Update articol:

Gabriel Grădinescu, ASF: Marcăm de astăzi intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare a Bursei de Valori București

Mesajul Vicepreședintelui ASF, domnul Gabriel Grădinescu, cu prilejul evenimentului „România Emergentă” din 21 septembrie 2020:

“Mă alătur mesajului președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Nicu Marcu, de felicitare a Bursei de Valori București pentru atingerea cu succes a obiectivului de încadrare a pieței de capital din România în categoria piețelor emergente.

Acest deziderat al întregii comunități din piața de capital a fost susținut încă din anul 2014 de Autoritate în cadrul proiectului strategic intitulat STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status).

Obiectivul proiectului a fost de facilitare a reclasificării pieței de capital din România de către furnizorii globali de indici financiari de la categoria Piață de Frontieră (Frontier Market) la Piață Emergentă (Emerging Market). Cu acest prilej, marcăm practic de astăzi intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare a Bursei de Valori București, în sensul parcursului de la statutul de piață emergentă către cel de piață dezvoltată.

În ceea ce privește contribuția Autorității la atingerea acestui obiectiv (îndrăznesc să spun obiectiv de țară), aș dori să evidențiez eforturile susținute derulate de colegii mei în cadrul proiectului STEAM demarat încă din anul 2014.

În cadrul acestui proiect strategic al Autorității am redus barierele legale prin revizuirea legislației primare și secundare din piața de capital, prin:

  • emiterea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, care oferă în prezent un cadru legal mai suplu de funcționare pentru emitenții cotați la bursă;
  • emiterea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ce a armonizat status quo-ul local cu directiva europeană MiFID 2;
  • actualizarea legislației în materie de fonduri de investiții, cu referire la emiterea Legii nr. 243/2019 privind FIA și a Legii nr. 29/2017 privind OPCVM (fondurile deschise de investiții);
  • emiterea reglementărilor secundare subsecvente elaborate de Autoritate în aplicarea acestor legi.

O altă dimensiune de contribuție a Autorității de Supraveghere Financiară la atingerea acestui statut de piață emergentă a fost legată de dezvoltarea pieței de retail, dezvoltarea pieței de obligațiuni (corporative și titluri de stat, în cooperare cu Ministerul Finanțelor Publice) și a educației financiare în cadrul întregii piețe.

Totodată, aș dori să menționez și implicarea Autorității în consolidarea și modernizarea infrastructurii pieței de capital, respectiv pentru înființarea Contrapărții Centrale. Prima etapă a fost parcursă prin înființarea și înregistrarea companiei cu rol de Contraparte Centrală la finele anului trecut. În prezent, ne aflăm în etapa premergătoare autorizării Contrapărții Centrale conform Regulamentului european EMIR (nr. 648/2012), în condițiile în care această contraparte va găzdui infrastructura care va permite relansarea și dezvoltarea pieței derivatelor în România.

În încheiere, doresc să îi asigur pe toți partenerii noștri din piața de capital că vom continua să lucrăm în folosul dezvoltării bursei locale și pentru asigurarea protecției necesare tuturor investitorilor.”

BVBStiri BVB

PREBET SA AIUD (PREB) (29/10/2020)

Notificare prag detineri/vot>10%

BRK Dow Turbo Long 26350 (BKDOWTLA5) (29/10/2020)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 30 Octombrie si 02 Noiembrie 2020

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (29/10/2020)

Disponibilitate Raport 9 luni si T3 2020 si teleconferinta

CEMACON SA (CEON) (29/10/2020)

Hotarari AGA E 29.10.2020

WTI LIGHT SWEET TURBO LONG 1/32.5/35 (EBWTITL61) (29/10/2020)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 30 Octombrie si 02 Noiembrie 2020