Update articol:
Baza Kogălniceanu va deveni una dintre cele mai mari din NATO

Guvernul Dăncilă a aprobat, ieri, o investiţie la Baza Aeriană Kogălniceanu de 12 miliarde de lei, bani de la buget, pentru următorii 20 de ani (vezi detalii despre proiect )

Guvernul Dăncilă a aprobat, ieri, o investiţie de peste 12 miliarde de lei, bani de la buget, la Baza 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu. 

În nota de fundamentare a proiectului se spune că finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Cele 12 miliarde de lei sunt eşalonate pe următorii 20 de ani. Se pare că hotărârea nu a fost publicată încă  în Monitorul Oficial. 

Banii vor fi investiţi în infrastructură, spaţii de cazare, dar şi unităţi medicale şi de învăţământ (vezi mai jos detaliat).  

Ministerul Apărării Naționale răspunde de modul de utilizare a
sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Potrivit ştirilorprotv.ro, prin această investiţie, Baza de la Kogălniceanu va deveni una dintre cele mai  mari baze NATO din Europa de Est. Experții sunt de părere că la Mihail Kogălniceanu va apărea o copie a unității Ramsmtein din Germania, cea mai mare bază militară nord americană și NATO în afara granițelor SUA. Noua bază va adăposti aproape 10.000 de militari americani, care vor fi însoțiți de familiile lor.

Mai mulţi analişti militari au susţinut că SUA şi-ar dori să mute baza de la  İncirlik din Turcia în România, având în vedere relaţiile din ce în ce mai tensionate dintre preşedintele Trump şi preşedintele Erdogan. De altfel, acum două săptămâni, cotidianul The Guardian a scris că oficiali americani au transmis planurile autorităţilor de la Washington de a muta cele aproximativ 50 de bombe nucleare de la baza aeriană americană İncirlik din Turcia, din cauza potenţialului lor de a deveni subiectul unor negocieri între Ankara şi Washington.

Nota de Fundamentare precizează: 

“Dată fiind importanța militară a forțelor aeriene, derivată din caracterul
acțiunilor flexibil și rapid, pe areale extinse și în orice condiții meteorologice, se
impune realizarea unor facilități minimale operaționale noi, precum și integrarea
și dezvoltarea celor existente la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu, pentru
Forțele Aeriene Naționale și partenerii strategici, pentru operarea în siguranță și
în timpi optimi a unei escadrile de avioane multirol, în intervenții de apărare sau
ofensive.
În prezent, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu se remarcă următoarele
deficiențe:
– capacitățile de depozitare a combustibilului turboreactor în rezervoarele fixe
existente pe aerodrom asigură la limită cantitățile necesare operării aeronavelor
aflate în dotarea unității;
– în prezent Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu operează zborurile pe
aeroportul civil, care se află într-o stare avansată de degradare și care nu
corespunde cerințelor de utilizare pentru un aeroport militar;
– platforma existentă destinată staționării navelor grele este subdimensionată,
neasigurând spațiile de siguranță necesare, iar calea de rulaj ce leagă pista de
decolare-aterizare de această platformă nu permite rulajul aeronavelor grele în
cazul încărcării acestora la capacitate maximă;
– aerodromul nu dispune de locuri special amenajate și utilate destinate verificării
la sol a motoarelor;
– aerodromul nu dispune de spații destinate adăpostirii aeronavelor, mijloacelor
de aerodrom și de deservire;
– aerodromul dispune de facilități destinate structurilor de tip escadrilă la nivel
minimal, respectiv de spații administrative, sau facilități necesare executării
lucrărilor de întreținere și a celor de mentenanță de nivel operațional la
aeronavele și mijloacele aflate în dotarea escadrilelor;
– facilitățile destinate executării lucrărilor de mentenanță de nivel intermediar și
complex la aeronavele, mijloacele de aerodrom și de deservire ale acestora sunt
subdimensionate și nu asigură spațiile necesare desfășurării întregului flux
tehnologic pentru toate aeronavele aflate în dotare;
– amplasamentul nu dispune de facilități destinate lucrărilor de pregătire, formare,
calibrare și verificare;
– amplasamentul dispune de facilități minimale necesare depozitării și păstrării în
condiții de siguranță a diferitor materiale, dispuse în zona administrativă a
cazărmii. Actualele depozite aflându-se într-un stadiu avansat de degradare și
pentru care se impune realizarea lucrărilor de renovare.

Gama de misiuni care este încredințată în prezent unității, respectiv
executarea serviciului de Poliție aeriană și Căutare Salvare, precum și utilizarea
frecventă a facilităților existente în operațiuni de îmbarcare/debarcare trupe și
materiale necesare teatrelor de operații, impun cu necesitate dezvoltarea
infrastructurii existente în vederea asigurării condițiilor minimale pentru
desfășurarea în siguranță a acelor misiuni.

Investiția este oportună având în vedere că în zonă nu mai există alte
capacități de profil cu același obiect de activitate și aceleași dimensiuni cu
infrastructură minimală existentă și adaptabilă.

Perspectiva dotării forțelor aeriene cu alte tipuri de aeronave, precum și
diversificarea gamei de misiuni și exerciții naționale sau cu participare  internațională ce urmează a se executa pe și de pe această locație, presupune
regândirea și redimensionarea facilităților existente în prezent în zona Mihail
Kogălniceanu și aducerea acestora la un nivel de dezvoltare corespunzător.

Ținând seama de infrastructura, personalul și tehnica existente, precum și
de specificul activităților ce se desfășoară în mod curent în prezent pe aeroportul
civil Mihail Kogălniceanu, precum și de prognozele pe termen mediu și lung
care se referă la dotarea cu avioane și diversificarea misiunilor ce urmează a se
executa în amplasamentul din Mihail Kogălniceanu (exerciții multinaționale,
activități de îmbarcare/debarcare personal și materiale pentru teatrele de operații,
activități complexe de instruire în comun cu trupele celorlalte categorii de forțe
armate) și ca urmare a faptului că cea mai mare parte a facilităților existente în
prezent sunt subdimensionate, sau inexistente având în vedere că pista actuală
deservește concomitent atât zborurile civile cât și cele militare, se consideră că
acest proiect este imperios necesar.

Investiția presupune realizarea noii infrastructuri și a unor construcții noi
(în general hangare și ateliere, clădiri administrative și clădiri cu funcțiuni
complementare) – care să permită funcționarea în condiții optime a zonei
operaționale noi, precum și integrarea și dezvoltarea celor existente la Baza
Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu, pentru forțele aeriene naționale și partenerii
strategici.

Proiectul de investiție propus în cazarma 888 Mihail Kogălniceanu este
grupat în mai multe obiective generale, dispuse în funcție de destinația și
interoperabilitatea dintre ele astfel:
– Zona operațională și zona staționare aeronave și mentenanță aviație;
– Zona RSOM;
– Zona elicoptere;
– Zona sisteme de apărare aeriană cu baza la sol;
– Zona CARGO;
– Zona depozite;
– Zona parc cu tehnică militară;
– Zona depozit carburanți – lubrifianți;
– Zona socială și administrativă;
– Zona de instruire forțe terestre;
– Branșamente, racorduri și rețele exterioare;
– Zona Simulator de zbor;
– Zona CRASH AND FIRE STATION;
– Zona tranzit terestru;
– Voce-date;
– Balizaj și sisteme de radionavigație;
– Protecția forței, SISOM, TEMPEST;
– Zona tranzit logistic;
– Zona HOT CARGO.

Proiectul de investiție imobiliară va cuprinde:

– lucrări de construire clădiri și construcții cu instalațiile aferente;
– amenajări militare cu rol de protecție (baricade, biute etc.);
– împrejmuiri, drumuri și platforme;
– devieri rețele existente și proiectare de noi rețele de apă, canalizare, termice,
gaz etc.;
– refacere și redimensionare de branșamente după caz;
– redimensionare post de reglare-măsurare gaze.

Investiția include costurile aferente achiziției de terenuri din domeniul
privat, pentru implementarea proiectului de investiție imobiliară fiind necesară
extinderea suprafeței cazărmilor 888, 1288, 3494, 2354, necesară dezvoltării
propuse.

Dezvoltarea și suplimentarea facilităților existente este propusă astfel:
– extinderea capacității de depozitare a combustibilului turboreactor în
rezervoare fixe;
– construirea platformelor de staționare a aeronavelor grele și realizarea căii de
rulaj pentru accesul aeronavelor de transport strategic pe această platformă;
– construirea unei noi piste cu destinație exclusiv militară, în partea estică la
1.035 m în ax față de cea existentă.
– realizarea căilor de legătură între platformele de staționare a aeronavelor;
– amenajarea locurilor destinate verificării la sol a motoarelor aeronavelor;
– construirea facilităților destinate executării lucrărilor de pregătire, formare,
calibrare și verificare;
– construirea facilităților necesare depozitării și păstrării în condiții de siguranță
a materialelor și efectelor;
– construirea spațiilor destinate adăpostirii aeronavelor, mijloacelor de aerodrom
și de deservire;
– construirea facilităților destinate structurilor de tip escadrilă, respectiv spații
administrative și facilități necesare executării lucrărilor de întreținere și a celor
de mentenanță de nivel operațional la aeronavele și mijloacele aflate în dotarea
escadrilelor;
– construirea infrastructurii necesare instalării în zona aerodromului a
facilităților administrative;
– construirea facilităților destinate executării lucrărilor de mentenanță de nivel
intermediar și complex la aeronavele, mijloacele de aerodrom și de deservire
ale acestora;
– construirea de spații necesare personalului bazei: locuințe, clădiri sociale,
utilitare, etc.

Prin prezenta documentație sunt vizate din punct de vedere al infrastructurii
rutiere două categorii de lucrări:
– structuri rutiere carosabile, destinate traficului auto care deservesc toate
obiectivele bazei, precum și platforme de parcare și depozitare
echipamente/diverse;
– drum perimetral de incintă și securitate;
– drumuri interioare din cadrul tuturor obiectelor;
– platforme de parcare pentru autoturisme;
– platforme pentru depozitare;
– structuri rutiere aeroportuare, constând în platforme aeroportuare destinate
staționarii și degajării rapide a pistei de decolare aterizare, echipării
aeronavelor cu materiale, etc. și căi de rulare care deservesc hangarele de
mentenanță și hangarele de adăpostire;
– platformă de staționare aeronave transport tactic;
– platforme încărcare aeronave;
– platformă situații de urgență;
– platforme încercare la sol motoare;
– platforme verificare sisteme;
– platformă reacție rapidă;
– căi de rulare inclusiv accesele și platformele de staționare la atelierele de
mentenanță;
– pistă pentru operarea zborurilor.

Investiția va fi structurată în obiecte care corespund anumitor zone
funcțional-operaționale bine definite: facilități administrative, escadrilă avioane
multirol, zonă mentenanță aeronave nivel intermediar, zonă mentenanță nivel
complex, zonă mentenanță sisteme speciale, parc tehnică militară, rețele utilități:

OBIECTIV 01. ZONA OPERAȚIONALĂ + ZONA STAȚIONARE
AERONAVE ȘI MENTENANȚĂ AVIAȚIE
Obiect 01. Construcție pistă de decolare-aterizare și cale de rulare
Obiectul nr. 1A Construcție pistă de decolare-aterizare și cale de rulare de
decolare aterizare
Obiectul nr. 1B Balizaj axial al pistei de decolare aterizare și balizaj de
touch down
Obiect 02. Facilităţi administrative
Obiectul nr. 2A Pavilion administrativ
Obiectul nr. 2B Punct control zbor
Obiectul nr. 2C Platformă echipamente
Obiectul nr. 2D Parcare personal
Obiectul nr. 2E Pavilion administrativ – Zona Operațională
Obiectul nr. 2F Gospodărie de apă
Obiect 03. Escadrilă Avioane
Obiectul nr. 3A Pavilion escadrilă (2 x 1.042,36 mp)
Obiectul nr. 3B Hangar protejare aeronave (12 x 888,61 mp)
Obiectul nr. 3C Adăposturi aeronave zona organizare START
(3 x 2.531,24 mp)
Obiectul nr. 3D Atelier mentenanță sistem aterizare (1 x170,00 mp)
Obiectul nr. 3E Atelier depanare situații urgență (1 x 170,00 mp)
Obiectul nr. 3F Atelier sisteme (1 x 318,40 mp)
Obiectul nr. 3G Platformă mentenanță și refacere capacitate zbor
Obiectul nr. 3H Platformă verificare sisteme și refacere capacitate
Obiectul nr. 3I Atelier avionică (1 x 178,62 mp)
Obiectul nr. 3J Magazie carburanți lubrifianți (1 x 93,10 mp)
Obiectul nr. 3K Căi de rulaj și platforme adiacente
Obiectul nr. 3L Parcare vehicule proprii
Obiectul nr. 3M Centrală termică (1 x 99,26 mp)
Obiectul nr. 3N Hangar mentenanță aeronave, spații de lucru personal,
spații depozitare (1 x 5.230,00 mp)
Obiect 04. Secție Mentenanță
Obiectul nr. 4A Pavilion administrativ (1 x 299,28 mp)
Obiectul nr. 4B Atelier mentenanță (1 x 465,93 mp)
Obiectul nr. 4C Depozit + platformă de acces (2 x 211,76 mp)
Obiectul nr. 4D Platformă depozit
Obiectul nr. 4E Depozit mijloace tehnice (1 x 605,01 mp)
Obiectul nr. 4F Platformă depozitare
Obiectul nr. 4G Gospodărie de apă
Obiect 05. Zona Escadrilă
Obiectul nr. 5A Platformă staționare aeronave
Obiectul nr. 5B Hangare aeronave
Obiectul nr. 5C Pavilion (1 x 649,00 mp)
Obiectul nr. 5D Parcare vehicule proprii
Obiect 06. Platforme Operare Aeronave
Obiectul nr. 6A Platforme staționare aeronave
Obiectul nr. 6B Platforme staționare aeronave
Obiectul nr. 6C Platforme încărcare aeronave
Obiectul nr. 6D Platforme situații urgență/critice
Obiectul nr. 6E Platforme verificare la sol motoare aeronave
Obiect 07. Zonă Mentenanță Aeronave Nivel Intermediar
Obiectul nr. 7A Hangar mentenanță aeronave (1 x 7.048,16 mp)
Obiectul nr. 7B Atelier inspecții nedistructive (1 x 250,00 mp)
5 din 11
Obiectul nr. 7C Atelier depozitare și mentenanță containere acroșate la
bord (1 x 1.538,24 mp)
Obiectul nr. 7D Atelier mentenanță (1 x 2.787,51 mp)
Obiectul nr. 7E Atelier echipamente sol și echipamente de zbor
(1 x 1.090,91 mp)
Obiectul nr. 7F Atelier mentenanță instalații de combustibil
(1 x 1.330,33 mp)
Obiectul nr. 7G Atelier întreținere echipamente de supraviețuire personal
navigant (1 x 606,34 mp)
Obiectul nr. 7H Depozit piese schimb, scule, dispozitive, testere și
echipament de mentenanță
Obiectul nr. 7I Centrală termică
Obiectul nr. 7J Platforme de lucru și parcare aeronave
Obiectul nr. 7K Parcări mijloace proprii și autovehicule personale
Obiectul nr. 7L Hangar mentenanță aeronave, spaţii de lucru, spaţii de
depozitare (1 x 2.550,00 mp)
Obiectul nr. 7A Hangar mentenanță aeronave (1 x 7.048,16 mp)
Obiectul nr. 7B Atelier inspecții nedistructive (1 x 250,00 mp)
Obiect 08. Zona Mentenanță Nivel Complex DOCK5
Obiectul nr. 8A Atelier control coroziune aeronave (1 x 965,74 mp)
Obiectul nr. 8B Depozit materiale atelier control coroziune
(1 x 151,98 mp)
Obiectul nr. 8C Atelier încercare motoare (1 x 1.066,37 mp)
Obiectul nr. 8D Atelier reparații motoare (1 x 1.750,28 mp)
Obiectul nr. 8E Depozit materiale tehnice (1 x 99,75 mp)
Obiectul nr. 8F Stație decontaminare aeronave (1 x 1.563,82 mp)
Obiectul nr. 8G Platformă de lucru și parcare aeronave
Obiectul nr. 8H Parcări mijloace proprii și auto personale
Obiect 09. Zonă Mentenanță Sisteme Speciale
Obiectul nr. 09A Atelier pentru depozitare și mentenanță rezervoare
suplimentare combustibil (1 x 1.113,76 mp)
Obiectul nr. 9B Atelier reconfigurare și verificare sistem combustibil
aeronave (1 x 1.274,46 mp)
Obiectul nr. 9C Atelier mentenanță sistem de combustibil special
(hidrazină) (1 x 944,00 mp)
Obiectul nr. 9D Laborator analiză combustibil și lubrifianți (1 x 73,60 mp)
Obiectul nr. 9E Centrală termică (1 x 99,26 mp)
Obiectul nr. 9F Depozit oxigen lichid și azot (1 x 395,91 mp)
Obiectul nr. 9G Platformă de lucru și parcare aeronave
OBIECTIV 02. ZONA RSOM
Obiectul nr. 1 Asigurare centru operaţional de recepţie și parcare
Obiectul nr. 2 Asigurare facilități de manevrare/manipulare încărcături de
tip CARGO
Obiectul nr. 3 Asigurare facilităţi tranzit personal
Obiectul nr. 4 Asigurare depozit pentru echipamente de sprijin la sol și
parcare
Obiectul nr. 5 Asigurare facilități depozitare
Obiectul nr. 6 Asigurare zonă de parcare
Obiectul nr. 7 Gospodărie de apă
OBIECTIV 03. ZONA ELICOPTERE
Obiectul nr. 1 Clădire escadrilă elicoptere (1 x 1.042,36 mp)
Obiectul nr. 2 Hangar elicoptere
Obiectul nr. 3 Platformă parcare elicoptere
Obiectul nr. 4 Platformă staționare elicoptere
Obiectul nr. 5 Platformă staționare elicoptere
Obiectul nr. 6 Pavilion elicoptere
Obiectul nr. 7 Clădire administrativă
Obiectul nr. 8 Parcare autovehicule
Obiectul nr. 9 Platformă încărcare/descărcare elicoptere
Obiectul nr. 10 Platformă staționare/decolare elicoptere
Obiectul nr. 11 Platformă de compensare
OBIECTIV 04. ZONA SISTEME DE APĂRARE AERIANĂ CU BAZA
LA SOL
Obiectul nr. 1 Zona de depozitare, mentenanţă şi instrucţie sisteme
Obiectul nr. 2 Platforme operaţionale
OBIECTIV 05. ZONA CARGO
Obiectul nr. 1 Asigurare facilități de manevrare/manipulare încărcături de
tip Cargo
OBIECTIV 06. ZONA DEPOZITE
Obiectul nr. 1 Pavilion administrativ (1 x 201,20 mp)
Obiectul nr. 2 Platforme depozitare (6 x 800,00 mp)
Obiectul nr. 3 Platforme depozitare temporară (6 x 500,00 mp)
Obiectul nr. 4 Incinte semiîngropate (6 x 880,00 mp)
OBIECTIV 07. ZONA PARC CU TEHNICĂ MILITARĂ
Obiectul nr. 1 Atelier mentenanță autocisterne (2 x 334,28 mp)
Obiectul nr. 2 Atelier mentenanță autovehicule și tehnică militară
(4 x 983,4 mp)
Obiectul nr. 3 Pavilion administrativ Parc Auto (1 x 289,12 mp)
Obiectul nr. 4 Stație alimentare carburanți autovehicule (2 x 270,00 mp)
Obiectul nr. 5 Platforme stație alimentare carburanți autovehicule
(4 bucăți)
Obiectul nr. 6 Centrală termică (1 x 99,26 mp)
Obiectul nr. 7 Remize auto (4 x 1.928,09 mp)
Obiectul nr. 8 Platf. staționare și întreținere tehnică militară auto
(3 bucăți)
Obiectul nr. 9 Spălătorie auto (1 x 381,47 mp)
Obiectul nr. 10 Gospodărie apă
OBIECTIV 08. ZONA DEPOZIT CARBURANȚI LUBRIFIANȚI
Obiectul nr. 1 Stație de alimentare carburanți lubrifianți
Obiectul nr. 2 Depozit carburanți on base
OBIECTIV 09. ZONA SOCIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ
Obiectul nr. 1 Clădire administrativa
Obiectul nr. 2 Centru de comunicaţii
Obiectul nr. 3 Bloc alimentar şi sală de mese
Obiectul nr. 4 Clădire Batalion Artilerie Antiaeriană
Obiectul nr. 5 Remize pentru adăpostirea tehnicii de artilerie antiaeriană
Obiectul nr. 6 Clădire Poliţie Militară şi Supraveghere
Obiectul nr. 7 Clădire administrativă cu bibliotecă, birouri, săli de
pregătire, sală de festivităţi şi săli de specialitate
Obiectul nr. 8 Depozit materiale cazarmare şi geniu
Obiectul nr. 9 Spălătorie de echipament
Obiectul nr. 10 Clădire primire-echipare rezervişti
Obiectul nr. 11 Infirmerie
Obiectul nr. 12 Clădire grup supraveghere aeriană
Obiectul nr. 13 Sală de sport polivalentă (terenuri de handball, baschet,
volei, sală de forţă, sală de fitness, saună)
Obiectul nr. 14 Terenuri de fotbal
Obiectul nr. 15 Terenuri de tenis de câmp
Obiectul nr. 16 Terenuri de volei
Obiectul nr. 17 Clădire pentru subunitatea de pază
Obiectul nr. 18 Uzină electrică
Obiectul nr. 19 Centrală termică
Obiectul nr. 20 Gospodării de apă
Obiectul nr. 21 Punct/secţie de colectare-paletizare materiale reciclabile
pentru valorificare;
Obiectul nr. 22 Parcări autovehicule
Obiectul nr. 23 Poligon de instrucţie şi trageri
Obiectul nr. 24 Locuinţe de serviciu, pe corpuri de cadre
Obiectul nr. 25 Club ofiţeri
Obiectul nr. 26 Club maiştri militari şi subofiţeri
Obiectul nr. 27 Hotel militar
Obiectul nr. 28 Complex comercial tip supermarket
Obiectul nr. 29 Teren de sport multifuncţional
Obiectul nr. 30 Creşă şi grădiniţă
Obiectul nr. 31 Spaţii de parcare a autovehiculelor proprietate personală a
cadrelor militare şi a vizitatorilor
Obiectul nr. 32 Spaţii verzi, parcuri şi locuri de joacă
Obiectul nr. 33 Bază sportivă în zona socială (bazin de înot acoperit,
terenuri de tenis de câmp în aer liber, teren de baschet,
teren de fotbal)
Obiectul nr. 34 Casa funcţiei atribuită comandantului bazei aeriene
Obiectul nr. 35 Vile de protocol
Obiectul nr. 36 Şcoală primară
Obiectul nr. 27 Hotel militar
Obiectul nr. 28 Complex comercial tip supermarket
Obiectul nr. 29 Teren de sport multifuncţional
Obiectul nr. 30 Creşă şi grădiniţă
OBIECTIV 10. ZONA DE INSTRUIRE FORȚE TERESTRE –
BLINDATE, TANCURI
Obiectul nr. 1 Zonă de instruire forțe terestre
Obiectul nr. 2 Zone instruire pompieri
OBIECTIV 11. BRANȘAMENTE, RACORDURI, REȚELE
EXTERIOARE
Obiectul nr. 11A Rețele de alimentare cu apă
Obiectul nr. 11B Rețele exterioare de incendiu
Obiectul nr. 11C Rețele de canalizare menajeră
Obiectul nr. 11D Rețele de canalizare pluvială
Obiectul nr. 11E Rețele exterioare termice și apă caldă menajeră
Obiectul nr. 11F Rețea alimentare cu gaze naturale
Obiectul nr. 11G Racord electric de medie tensiune
Obiectul nr. 11H Post de transformare
Obiectul nr. 11I Branșament electric de joasă tensiune
Obiectul nr. 11J Rețea exterioară de iluminat
OBIECTIV 12. ZONĂ SIMULATOR DE ZBOR
Obiectul nr. 1 Clădire Simulator
Obiectul nr. 2 Clădire Simulator – Tehnici – Mentenanță
Obiectul nr. 3 Clădire comunicații
OBIECTIV 13. ZONĂ CRASH AND FIRE STATION
Obiectul nr. 1 Stație de intervenție pentru accidente de aviație și stins
incendii
OBIECTIV 14. ZONĂ TRANZIT TERESTRU
Obiectul nr. 1 Zonă tranzit terestru
OBIECTIV 15. VOCE-DATE
Obiectul nr. 1 Rețea structurată voce-date
OBIECTIV 16. BALIZAJ SI SISTEME DE RADIONAVIGAȚIE
Obiectul nr. 1 Balizaj si sisteme de radionavigație
OBIECTIV 17. PROTECȚIA FORȚEI, SISOM, TEMPEST
Obiectul nr. 1 Protecția forței, SISOM, Tempest
OBIECTIV 18. ZONĂ TRANZIT LOGISTIC
Obiectul nr. 1 Depozit tranzit logistic
Obiectul nr. 2 Platformă tranzit logistic (2 bucăți)
OBIECTIV 19. ZONĂ HOT CARGO
Obiectul nr. 1 Stand Testare motoare (Hushhouse)
Obiectul nr. 2 Platformă materiale periculoase (Hot Cargo Apron) (2
bucăți)
Obiectul nr. 3 Platforma de hidrazină
Obiectul nr. 4 Arrestor Gear Bak 12 (2 bucăți)
OBIECTIV 20. DRUMURI, PODURI, PUNCTE DE CONTROL
Obiectul nr. 1 Drumuri interioare
Obiectul nr. 2 Drum perimetral de incintă
Obiectul nr. 3 Puncte de control acces
Obiectul nr. 4 Foișoare de supraveghere (santinele) blindate
OBIECTIV 21. ÎMPREJMUIRE
Obiectul nr. 1 Gard perimetru unitate
Obiectul nr. 2 Garduri interioare pentru obiective
Obiectul nr. 3 Gard frangibil
Obiectul nr. 4 Rețea de iluminat gard frangibil
Obiectul nr. 5 Rețea de iluminat perimetral
OBIECTIV 22. PARC FOTOVOLTAIC
Obiectul nr. 1 Parc fotovoltaic
OBIECTIV 23. DEVIERE REȚEA DE MEDIE TENSIUNE
Obiectul nr. 1 Devierea și/sau protejarea instalațiilor electrice
OBIECTIV 24. DEVIERE REȚEA DE GAZE NATURALE
Obiectul nr. 1 Devierea și/sau protejarea conductelor aparținând
Sistemului Național de Transport gaze naturale
OBIECTIV 25. SISTEME DE MONITORIZARE
Obiectul nr. 1 Sistem de monitorizare a consumului și instalațiilor de
energie electrică
Obiectul nr. 2 Sistem de monitorizare a consumului și instalațiilor de gaze

Conform art. 6 alin. a) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, nu este necesară îndeplinirea obligaţiei de
transparenţă în cadrul procedurilor de elaborare a proiectului de act
normativ, documentațiile tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de investiție, în toate etapele de elaborare, având nivel de clasificare „Secret de serviciu”.

 

 

BVBStiri BVB

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (20/09/2021)

Convocare AGA O & E 28(29).10.2021

JUDETUL TIMIS (TIM28) (20/09/2021)

Plata cupon 42, rambursare rata principal 42 si calcul rata dobanda pentru cuponul 43

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (20/09/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 13 - 17 septembrie 2021