Update articol:
Interviu cu domnul  Cosmin Ghiță, Director General al Nuclearelectrica

“Impactul unei eventuale distribuiri de dividende suplimentare de 485.437.300,11 lei nu este unul major”

Valoarea programului de investiții pentru anul 2018 este de 244 milioane de lei * Oprile neplanificate sunt aferente tuturor centralelor nucleare, acestea nu sunt o problemă majoră, nu implică riscuri de operare și/sau securitate nucleară în sine * Nuclearelectrica se află în ultima etapă a negocierilor cu China General Nuclear Power înainte de înființarea noii companii de proiect pentru realizarea reactoarelor 3 şi 4 * Salariul mediu brut este de 14.259 lei, iar salariul net este de 13.332.

 

Reporter: Cum apreciaţi rezultatele Nuclearelectrica (SNN – simbol BVB) în primele nouă luni ale acestui an? Care au fost factorii care au contribuit la creşterea profitului cu aproape 30% faţă de primele nouă luni din 2017?

Cosmin Ghiţă:  Rezultatele SNN la 9 luni sunt în creștere cu 28% față de perioada similară a anului trecut. Un profit net de 321 milioane de lei în 2018 față de unul de 250 milioane de lei în primele 9 luni din 2017. De asemenea, EBITDA a crescut cu 13%, iar EBIT cu 27%.

Fiind un producător de energie, cea mai mare parte a veniturilor provine din vânzarea producției, cu precădere pe piața competitivă, unde prețul a fost ascendent, datorat parțial liberalizării totale a pieței de energie începând cu 1 ianuarie 2018. Am vândut 82% pe piața forward, față de 69% în 2017, cu o creștere de preț de 22%. Cantitatea de energie vândută pe piața spot în primele 9 luni a fost de 18% față de 24% anul trecut.

Orientarea spre piața forward este un element al strategiei de vânzări coroborată cu nevoia de stabilitate și predictibilitate prin raportare la proiectele majore de investiții ale SNN pe termen lung. Din acest an, am intrat și pe piața OTC, întrucât căutăm stabilitate și segmente mai lichide de piață.

Un alt factor a fost rezultatul financiar pozitiv în primele 9 luni ale anului 2018. Din acest punct de vedere încercăm să valorificăm rezervele prin depozite bancare cu dobânzi avantajoase, cu alte cuvinte încercăm un hedging natural care până în prezent a adus avantaj companiei.

Intern, am aplicat o gestionare responsabilă a cheltuielilor, evident fără să afectăm în niciun fel procesele de securitate nucleară și mentenanță, doar în zonele unde am putut pur și simplu eficientiza. Față nivelul bugetat la 9 luni pentru anul 2018, avem înregistrat o economie de 65 milioane de lei.

Reporter: Care a fost valoarea programului de investiții pentru acest an şi în ce procent previzionaţi că acesta va fi realizat?

Cosmin Ghiţă: Valoarea programului de investiții pentru anul 2018 este de 244 milioane de lei. La 9 luni am înregistrat un grad de realizare valorică de 47,6% față de 26% în anul 2017. Gradul de realizare valoric este mai mic decât cel fizic întrucât pentru un proiect finalizat, gradul de realizare fizic este de 100%, însă gradul de realizare valoric este mai mic de 100%, pentru că proiectul a fost implementat la un cost mai mic decât sumele bugetate. Așadar, aceleași rezultate, dar cu o eficientizare a resurselor financiare.

Creșterea gradului de realizare are la o bază o nouă abordare la nivel intern: înființarea la începutul anului 2018 a Direcției de Investiții, cu personal specializat intern care să se ocupe exclusiv de inițierea, derularea și gestionarea proiectelor de investiții, de programare, etapizare, alocare de resurse, în așa fel încât să reducem la maxim întârzieri, creșteri de costuri asociate, pe baza unui grafic de investiții elaborat deja. Practic, permite monitorizarea constantă a tuturor proiectelor de investiții pe baza graficelor. Acest lucru se putea realiza cu resurse interne, așadar s-a realizat. Mai există și factorul extern, cel care ține de procedurile de achiziții și complexitate legislativă, contestaţii, obținere de certificări care pot prelungi termenele de execuție.

Însă unul din obiectivele mele la venirea în SNN a fost creșterea gradului de realizare a investițiilor și am reușit aproape dublul față de primele 9 luni ale anului trecut. Până la sfârșitul anului, cu siguranță că acest grad va mai crește, urmând că această creștere să fie una semnificativă în anii următori.

Reporter: La ce valoare estimaţi investiţiile pentru anul următor şi în ce constau acestea?

Cosmin Ghiţă: Este prea devreme pentru a vă da valoarea exactă a investițiilor aferente anului 2019. Însă cu siguranță vom continua programul de investiții curente ale companiei, cele mai multe, în procent de peste 80% la CNE Cernavodă, fiind în securitate nucleară. Proiectele importante de investiții sunt Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (“DICA”), construcție modulară, pe termen lung, până la nivelul anilor 2040, destinată depozitării combustibilului uzat pe o perioadă de 50 de ani. De asemenea, avem în vedere îmbunătățirea răspunsului CNE Cernavoadă, respectiv a funcțiilor de securitate nucleară în cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare, extinderea duratei de viață a Unității 1 prin retubarea reactorului și retehnologizarea sistemelor principale, iar în această etapă vorbim de realizarea studiilor necesare și modernizarea infrastructurii de comunicație, amenajarea centrului de date și implementarea de măsuri de reducere a riscului de securitate a informației.

Reporter: Cum vă afectează decizia Ministerului Energiei de a cere suplimentare de la SNN?

Cosmin Ghiţă: Suma inițială de 238.000.000 lei propusă de Consiliul de Administrație în baza solicitării acționarului majoritar, Ministerul Energiei, de a elabora și prezenta un Raport de fundamentare a propunerilor de redistribuire/distribuire a dividendelor către acționari în baza prevederilor OUG nr. 29/2017 referitoare la distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate la „rezultatul reportat” și „alte rezerve”, a fost calculată în baza rezultatului financiar al companiei aferent perioadei de 9 luni încheiată la 30.09.2018, precum și în funcție de disponibilitățile din pozițiile “rezultatul reportat” și “alte rezerve”.

Potențiala distribuire a sumei de 485.437.300,11 lei sub formă de dividende suplimentare, ca urmare a solicitării acționarului majoritar de completare a ordinii de zi a AGA, sumă care ar include și suma de 238.000.000 lei propusă inițial, în cazul aprobării de către acţionarii SNN în data de 10.12.2018, ar urma să fie alocată, de asemenea, din conturile “rezultatul reportat” și “alte rezerve”.

Proiectul retehnologizării Unității 1 se va desfășura conform graficului de timp stabilit, fără întârzieri sau reduceri de fonduri.

Impactul unei eventuale distribuiri de dividende suplimentare în sumă de 485.437.300,11 lei nu este unul major. Sigur, este o sumă în minus, dar proiectele de investiții curente se vor desfășura normal, iar investițiile majore conform planificării etapizate cu acumularea surselor de finanțare începând cu anul 2019. Proiectul retehnologizării Unității 1 se va desfășura conform graficului de timp stabilit, fără întârzieri sau reduceri de fonduri. Acest proiect este în prima faza de derulare, cea aferentă suportului logistic și analizelor tehnice, prin urmare în perioada 2019-2021, sfârșitul primei faze, costurile aferente sunt cele mai reduse comparativ cu nivelul costurilor necesare implementării celor două faze ulterioare.

Reporter: În ce procent achiziţionează SNN dioxid de uraniu din ţară versus export? Cum va influenţa activitatea SNN achiziţionarea de dioxid de uraniu din România?

Cosmin Ghiţă: Tocmai ce am semnat o comandă cu CNU pentru livrarea a 62 de tone de dioxid de uraniu la un preț de piață de 388 lei/kg, așadar materia prima vine din România. Lansarea acestei comenzi s-a realizat în baza contractului cadru încheiat cu cei doi furnizori calificați ai SNN, CNU și Cameco, coroborat cu prevederile Legii 193/2018, conform cărora SNN achiziționează materie primă, dioxid de uraniu, de la CNU, cât timp CNU are disponibilă această materie primă.

Contractul cadru de achiziție a materiei prime este parte din Strategia de diversificare a surselor de materie prima aprobată de AGA SNN și care prevede trecerea graduală de la achiziția de dioxid de uraniu la cea de octoxid de uraniu până în anul 2020. Rolul contractului cadru intervine pe perioada de tranziție pentru asigurarea materiei prime necesare operării, dioxidul de uraniu. Ulterior, conform strategiei, octoxidul de uraniu achiziționat de SNN din piața internațională va fi prelucrat la Feldioara, sucursală a CNU, iar pulberea de dioxid rezultată va fi livrată la FCN Pitești, sucursala SNN, pentru fabricarea fasciculelor de combustibil ca până în prezent.

Anterior problemelor apărute la CNU, SNN a achiziționat materia prima doar de la CNU. Ulterior rezilierii de drept a contractului, problema a fost prețul ofertat de CNU, acesta fiind mult mai mare decât prețul de piață. Reachiziţionarea de materie primă de la CNU, la un preț de piață, nu influențează activitatea SNN, însă reprezintă un avantaj pentru menținerea ciclului integrat de combustibil. Pentru SNN primează asigurarea în permanentă a materiei prime, la calitatea corespunzătoare specificațiilor tehnice ale FCN Pitești și la un preț de piață. Conform Legii 193/2018, după stabilirea prețului reglementat de către autorități, achiziția se va realiza de la CNU la acest preț reglementat și în funcție de materia prima disponibilă la CNU.

Reporter: În acest an, aţi anunţat în mai multe rânduri oprirea neplanificată a reactoarelor. Aţi indentificat problemele și le-aţi rezolvat?

Cosmin Ghiţă: Oprile neplanificate sunt aferente tuturor centralelor nucleare, acestea nu sunt o problemă majoră, nu implică riscuri de operare și/sau securitate nucleară în sine. Deciziile de oprire controlată se iau în conformitate cu normele și procedurile de securitate nucleară aplicabile în astfel de situații. Spre deosebire de o centrală convențională, într-o centrală nucleară, realizarea unor lucrări de mentenanță corectivă la partea clasică așa cum au fost toate opririle neplanificate ale SNN, implică în anumite situații realizarea acestora numai cu reactorul în stare oprită, adică raportat la securitatea nucleară, este un standard operațional.

Reducerea de putere este de asemenea necesară uneori pentru realizarea unor reparații sau înlocuiri de piese, însă reactorul este conectat la rețea, 100% funcțional. Răspunsul în caz de necesitate de intervenție la diferite sisteme, echipamente, componente este în conformitate cu procedurile specifice de răspuns la asemenea situații. Se identifică necesitatea de remediere, se oprește reactorul, se remediază. În esență, este doar o problemă de producție pe perioada opririi. În fiecare an se estimează un număr de ore de oprire neplanificată (circa 300, pe care SNN nu le-a atins niciodată) care sunt bugetate corespunzător. Ca în orice industrie, există perioade în care sunt necesare lucrări de remediere, la partea clasică a centralei. Securitatea nucleară este neafectată. Statistic, raportat la limita internațională în industrie, cea înregistrată de SNN este mult sub cea internațională.

Reporter: Care este stadiul retehnologizării Unităţii 1?

Cosmin Ghiţă: Proiectul este structurat în trei etape majore, iar în prezent suntem în prima fază, 2017-2021, care implică definirea proiectului (tehnic, logistic, resurse umane) și extinderea numărului de ore de funcționare a Unității 1 (2017-2021).

Astfel, din punct de vedere al analizelor tehnice, în această primă faza vom realiza, conform planificării: Elaborarea raportului de securitate nucleară ce va fi utilizat, ca suport pentru obținerea autorizației de funcționare a Unității 1, Studiul privind organizarea proiectului de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă, evaluarea canalelor de combustibil în vederea demonstrării capabilității acestora de a-și îndeplini funcțiile pentru încă un ciclu de viață de aproximativ 30 de ani, evaluarea altor componente (calculatoarele de proces, schimbătoare de căldură moderator etc) în vederea demonstrării capabilității acestora de a-și îndeplini funcțiile pentru încă un ciclu de viață de aproximativ 30 de ani, planul de infrastructură și nu în ultimul rând elaborarea/aprobarea Studiului de fezabilitate la nivelul anului 2021.

Extinderea numărului de ore de funcționare peste 210.000 asigură funcționarea Unității 1 pentru durata inițială proiectată de 30 de ani, în condițiile unei producții de energie electrică mai mari față de estimările din modelul economic utilizat la determinarea inițială a fezabilității proiectului CANDU.

Se prelungește, astfel, perioada de acumulări financiare interne din fluxurile generate de SNN, conducând la o reducere semnificativă a necesarului de împrumuturi.

Reporter:  Care este stadiul negocierilor cu China General Nuclear Power privind realizarea reactoarelor 3 și 4? La cât s-ar ridică valoarea investiţiilor pentru aceste două reactoare?

Cosmin Ghiţă:  Suntem în ultima etapă a negocierilor înainte de înființarea noii companii de proiect, prin urmare se negociază documentația care va sta la baza derulării proiectului: Acordul Investitorilor și Actul Constitutiv ale noii companii de proiect. De asemenea, în prezent, lucrăm pe o strategie revizuită, aprobată de acţionarii SNN, revizie care va aduce beneficii în sensul accelerării negocierilor și fluidizarii etapelor prin diferențierea clară a atribuțiilor SNN și ale statului român în cadrul acestui proiect. În mod evident, scopul nostru este o finalizare a negocierilor, un acord reciproc avantajos, dar și o reducere a interzierilor, care sunt generatoare de costuri.

Valoarea exactă va fi dată de Studiul de fezabilitate, acesta urmând să se realizeze după înființarea noii companii de proiect pentru a avea o valoare cât mai actuală. Studiul de fezabilitate realizat în 2012 făcea referire la un total de 6,4 miliarde de Euro.

Reporter:  Este pregătită Nuclearelectrica pentru perioada de iarnă?

Cosmin Ghiţă: Un operator nuclear este pregătit în permanentă să opereze, dat fiind specificul industriei nucleare, depedentă extrem, extrem de redus de factorul climatic. Operarea în bune condiții a centralei de la Cernavodă depinde de investiții curente în securitate nucleară și în programele de mentenanță, ambele realizându-se constant.

Reporter: Este pregătită Nucleaelectrica pentru un cutremur mare?

Cosmin Ghiţă: Sigur că da! În etapa de proiectare și construcție a centralei nucleare de la Cernavodă au fost luate în calcul datele oferite de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Pământului: cutremurul maxim înregistrat de-a lungul timpului în zona Vrancea a avut în zona Cernavodă o magnitudine care corespunde unui Vârf de Accelerație la Nivelul Solului de 0.11 (accelerație gravitațională). Cutremurul maxim estimat în zona Cernavodă poate avea o magnitudine căreia i se asociază o accelerație gravitațională de 0.18, adică într-o echivalenţă aproximativă, un seism în zona Vrancea de 7,8 grade Richter. Conservativ, în calculele de proiectare ale Unităților de la CNE Cernavodă, s-a ales o valoare a accelerației gravitaționale de 0.2, ceea ce echivalează aproximativ cu un cutremur de 8 grade Richter în zona Vrancea. Cutremurul corespunzător acestei magnitudini are o probabilitate de apariție de 1 la 1.000 de ani.

În timpul reevaluării marginii de securitate (așa numitele teste de stres), au fost refăcute calculele sistemelor și componentelor calificate seismic, astfel încât să se asigure oprirea în siguranță a reactorului, răcirea combustibilului, menținerea radioactivității în interiorul anvelopei și monitorizarea permanentă a parametrilor centralei, pe baza unor studii recente întocmite de firme de specialitate și validate de către experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA).

În urma acestor calcule precum și a inspecțiilor și evaluărilor în instalație s-a ajuns la concluzia că sistemele și componentele ce dețin aceste funcții esențiale pentru securitatea centralei își îndeplinesc funcția chiar și în cazul unui cutremur cu o probabilitate de apariție odată la 10.000 de ani.

Reporter: Câţi salariaţi are în prezent SNN?Care este salariul mediu brut?

Cosmin Ghiţă: Conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, pentru o medie de 2125 de salariați, salariul mediu brut este de 14.259 lei, iar salariul net este de 13.332.

Nuclearelectrica este o companie cu un IQ foarte ridicat.

Reporter: Care sunt principalele probleme cu care v-ați confruntat în activitatea SNN?

Cosmin Ghiţă: Sunt probleme comune, nu doar la nivelul SNN: achizițiile și birocrația. Înțeleg că o lege a achizițiilor trebuie să adreseze simultan o complexitate de aspecte, așadar gradul de generalizare în vederea obținerii nediscriminării este unul mare. Și din nou, raportat la această aplicabilitate generală, este firesc. Însă SNN este un producător de energie nucleară, un operator de reactoare nucleare, iar din acest punct de vedere, intervine specificul industriei care în anumite situații nu se corelează cu aplicabilitatea generală a legii achizițiilor. Un operator de centrală nucleară este supus unor reglementări, norme și standarde naționale și internaționale care fac din securitatea nucleară prioritatea absolută. Cerințele de securitate nucleară sunt foarte clare, iar abaterile intolerabile. Astfel, SNN întâmpină dificultăți generate de necesitatea de a respecta și aplica concomitent și în mod corelat, atât prevederile legale din domeniul nuclear – în principal Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și normele CNCAN, cât și legislația în domeniul achizițiilor sectoriale (Legea nr. 99/2016 și HG nr. 394/2016). Simplu, prevederile Legii nr. 99/2016 promovează principiul concurenței și nediscriminării operatorilor economici, în timp ce legislația în domeniul nuclear are ca pilon principal asigurarea securității nucleare a instalațiilor, aceasta având, așa cum spuneam, prioritate absolută asupra oricăror altor considerente și activități.

În ceea ce privește birocrația, este o nevoie imperativă de simplificare pentru o funcționare fluentă, într-un ritm susținut.

Reporter: Cum este să lucrezi la o companie de stat, având în vedere experiența dvs din mediul privat?

Cosmin Ghiţă: Nuclearelectrica este o companie listată pe piață de capital, iar acest statut public a adus o serie de schimbări radicale de dezvoltare, transparentizare, creștere, conectare. Singura diferența majoră între SNN și o companie privată provine din flexibilitate, companiile private fiind mult mai flexibile din punct de vedere al legislației, reglementărilor. Din punct de vedere al resursei umane, în SNN veți găsi experți recunoscuți la nivel internațional, nu doar în operare, cât și în domeniile conexe. Este o companie cu un IQ foarte ridicat.

Vă mulţumim!

BVBStiri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (19/10/2021)

Notificare - detineri > 4%

ROMCAB SA (MCAB) (19/10/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (19/10/2021)

Litigiu fost Director Executiv Guvernanta Corporativa

ALTUR S.A. (ALT) (18/10/2021)

Hotarare AGA E 18.10.2021