introducerea pe ordinea de zi a aprobării distribuirii sumei de 438.625.752 lei sub formă de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe acțiune în valoare de 1,45474494 lei.

Solicitarea este efectuată de către Fondul Proprietatea SA în temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 14 din Actul Constitutiv al societății, înregistrată la SNN sub numărul 4200/05.04.2019 în calitate de acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății.

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (27/09/2022)

Notificare - detineri > 5%

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/09/2022)

Nuclearelectrica SA si Nova Power & Gas SRL lanseaza RoPower Nuclear SA

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (27/09/2022)

Grupul Purcari achizitioneaza pachetul majoritar intr-o Crama din Bulgaria

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/09/2022)

Numire administratori provizorii