Update articol:

Guvernul a aprobat două hotărâri importante pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor naturale

guvern Sursa foto: facebook.com

Au fost adoptate astăzi, 20 aprilie, la propunerea ministerului Energiei, Hotărârea pentru declararea proiectului de investiții “Conductă de transport gaze naturale Timișoara – Deta – Denta – Moravița” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale și Hotărârea pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2019 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale ”Conducta Țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră”.

Prin construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția localităților Timișoara – Deta – Denta – Moravița, jud. Timiș, se va acoperi necesarul de gaze naturale pentru consumul casnic și industrial a unui număr de cel puțin 11 unități administrative teritoriale. Totodată, se preconizează atât dezvoltarea socio-economică a zonelor mai sus menționate cât și protejarea mediului și fondului forestier prin diminuarea consumului de lemn și diminuarea utilizării unor surse de energie intens poluantă.

Realizarea proiectului aduce următoarele beneficii:

–           posibilitatea alimentării cu gaze naturale a zonei traversată de conductă;

–           diversificarea surselor de energie pentru localitățile din județul Timiș;

–           reducerea emisiilor și susținerea producerii de energie din surse regenerabile, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi lemne, păcură, etc. la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale;

–           premisele reducerii defrișărilor în zonele ariilor naturale protejate, și nu numai.

–           creșterea potențialul turistic şi de agrement al zonei;

–           creșterea investițiilor private în domeniul turismului realizate în noi capacităţi de cazare şi în modernizarea celor existente, generând creșterea capacității de cazare și a numărului de turişti;

–           creșterea investițiilor în industrie.

Prin Hotărârea pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2019 se completează lista terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale ,,Conducta Țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră’’, cu terenurile agricole situate în extravilan pe raza unităților administrativ teritoriale Ghimpați și Clejani, județul Giurgiu.

Proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ”Conductă Țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră” are ca obiective:

–           diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor din România;

–           reducerea gradului de dependență de importul de gaze din Rusia.

–           transportul spre pieţele Central Europene a gazelor naturale din Marea Neagră;

–           dezvoltarea unei capacități de transport ce va permite în viitor interconectarea cu conductele ce vor avea ca surse potențiale de alimentare gazele lichefiate de la țărmul Mării Negre (Proiectul AGRI), sau gazele de șist.

Pentru realizarea proiectului a fost emisă Autorizația de Construire nr. 5/17.05.2018 de către Ministerul Energiei și vizează construirea unei conducte de transport gaze de la țărmul Mării Negre, de unde va prelua gazele naturale extrase din platforma continentală și Stația de Comprimare Gaze Podișor.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni