Update articol:

Hidroelectrica – licitaţie pentru achiziţia de servicii de informare şi publicitate  

Hidroelectrica organizează licitaţie pentru achiziţia de servicii de informare şi publicitate.

Valoarea totală estimată este de 8.227.500 lei.

Surse ne-au declarat că această campanie ar fi pentru dezvoltarea serviciilor de furnizare.

Potrivit caietului de sarcini, se dorește proiectarea, realizarea și implementarea unei campanii de informare publică cu privire la activitatea Hidroelectrica, scopul fiind acela de a crește notorietatea companiei și a serviciilor oferite de aceasta în rândul clienților existenți și potențiali.

Obiectivul general al contractului este de consolidare a imaginii general a companiei, cu accent pe activitatea de informare și publicitate cu privire la produsele, serviciile  și facilităţie oferite de Hidroelectrica pe piața de furnizare energie electrică.

Campania de informare și promovare va fi elaborată prin realizarea unui concept unitar care, la rândul său, se va materializa prin producerea unor materiale/livrabile cu caracter informativ și prin difuzarea/transmiterea acestora către publicul țintă.

Obiectul contractului de prestări servicii care va fi atribuit în urma acestei achiziții consta în:

1) Cercetare de piaţă și focus grupuri;

2)Realizarea conceptului campaniei de comunicare si promovare la nivel național;

3. Realizarea și difuzarea de spoturi TV și spoturi Radio in functie de planul de publicitate si de aprobarea Hidroelectrica;

4.Realizarea de materiale promoționale;

5. Organizare și promovare de conferințe în numele Hidroelectrica;

6. Difuzarea materialelor outdoor;

7. Campanii de Social Media și administrarea canalelor online ale Hidroelectrica;

8) Difuzare online și parteneriate media;

9. Raportare lunară;

10. Analiză rezultate campanie;

Potrivit cerinţelor, contractantul trebuie sa presteze următoarele servicii :

  1. Cercetarea de piaţă și focus grupuri

În vederea identificării grupurilor țintă și a mesajelor care urmează a fi folosite în campania de promovare a serviciilor Hidroelectrica se va apela la o cercetare de piata concomitent cu organizarea de focus grupuri. Cercetarea de piață va avea loc la nivel național, pe un eșantion reprezentativ, în vederea obținerii de rezultate cuantificabile din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Focus grupurile vor fi in numar de 2 (doua), iar fiecare va fi organizat în 2 din cele 8 regiuni dupa cum urmeaza: primul focus grup va avea loc la Bucuresti, iar al doilea la Constanta. Acestea vor avea ca obiectiv definit identificarea si testarea mesajelor care urmeaza a fi folosite în campania pentru promovarea serviciilor Hidroelectrica.

2.Conceptul campaniei

Conceptul campaniei va fi elaborat înainte de începutul acesteia, pe baza rezultatelor identificate în urma cercetării de piață și a focus grupurilor. Acesta va include și serviciul de branding al campaniei prin dezvoltarea unei identități unitare și armonizate cu obiectivele economice și de comunicare ale Achizitorului, care va fi transpusă într-un manual de identitate personalizat.

3. Realizarea de spoturi TV și radio

Spoturile TV vor avea durata de minim 30 de secunde și vor cuprinde realizarea initială a unui brief (concept spot), a scenariului și, ulterior, pregătirea unui echipe de producție pentru realizarea acestora. Se vor realiza 2 spoturi unul in primul an de contract si al doilea la inceputul celui de-al treilea an de contract. Ofertantul este responsabil de organizarea echipei de producție. Spotul radio va fi declinat din spotul TV, păstrând același concept și adaptându-l pentru a fi difuzat pe posturile care vor fi propuse de prestator si aprobate de Hidroelectrica. Strategia de comunicare va cuprinde un plan media general, care va evidenția modalitățile de promovare a spoturilor TV și a spoturilor Radio. Planul media în baza căruia se va face difuzarea spoturilor va fi prezentat de furnizor și aprobat de Hidroelectrica.

4 Realizarea de materiale promoționale

Materialele promoționale care urmează a fi realizate vor avea în vedere un concept de creație unitar. Elementele cheie ale campaniei de promovare, stabilite în ghidul de identitate vizuală al Hidroelectrica, care urmează să fie realizat de către operatorul economic, vor fi prezente pe toate materialele. Materialele vor fi folosite pentru promovarea serviciilor Hidroelectrica în cadrul conferințelor care urmează să fie organizate de către Operatorul Economic. Materialele prin care se vor promova noile servicii ale Hidroelectrica vor fi: ● Flyere ● Brosuri; ● Promotionale (folosite în cadrul conferințelor), de ex: pixuri personalizate, brelocuri, memory stickuri etc.)

5. Organizarea și promovarea de conferințe/participarea la conferințe de profil în numele Hidroelectrica

Operatorul Economic va propune organizarea a nu mai puțin de 6 conferințe de presă, având ca obiectiv promovarea serviciilor Hidroelectrica către presă și către publicul larg.

6. Difuzarea materialelor outdoor

Campania outdoor vine in sprijinul campaniilor de TV, radio şi online în vederea diseminării mesajului Hidroelectrica. Pentru promovarea serviciilor în cadrul campaniei de comunicare se vor folosi materiale outdoor în cele mai importante orașe din cele 8 regiuni ale țării.

7. Campanii de Social Media și administrarea canalelor online

Prin crearea unei prezențe în mediul online și prin implementarea unui plan de comunicare pe principalele platforme sociale din România (Facebook, Instagram, Linkedln), se va asigura vizibilitatea în mediul online a companiei și a serviciilor oferite. Campaniile de promovare pe canalele sociale și pe platformele online vor genera un impact crescut al proiectelor derulate și vor asigura diseminarea mesajelor cheie. Mai mult decât atât, prin activitatea de comunicare online și implementarea campaniilor, se va asigura atingerea publicului țintă.

8. Difuzare online și parteneriate media

În cadrul campaniei de promovare, Hidroelectrica solicită difuzarea mesajelor atât în presa scrisă cât și în cea online prin parteneriate media. În cadrul ofertei tehnice, Ofertantul va prezenta o propunere detaliată pentru desfășurarea acestora.

9. Raportarea lunara

Raportarea lunara va fi formata din rapoarte privind reach-ul pentru materialele folosite si activitățile desfășurate de echipa dedicată acestui proiect. Totodată, raportarea lunară trebuie să includă evoluția indicatorilor specifici fiecărui mediu de comunicare și o informare detaliată a activităților desfășurate în perioada raportată. Operatorul economic va prezenta în Oferta Tehnică, în mod detaliat, modalitățile de raportare pentru fiecare acțiune în parte.

10. Analiza rezultate campanie

La finalul campaniei, prestatorul va prezenta un Raport de analiză al rezultatelor Campaniei, care va include evaluarea cantitativă și calitativă a activității prestate, pe fiecare componentă în parte. Analiza va fi fundamentată de o cercetare sociologică realizată de prestator, similară cu cea pusa la dispozitie Hidroelectrica la începutul campaniei.

Entitatea Contractantă va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari – in a 11 -a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Durata contractului de prestari servicii va fi de 36 de luni.
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21.07.2022, ora 15:00.

BVB | Știri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (01/07/2022)

Implementare plan incentivare SOP2020

RCB GOLD (RCGLD) (01/07/2022)

Notificare Raiffeisen Centrobank AG

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (01/07/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (01/07/2022)

Hotarare AGOA - 30.06.2022

Sphera Franchise Group (SFG) (01/07/2022)

Publicarea Raportului de Sustenabilitate aferent anilor 2020-2021