Update articol:
În urma publicării Opiniei comune a Consiliului Concurenței și a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu privire la dovezile pe care le poate furniza un operator economic autorității contractante în vederea demonstrării credibilității, precum și Lista actualizată (Blacklist) a operatorilor economici care au fost implicați în investigații privind trucarea de licitații

INTRAROM cere eliminarea companiei de pe “lista neagră” a Consiliului Concurenţei și așteaptă clarificări, precum și motivarea Deciziei Comune a Consiliului Concurenței și ANAP cu privire la subiect

Logo Consiliul Concurentei

Compania Intrarom ne-a transmis, spre publicare, o reacţie la articolul publicat de catre Financial Intelligence.ro in data de 28.08.2020, ca urmare a publicării Opiniei comune a Consiliului Concurenței și a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu privire la ‘’lista neagră’’ a firmelor care au fost implicate în investigaţii privind trucarea unor licitaţii publice (https://financialintelligence.ro/consiliul-concurentei-lista-actualizata-blacklist-a-operatorilor-economici-care-au-fost-implicati-in-investigatii-privind-trucarea-de-licitatii/).

Bucuresti, Romania – 2 Septembrie 2020 –  În urma articolelor de presă publicate in data de 28.08.2020  conform cărora compania Intrarom a fost inclusa în „lista neagră” a operatorilor economici care au fost implicați în investigații legate de licitații, elaborata de catre Consiliul Concurenței și ANAP, Intrarom comunica  faptul ca deja s-a adresat ambelor entități solicitând eliminarea companiei din această listă și așteaptă în prezent clarificări, precum și motivarea Deciziei Comune a Consiliului Concurenței și ANAP cu privire la subiect.

Mai mult, Compania doreste sa sublinieze urmatoarele:

  1. Intrarom este asociata în mod eronat cu ideea vinovăției dovedite definitiv, fără a avea niciun temei legal, neexistând nicio hotărâre judecătorească finală în acest sens.
  2. In listă nu este făcută nicio precizare cu privire la faptul că unele dintre societăți au contestat deciziile Consiliul Concurenței și că încă mai sunt proceduri judiciare în derulare care ar putea confirma sau infirma vinovăția acestora.
  3. Lista ’actualizata’ nu ar trebui să conțină informații despre operatorii economici față de care nu se mai pot aplica restricții pe diverse motive, inclusiv trecerea unui timp suficient de mare de la momentul pretinsei fapte, conform legii.
  4. Intrarom nu a avut nicio interdictie de a participa in procedurile de achizitie publica, si mai mult decat atat, legea prevede in mod expres ca nu se pot impune niciun fel de restrictii Companiei în acest caz.
  5. “Lista neagra” nu evidențiază eventuale alte circumstanțe atenuante reținute în favoarea societăților incluse pe listă, în afară de implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurență.

Intrarom SA promovează respectarea prevederilor legale, inclusiv a celor de concurență între angajații și partenerii săi, ca expresie a angajamentului său de a asigura conformitatea cu legislația aplicabilă. În acest sens, la nivelul Companiei a fost adoptată o politică de conformitate cu legislația din domeniul concurenței, implementată și asumată de toți angajații companiei,  Prin dezvoltarea continuă a bazei sale de producție de sisteme de telecomunicații și a unui centru local de expertiză, Intrarom SA este pe deplin angajată să se dezvolte și să își extindă afacerile în România folosind resursele umane locale, respectând legislația română, precum și valorile asumate din perspectiva integrității și a concurenței loiale.

Textul integral al scrisorii Drept de Replica redactata de catre Departamentul Juridic Intrarom cu privire la articolele publicate in presa urmare a opiniei comune a Consiliului Concurentei si ANAP poate fi citit mai jos:

Stimate domn / Stimată doamnă

În ceea ce privește articolul publicat pe site-ul dumneavoastră, în data de 28.08.2020 cu referire la Opinia comună cu privire la dovezile pe care le poate furniza un operator economic autorității contractante în vederea demonstrării credibilității și documentul Lista actualizată (blacklist) a operatorilor economici care au fost implicați în investigații privind trucarea de licitații („Blacklist”).

Subscrisa, INTRAROM S.A., („Intrarom” sau „Societatea”), lider pe piata de sisteme și soluții de  IT&C având 27 de ani de experiență pe piața din România și investiții de peste 24 de milioane de euro,

formulăm prezentul drept la replică și facem următoarele precizări:

Din punctul de vedere al companiei Intrarom, Blacklist-ul (Lista neagră) publicat de autorități este nelegal și neavenit, acesta aducând semnificative prejudicii atât Societății, cât și concurenței pe piață, astfel cum vom arăta și mai jos.

În fapt, Intrarom a făcut obiectul unei investigații a Consiliului Concurenței privind o potențială faptă anticoncurențială într-o procedură de achiziție care ar fi avut loc în luna septembrie 2008 (așadar acum aproape 12 ani), investigație ce s-a finalizat în iulie 2017 printr-o decizie a Consiliului Concurenței prin care Intrarom a fost amendată fără impunerea niciunei măsuri de interdicție de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică. Societatea a contestat decizia și în prezent nu există nicio hotărâre definitivă de instanță care să confirme poziția Consiliului Concurenței.

Astfel, includerea Societății într-o astfel de listă asociază în mod direct Intrarom cu ideea vinovăției dovedite definitiv, fără a avea niciun temei legal, neexistând nicio hotărâre judecătorească finală în acest sens. Facem precizarea că în listă nu este făcută nicio precizare că unele dintre societăți au contestat deciziile Consiliul Concurenței și că încă mai sunt proceduri judiciare în derulare care ar putea confirma sau infirma vinovăția acestora.

Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 171 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, situațiile de excludere de la procedurile de achiziție publică prevăzute de lege nu sunt aplicabile „dacă, în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167, a expirat o perioadă de 3 ani de la data apariției situației, săvârșirii faptei sau producerii evenimentului relevant” – s.n.).  Astfel, Blacklist-ul publicat de către Consiliul Concurenței și ANAP nu ar trebui să conțină informații despre operatorii economici față de care nu se mai pot aplica restricții pe diverse motive, inclusiv trecerea unui timp suficient de mare de la momentul pretinsei fapte. În cazul Intrarom, termenul de 3 ani a expirat de mult timp, având în vedere că evenimentul relevant pentru care Societatea a fost sancționată a avut loc în septembrie 2008. Lista, fiind menționat a fi „actualizată”, nu ar fi trebuit să mai cuprindă informații despre operatorii economici pentru care însăși legea prevede expres că nu se mai pot impune restricții din cauza trecerii timpului.

În consecință, INTRAROM SA s-a adresat deja ambelor entități solicitând eliminarea Societății din această listă și așteaptă în prezent clarificări, precum și motivarea Deciziei Comune a Consiliului Concurenței și ANAP cu privire la subiect.

Mai mult, prin publicarea Blacklist-ului se poate produce o afectare a concurenței pe piață chiar de către emitenții listei, prin punerea unui stigmat negativ, de „listă neagră”, asupra unor societăți care, deși au fost sancționate pentru fapte anticoncurențiale, nu li s-au impus interdicții și unele dintre ele au circumstanțe care nu justifică impunerea vreunor restricții cu privire la participarea la viitoare proceduri de achiziție publică. Or, prin publicarea acestei Liste negre, emitenții afectează concurența între participanții la astfel de proceduri prin simplul fapt că unii dintre participanți pleacă din start cu un stigmat negativ, deși nu le-a fost impusă interdicția de a mai participa la aceste proceduri și mai mult, cum este cazul Intrarom, legea prevede expres că nu se mai pot impune restricții dacă au trecut 3 ani de la momentul pretinsei fapte.

Suplimentar, precizăm și faptul că acestei  liste negre îi lipsesc și o serie întreagă de criterii/elemente care ar putea să ajute operatorul economic să își demonstreze credibilitatea. De exemplu,  nu se evidențiază eventualele alte circumstanțe atenuante reținute în favoarea societăților incluse pe listă, în afară de implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurență, cum ar fi de exemplu faptul că cifra de afaceri realizată din comercializarea produselor/serviciilor care constituie obiectul practicii anticoncurențiale reprezintă o parte relativ redusă, de 20% din cifra de afaceri totală a Intrarom.

Prin dezvoltarea continuă a bazei sale de producție de sisteme de telecomunicații și a unui centru local de expertiză, Intrarom SA este pe deplin angajată să se dezvolte  și să își extindă afacerile în România folosind resursele umane locale, respectând legislația română, precum și valorile asumate din perspectiva integrității și a concurenței loiale.

Intrarom SA promovează respectarea prevederilor legale, inclusiv a celor de concurență între angajații și partenerii săi, ca expresie a angajamentului său de a asigura conformitatea cu legislația aplicabilă. De asemenea, Intrarom respectă cele mai înalte standarde de guvernanță corporativă de la nivelul grupului de societăți din care face parte și are o politică de toleranță zero fată de orice încălcări ale legilor în vigoare. În acest sens, la nivelul Societății a fost adoptată o politică de conformitate cu legislația din domeniul concurenței, implementată și asumată de toți angajații Societății, iar cu privire la persoanele implicate în faptele din 2008 Societatea a luat măsurile necesare, acestea nemaiaflându-se de mult timp în Societate.

Despre Intrarom

Intrarom şi-a consolidat în mod constant poziţia de vendor important al pietei de telecomunicatii din România, şi în prezent are aproximativ 250 de angajaţi şi o suprafaţă industrială totală de 33.000 mp. Susţinută de o infrastructură solidă care are la bază o investiţie de 24 milioane de euro, experienţa companiei acoperă următoarele linii de business: soluţii la cheie pentru companii din sectorul telecomunicatii, soluţii integrate IT&C pentru sectorul public, aplicaţii personalizate si solutii pentru utilităţi şi bănci, precum si productia de echipemante de telecomunicaţii. 

BVBStiri BVB

EB EBS TURBO SHORT 0,1/46,5/46 (EBEBSTS36) (27/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 28 si 29 Septembrie 2021

Turbo Long on Daimler AG (RCDAITL1) (27/09/2021)

Reluare tranzactionare - ora 12:05 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie

ROMCAB SA (MCAB) (27/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

TERAPLAST SA (TRP) (24/09/2021)

Hotarari CA 24.09.2021