Update articol:
FORUMUL PIETEI DE CAPITAL

Gabriela HÂRȚESCU, Envisia – Boards of Elite: Programul “Guvernanța corporativă care creează valoare” începe pe 13 octombrie

Programul “GUVERNANȚA CORPORATIVĂ CARE CREEAZĂ VALOARE (Effective Board Director Programme)”, lansat de ENVISIA – BOARDS OF ELITE în parteneriat cu BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, incepe pe 13 octombrie 2021, a anuntat Gabriela HÂRȚESCU, Decan și Chief Operating Officer Envisia – Boards of Elite, in cadrul FORUMULUI PIETEI DE CAPITAL, organizat de Financial Intelligence, pe 21 septembrie.

Programul are ca scop stimularea competitivității consiliilor de administrație, promovarea bunelor practici în afaceri și dezvoltarea competențelor și abilitatățlior specifice necesare unui membru în consiliul de administrație, contribuind astfel la construirea și promovarea unei culturi solide de guvernanță corporativă. Programul este dedicat tuturor actorilor din piața de capital, companiilor listate la bursă, companiilor în curs de listare sau interesate de acest proces, intermediarilor, autorităților și organizațiilor relevante și instituțiilor financiare a căror activitate se intersectează cu piața de capital.

Data limită de înscriere este 5 Octombrie 2021, iar Ceremonia de Absolvire va avea loc pe 29 aprilie 2022, unde va fi acordata Diploma de Excelență în Guvernanța Corporativă, emisă de Envisia Boards of Elite și BVB. (Detalii la: https://envisia.eu/bvb-envisia-programme/ )

Potrivit Gabrielei HÂRȚESCU, piețele de capital care funcționează bine, cele care pot aloca resurse financiare substanțiale pentru investiții pe termen lung, vor avea o contribuție importantă pe drumul către recuperarea din criza COVID-19.

Regulile și practicile de guvernanță corporativă vor trebui să fie adaptate la realitatea post-COVID-19, în special în ceea ce privește aspecte precum: concentrarea proprietății; managementul riscurilor de mediu, social și guvernanță (ESG); digitalizarea; insolvența; calitatea auditului; drepturile creditorilor, a apreciat ea, spunând că, mai mult ca oricând, este nevoie de un cadru de guvernanță corporativă care să ofere investitorilor, consiliilor de administrație, conducerilor executive și tuturor părților interesate instrumentele și stimulentele necesare pentru adaptarea la realitatea post-COVID-19.

In Studiul OECD The Future of Corporate Governance in Capital Markets following the Covid-19 Crisis (iunie 2021), Comitetul de guvernanță corporativă al OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) subliniază următoarele mesaje reprezentând priorități strategice:

  • Creșterea piețelor de acțiuni sprijină redresarea și reziliența pe termen lung
  • Adaptarea cadrului de guvernanță corporativă
  • Îmbunătățirea gestionării riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG)
  • Limitarea apetitutului la asumarea unor riscuri excesive în sectorul nefinanciar
  • Ajustarea cadrului de insolvență pentru a susține redresarea și reziliența

HÂRȚESCU a mai aratat: “Un cadru solid de guvernanță corporativă este esențial pentru o piață de capital care funcționează bine. Acesta îi asigură pe acționari că drepturile lor sunt protejate și face posibil companiilor să își reducă costul capitalului. Acesta este și motivul pentru care Principiile de guvernanță corporativă ale G20 / OECD au fost elaborate, întrucât, cadrul de guvernanță corporativă are un rol important de jucat în realizarea unor obiective economice mai largi, în ceea ce privește încrederea investitorilor, formarea și alocarea capitalului etc:

  • Pandemia a declanșat îngrijorări și chiar procese referitoare la cerințele de transparență și raportare legate de monitorizarea riscului. De aceea este nevoie de îmbunătățirea cadrului de management a riscurilor și a crizelor (inclusiv aspectele legate de sistemul de sănătate, lanțul de distribuție, riscurile de mediu și reputaționale), precum și a aspectelor conexe, cum ar fi: calitatea auditului, manipularea prețului acțiunilor, informațiile privilegiate și abuzul de piață. Monitorizarea și raportarea pot fi îmbunătățite prin utilizarea unor noi tehnologii digitale.
  • O dezvoltare pe mai multe piețe este urmată de creșterea structurii grupului de companii. Cu cât structura unui grup este mai complexă, cu atât mai complexe sunt aranjamentele de guvernanță și potențialul de apariție a practicilor abuzive. Deci, trebuie acordată o atenție deosebită alinierii și integrării la nivel de grup a prevederilor legale privind  guvernanța corporativă din diferitele legislații într-un sistem unic, solid și eficient de guvernanță.
  • În ultimul deceniu, pe multe piețe s-a înregistrat o creștere a concentrării proprietății/ownership, care în mare măsură este atribuită creșterii proprietății de stat prin intermediul diferiților investitori controlați de stat/companii deținute de stat. În acest context, factorii de decizie și autoritățile de reglementare trebuie să asigure condiții de concurență echitabilă în ceea ce privește guvernanța companiilor de stat listate și a celor deținute de investitori privați. Toate categoriile de investitori trebuie tratate în mod echitabil, iar companiile publice/private trebui să respecte aceleași standarde de transparență și raportare
  • În ceea ce privește adunările generale ale acționarilor, țările ar trebui să beneficieze de experiența din timpul crizei COVID-19 pentru a avansa în sau a clarifica în cadrul de reglementare posibilitatea convocării și desfășurării adunărilor generale prin mijloace de comunicare la distanță. Acest lucru ar îmbunătăți posibilitatea tuturor acționarilor de a participa la aceste ședințe. Autoritățile de reglementare vor trebui să decidă cu privire la temporalitatea măsurilor adoptate în acest sens în timpul crizei.
  • După izbucnirea crizei COVID-19, au existat îngrijorări cu privire la faptul că unele companii au ajustat condițiile pentru remunerarea executivului prin adaptarea valorilor de performanță și ignorarea obiectivelor nerealizate. Pentru a asigura legătura dintre remunerarea executivului și performanța companiei pe termen lung, astfel de practici necesită o revizuire a policilor de remunerare în corelație cu  performanța.“
Productia media la FORUMUL PIETEI DE CAPITAL a fost asigurata de Boof Media.

BVBStiri BVB

E-mini Dow Jones TURBO SHORT 0.01/38,000/ 37,000 (EBDOWTS16) (21/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 22 Octombrie 2021

BRK Dow Turbo Short 35750 (BKDOWTSB9) (21/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 22 Octombrie 2021

E-mini Dow Jones TURBO SHORT 0.01/38,000/ 37,000 (EBDOWTS16) (21/10/2021)

Suspendare tranzactionare - 10:06 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (21/10/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGEA 15/16 noiembrie 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/10/2021)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018