Actualizare:  Directoratul  „Transelectrica”–SA convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 18.01.2019, ora 12.00,  pentru aprobarea emiterii de către Companie […]