Update articol:
EXCLUSIV

Interviu Daniel Burlan: Avem stocuri de cărbune pentru a onora contractele de energie electrică și termică perfectate, aflate în derulare, dar și pentru a răspunde comenzilor Dispeceratului Energetic National; Planul de restructurare și decarbonare va fi implementat între 2021-2025 -reducerea personalului va fi de aproximativ 41%

* CE Oltenia va păstra activitatea pe bază de cărbune, dar are nevoie de modernizare și de extinderea către alte tipuri de resurse deloc sau mai puțin poluante.

* Ne vom adapta strategia de dezvoltare prin înlocuirea capacităților existente cu unele nepoluante – panouri fotovoltaice–şi capacități pe gaz natural.

* Pentru această iarnă, ne-am asigurat că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a participa la siguranța și adecvanța Sistemului Energetic Național și toate grupurile energetice sunt disponibile

* La sfârșitul lui 2025, numărul angajaților va fi de aproximativ 7.200

* Unul dintre punctele principale ale acestui plan de decarbonare este construcția a opt parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 725MW. De asemenea, acest plan mai include: reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu putere instalată de 10MW de la SE Turceni; construcția unei centrale electrice de circa 475MW pe gaz natural la SE Turceni; construcția unei centrale electrice de circa 850MW pe gaz natural la SE Ișalnița.

* Prețul certificatelor de CO2 a crescut constant în ultimii ani și a depășit prețul de 30 de euro/ certificat

* Interviu cu Daniel Burlan, preşedintele Directoratului la Complexul Energetic Oltenia

 

Cum apreciați activitatea Complexului Energetic Oltenia în acest an, afectat de pandemia de COVID, comparativ cu anii precedenți?

Daniel Burlan: Pandemia COVID-19 a afectat, evident, și activitatea Complexului Energetic Oltenia anul trecut, în contextul în care toate domeniile de activitate au fost impactate într-o oarecare măsură. Și în anii precedenți activitatea societății a cunoscut fluctuații ale indicatorilor economici, dar în 2020 aceștia au fost influențați și de măsurile de restrângere a activității pentru limitarea răspândirii pandemiei COVID-19 și pentru protejarea sănătății angajaților.

La nivelul anului 2020, cererea de energie electrică a fost redusă cu aproximativ 30%  față de anii anteriori, iar prețul de vânzare nu a putut susține și costurile fixe generate de restrângerea activității, ca urmare a nefuncționării unor capacitați energetice la nivelul prognozat. Ceea ce a dus, în mod clar, la reducerea cererii de cărbune și a impus luarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor.

Cu toate acestea, rezultatele financiare estimate ale societății pentru anul 2020 sunt similare cu cele ale anului 2019. Acest lucru se datorează și implicării guvernului prin acordarea unui ajutor de salvare în luna martie, dar și măsurilor de subvenționare a somajului tehnic pentru salariații CE Oltenia, în perioada martie-iunie 2020.

Ce măsuri a luat conducerea CEO pentru a proteja sănătatea angajaților împotriva COVID?

Daniel Burlan: Imediat după declararea pandemiei, la nivelul Complexului Energetic Oltenia a fost implementat un plan de protecție, aprobat și actualizat în permanență de conducerea companiei în concordanță cu măsurile stabilite la nivel guvernamental. Ne-am asigurat că avem continuitate operațională și de producție a companiei.

Siguranța și sănătatea angajaților au fost, de asemenea, o prioritate și toată lumea și-a însușit și a respectat măsurile de protecție, începând cu cele de igienă și distanțare socială, până la acordarea unei perioade de izolare, anterior începerii activității, pentru salariații care s-au deplasat sau au avut contact cu persoane venite din zonele înregistrate cu risc de infectare. De asemenea, a fost decalat programul de lucru astfel încât să fie redus la minimum riscul de infectare pentru personalul activ. Am planificat zile libere, recuperări, concediu de odihnă pentru a reduce numărul de salariați prezenți simultan în mijloacele de transport, dar și la locul de muncă, până la cel mult 40%. Acolo unde natura sarcinilor de serviciu și dotarea tehnică au permis, am recurs la telemuncă.

Angajații sunt informați și instruiți pentru a fi la curent în permanență cu toate reglementările dispuse de autorități și fiecare salariat primește documentele necesare pentru desfășurarea activității. Vom continua să aplicăm și să adaptăm toate aceste măsuri și în perioada următoare, pentru a reduce riscul apariției unor focare de infecție.

Câți angajați are CEO în acest moment?

Daniel Burlan: În perioada 2012-2019, numărul mediu al personalului a scăzut cu aproximativ 32%, de la aproximativ 18.800 angajați la aproximativ 12.800 angajați. În prezent, Complexul Energetic Oltenia are aproximativ 12.000 de angajați.

Guvernul a aprobat recent un memorandum prin care acordă Complexului Energetic Oltenia un ajutor de stat pentru restructurare. Valoarea acestuia este de 1,326 miliarde de euro. Vă rugăm sa ne spuneți care sunt principalele puncte ale programului de restructurare pe care l-ați întocmit şi l-ați prenotificat la Bruxelles.

Daniel Burlan: Complexul Energetic Oltenia va trece printr-un proces de modernizare, de retehnologizare și decarbonare care se va întinde pe mai mulți ani. Este vorba de un plan de restructurare gândit în mai multe etape, care va  asigura accesarea de fonduri și, deci, finanțarea pentru dezvoltarea și pentru continuarea activității societății. CE Oltenia va păstra activitatea pe bază de cărbune, dar are nevoie de modernizare și de extinderea către alte tipuri de resurse deloc sau mai puțin poluante. Astfel, ne vom adapta strategia de dezvoltare prin înlocuirea capacităților existente cu unele nepoluante – panouri fotovoltaice–si capacitați pe gaz natural.

Planul a fost structurat pe câteva categorii de masuri pentru a fi acoperite toate nevoile și pentru a putea dezvolta și moderniza capacitățile de producție ale CE Oltenia. Astfel, planul de restructurare include:

I. Măsuri tehnice și tehnologice, care presupun:

  • implementarea planului investițional privind diversificarea mixului energetic, prin introducerea de energie regenerabilă și pe bază de gaze în portofoliul companiei.
  • închiderea/conservarea capacităților de producție – planul prevede închiderea a cinci grupuri energetice (Rovinari 3, Turceni 3 + hidro, Turceni 7 și Ișalnița 7 și 8). De asemenea, dintre cele nouă mine active în prezent, vor fi închise trei cariere (Husnicioara, Peșteana și Lupoaia), iar două cariere trecute în conservare (Tismana și Jilț Sud), însemnând o reducere cu 32% a producției de lignit (aproximativ cu 4.800 de tone anual).
  • investiții în activele existente – retehnologizarea echipamentelor uzate fizic si moral la sucursalele energetice, modernizarea liniilor tehnologice în cariere.
  • optimizarea costurilor prin reducerea unei serii de cheltuieli operaționale, fără costuri asociate – externalizarea (prin transfer) a centralei în cogenerare de la Craiova.

II. Măsuri organizaționale și manageriale, care presupun:

  • implementarea unui program de excelență operațională;
  • revizuirea și implementarea unui nou model operațional în aria mentenanță și reparații;
  • eficientizarea activităților suport (economică, resurse umane, achiziții, administrativ, IT) ale CE Oltenia prin centralizare, automatizare și digitalizare și/ sau externalizare;
  • restructurarea personalului.

III.  Măsuri de protecție a mediului, care presupun investiții de mediu și, evident, respectarea normelor și reglementărilor în vigoare.

IV. Măsuri financiare, care presupun vânzarea sau donația structurilor auxiliare, care nu fac parte din activitatea de bază a CEO, cum ar fi: Hostel Maiami, Centrul de Recuperare și Perfecționare a Forței de Muncă Săcelu.

Ce măsuri aveți în vedere pentru ca CEO să nu fie in situația CFR Marfa de a da ajutorul de stat înapoi?

Daniel Burlan: Realizarea acestui plan de restructurare este strategia prin care CE Oltenia își poate dezvolta și moderniza capacitățile de producție, poate beneficia de resurse noi, mai puțin poluante, necesare pentru eficientizarea operațiunilor, pentru a-și putea continua activitatea în condiții optime și cu respectarea normelor de mediu existente. Acest plan este soluția pentru a face tranziția necesară de la resursele epuizabile si poluante (lignitul), la resurse regenerabile și mai puțin poluante. În acest moment, nu există alte opțiuni viabile pentru continuarea activității, ținând cont de legislația UE care impune reducerea emisiilor de gaze poluante și de faptul că resursele de lignit sunt epuizabile. În plus, cred că este important să menționez că vorbim de o companie strategică a sistemului energetic național, de un furnizor de care România are nevoie pe termen scurt, mediu și lung.

Pe câți ani se întinde programul de restructurare la CEO? Câți salariați vor mai rămâne in urma aplicării acestui program? Ce măsuri aveți in vedere pentru reconversia personalului?

Daniel Burlan: Planul de restructurare și decarbonare urmează să fie implementat în perioada 2021-2025. În mod evident, orice plan de modernizare și eficientizare de o asemenea anvergură presupune și o recalibrare a costurilor, inclusiv a celor cu personalul. Este și cazul CE Oltenia. Totuși, precizez că reducerea de personal care va avea loc majoritar va fi pe cale naturală – prin pensionare. Reducerea se va face și prin reconversie profesională pentru exploatarea noilor capacități de producție, dar și pentru activități externe. De asemenea, avem în vedere programe de redistribuire în cadrul CE Oltenia și vor exista și disponibilizări voluntare. În această perioadă de cinci ani, reducerea personalului va fi de aproximativ 41%. Astfel, la sfârșitul lui 2025, numărul angajaților va fi de aproximativ 7.200.

Cum a fost conceput programul de restructurare al CEO Oltenia, având în vedere Green Deal?

Daniel Burlan: CE Oltenia are nevoie de acest plan de restructurare și decarbonare tocmai din perspectiva Green Deal, în condițiile în care prețul certificatelor de CO2 a crescut constant în ultimii ani, iar ponderea prețului certificatelor de CO2 în costul unitar de producție al energiei electrice poate depăși 50%. Complexul are nevoie de eficientizare operațională și de acel mix energetic – cărbune, gaz natural, surse nepoluante – care să îi asigure viabilitatea și să  transforme CE Oltenia într-o companie suplă, modernizată, mai puțin poluantă, care să poată susține în continuare economia locală și națională.

Ce prevede planul de dezvoltare şi decarbonare al CE Oltenia? Care sunt direcțiile strategice investiționale?

Daniel Burlan: Planul de decarbonare, care urmează să fie implementat în perioada 2021-2025, presupune diversificarea mixului energetic prin introducerea de energie regenerabilă și pe bază de gaze în portofoliul companiei. Unul dintre punctele principale ale acestui plan de decarbonare este construcția a opt parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 725MW. De asemenea, acest plan mai include: reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu putere instalată de 10MW de la SE Turceni; construcția unei centrale electrice de circa 475MW pe gaz natural la SE Turceni; construcția unei centrale electrice de circa 850MW pe gaz natural la SE Ișalnița.

Capacitatea totală instalată de producție de energie electrică va ajunge de la 3.570MW, în 2020, la 3.094MW în 2026, ponderea de capacitate din lignit ajungând la 50% din capacitatea totală.

Cum vedeți tranziția CEO către o producție de energie electrică cu emisii cât mai reduse de carbon, respectiv transferul de la capacitățile pe cărbune la cele pe gaze naturale şi surse regenerabile de energie? Care este valoarea investițiilor pe care trebuie să le facă CEO pentru a îndeplini acest deziderat şi în cât timp?

Daniel Burlan: Așa cum spuneam, o componentă extrem de importantă a planului de restructurare o reprezintă investițiile pentru diversificarea mixului energetic, prin introducerea de energie regenerabilă și pe bază de gaze în portofoliul CE Oltenia. Acest mix energetic poate fi atins printr-o serie de măsuri incluse în planul de decarbonare, în valoare de circa 1,5 miliarde euro. Jumătate din această sumă va fi asigurată din Fondul de Modernizare, iar banii vor fi accesați pe bază de proiecte. Cealaltă jumătate provine din fonduri proprii ale CE Oltenia.

Emisia specifică la nivel de companie se va diminua de la 0.82 tCO2/MWh în 2020, la 0.51t CO2/MWh începând cu anul 2026, reprezentând o reducere de aproximativ 38%.

Aveţi în vedere investiții pe bază de hidrogen în cadrul CEO?

Daniel Burlan: În prezent, încă nu sunt omologate tehnologiile pentru capacități energetice de producere de energie electrică, care să folosească în integralitate combustibil gaze sintetice (hidrogenul) și care să înlocuiască, parțial sau în totalitate, utilizarea gazului natural pentru a reduce emisiile de carbon. CE Oltenia își dorește să rămână un actor important pe piața de energie pentru o perioadă îndelungată și nu exclude ca, în momentul în care vor exista condiții pentru noi investiții sau pentru modernizarea grupurilor pe gaz prevăzute în planul de decarbonare, să utilizeze și hidrogenul în procesul de producere a energiei electrice, pentru a reduce emisiile de carbon.

În studiile de fezabilitate elaborate pentru grupurile pe gaz, din planul de restructurare și decarbonare, am ținut cont ca acestea să fie H2-Ready, în conformitate cu dezvoltările tehnologice curente ale marilor producători de echipamente energetice.

Ce ne puteți spune despre achiziționarea certificatelor de CO2? Mai reprezintă o  problemă pentru CEO? Cum a evoluat prețul lor in acest an?

Daniel Burlan: Spuneam că prețul certificatelor de CO2 a crescut constant în ultimii ani și a depășit prețul de 30 de euro/ certificat. CE Oltenia trebuie să cumpere și să restituie, până la 30 aprilie 2021, certificatele de emisii aferente producției de energie electrică a anului 2020. Iată încă un motiv pentru care avem nevoie de aprobarea acestui plan de restructurare care ne va asigura accesarea de fonduri și, deci, finanțarea pentru dezvoltarea și pentru continuarea activității Complexului, inclusiv pentru achiziționarea deficitului de certificate de CO2.

Evoluția prețului certificatelor de CO2 reprezintă o problemă majoră pentru toți producătorii de energie electrică pe bază de cărbune, inclusiv pentru noi, chiar și în condițiile aprobării planului de restructurare. Creșterea prețului certificatelor de CO2 conform tendințelor actuale reprezintă un motiv de îngrijorare, dar societatea este pregătită să se adapteze și va face eforturi pentru ca, în perioada de implementare a planului de restructurare, din veniturile realizate să susțină cheltuielile cu valoarea certificatelor neacoperite de ajutorul de restructurare.

Mai are nevoie CEO de alte credite, după acest ajutor de stat şi după creditul recent dat de Eximbank?

Daniel Burlan: Ajutorul de restructurare, care va avea ca efect restabilirea viabilității activității societății, va fi utilizat în conformitate cu reglementările naționale și cu cele impuse de UE pentru destinațiile aprobate prin acest plan de restructurare.

Așa cum a fost construit acest plan, CE Oltenia nu a luat în calcul posibilitatea contractării de alte credite. În condițiile în care ipotezele de lucru luate în calcul la modelarea financiară vor avea variații semnificative, societatea poate analiza și contractarea de noi credite de la bănci sau încheierea de parteneriate cu entități private interesate.

Este pregătit CEO să facă faţă perioadei de iarnă, să livreze în sistem energie? Aveți suficient cărbune în stocuri pentru a produce?

Daniel Burlan: Pentru această iarnă, Complexul Energetic Oltenia a luat toate măsurile tehnice, comerciale, economice și organizatorice pentru a realiza programul de mentenanță la agregatele de bază, atât pe zona minieră, cât și pe cea energetică. Astfel, ne-am asigurat că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a participa la siguranța și adecvanța Sistemului Energetic Național și toate grupurile energetice sunt disponibile.

Avem stocuri de cărbune pentru a onora contractele de energie electrică și termică perfectate, aflate în derulare, dar și pentru a răspunde comenzilor Dispeceratului Energetic National, atunci când ni se solicită să intervenim pentru menținerea siguranței și adecvanței Sistemului Energetic Național.

Cum caracterizați relația pe care o aveți cu sindicatele de la CEO?

Daniel Burlan: Promovăm dialogul social, abordarea deschisă și constructivă a relațiilor de parteneriat social. Sunt obiective comune atât ale conducerii societății, cât și ale organizațiilor sindicale, care reprezintă 90% dintre salariații CE Oltenia. Pe aceste baze am încheiat o serie de acorduri între organizațiile sindicale reprezentative și administrație. Ori de câte ori este nevoie, purtăm negocieri cu organizațiile sindicale privind revendicările salariaților, iar rezultatele acestor negocieri sunt transpuse în clauze contractuale care aduc beneficii suplimentare salariaților.

Care este stadiul implementării managementului profesionist la CEO?

Daniel Burlan: Autoritatea publică tutelară (Ministerul Energiei) derulează, în prezent, procedura pentru selecția membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, noii  membri ai Consiliului de Supraveghere vor iniția și derula procedura de selecție a membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Cum caracterizați relația cu acționarii CEO, respectiv statul român si FP?

Daniel Burlan: Complexul Energetic Oltenia are relații obiective și echidistante cu toți acționarii societății, interesele acestora fiind protejate în mod unitar. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor asigură respectarea principiilor de transparență prevăzute de legislația în vigoare.

Pot spune că este o colaborare care protejează  atât interesele fiecărui acționar în parte, cât și interesele societății. Este extrem de important ca CE Oltenia să-și continue activitatea, astfel încât să opereze integrat și să rămână un actor principal în plan regional, prin valorificarea cu maxima eficiență a potențialului  de care dispune în domeniul energiei.

Concret, în anul 2020, acționarii CE Oltenia au sprijinit societatea și în mod direct, prin aprobarea acordării ajutorului de salvare, prin facilități privind șomajul tehnic, prin emiterea de acte normative necesare deblocării fronturilor de lucru în carierele miniere și, în mod special, prin aprobarea ajutorului de restructurare – ajutor notificat în decembrie anul trecut Comisiei Europene împreună cu Planul de Restructurare 2021-2025.

BVB | Știri BVB

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (23/05/2024)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY) (23/05/2024)

Autorizarea modificarilor intervenite in Actul Constitutiv

AAGES S.A. (AAG) (23/05/2024)

Finalizarea negocierilor pentru achizitia firmei Electroterm Srl

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (23/05/2024)

Actualizare cu privire la dezvoltarea One Peninsula

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (23/05/2024)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat