Update articol:

Iohannis cere reexaminarea legii prin care o suprafaţă de teren de la Romexpo trece din proprietatea statului în cea a Camerei de Comerţ şi Industrie a României

Preşedintele Klaus Iohannis, redeschiderea şcolilor

Preşedintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului reexaminarea legii care vizează transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a terenurilor proprietate privată a statului aflate, până la data intrării în vigoare a actului normativ, în folosinţa gratuită a CCIR şi care nu sunt revendicate.

Şeful statului cere reexaminarea actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, prin care o suprafaţă de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului în cea a Camerei de Comerţ şi Industrie a României pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.

Preşedintele Iohannis arată în cererea de reexaminare că legea prevede expres că această transmitere se realizează în vederea desfăşurării exclusiv a activităţii specifice CCIR cu caracter de continuitate.

“Corelativ, printre atribuţiile principale ale Camerei Naţionale va fi şi aceea de a constitui societăţi şi orice alte forme de asociere economică necesare desfăşurării de activităţi şi prestări de servicii în folosul comunităţii de afaceri, inclusiv pentru implicarea în realizarea de proiecte de dezvoltare urbană durabilă menite să susţină mediul de afaceri”, precizează Iohannis.

Şeful statului aminteşte de decizia CCR, indicând că aceasta a reţinut că această lege nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de obţinere a unor rezultate socio-economice, iar în acest sens instanţa constituţională a precizat că finalitatea legii constă în valorificarea în condiţii optime a bunurilor proprietate privată a statului, prin dezvoltarea unor proiecte social-economice, ale căror implicaţii imprimă o direcţie de politică economică a statului pe care legiuitorul o consideră adecvată.

“Considerăm însă că, deşi statul este liber să dispună de proprietatea sa privată, inclusiv prin transmiterea cu titlu gratuit ca orice alt titular al dreptului de proprietate privată, exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate privată a statului impune din partea autorităţilor ce deţin prerogativa dispoziţiei cu privire la acest drept o diligenţă sporită faţă de cea a unui proprietar de drept privat obişnuit”, se arată în cererea de reexaminare.

Potrivit preşedintelui Iohannis, constrângerile legislative deja stabilite – ce se constituie în premisele unor garanţii legitime pentru aducerea la îndeplinire a finalităţii urmărite prin transferul de proprietate – nu sunt suficiente pentru asigurarea punerii în aplicare a proiectului de dezvoltare.

“În plus, considerăm că valoarea economică foarte mare a terenurilor vizate de legea supusă reexaminării impune din partea Parlamentului o analiză cu atât mai riguroasă, astfel încât activitatea de administrare a proprietăţii private a statului să fie una diligentă, judicioasă, conformă interesului public general, să respecte normele legale în vigoare şi să nu fie ea însăşi generatoare de prejudicii”, adaugă Iohannis.

Şeful statului subliniază că rămâne în sarcina legiuitorului obligaţia ca, în momentul în care stabileşte că transferul de proprietate supus discuţiei reprezintă o direcţie de dezvoltare socio-economică adecvată, să reglementeze prin lege şi un mecanism juridic de natură să ofere garanţii suficiente cu privire la rezultatele urmărite.

“Considerăm că stabilirea interdicţiei de vânzare, de ipotecare, ori de schimbare a destinaţiei (desfăşurarea exclusiv a activităţii specifice CCIR cu caracter de continuitate), corelativ cu precaritatea normei de la art. III alin. (5) din legea supusă reexaminării, nu poate avea valoarea unei garanţii suficiente”, se arată în cererea de reexaminare, adăugându-se că rămân aspecte neclare de natură a pune în dificultate instanţele de judecată de drept comun ce s-ar afla în situaţia de a soluţiona o acţiune civilă.

Şeful statului apreciază că nu este posibil din punct de vedere juridic ca instituirea unei ipoteci sau schimbarea destinaţiei stabilite conform legii să conducă la transmiterea dreptului de proprietate privată din patrimoniul CCIR în patrimoniul altei entităţi prin hotărârea CCIR ca “hotărâre de transmitere a proprietăţii”, aspect ce permite şi interpretarea că este posibil ca legiuitorul să fi avut în vedere transmiterea dreptului de proprietate privată din patrimoniul statului în patrimoniul CCIR prin hotărârea de Guvern prevăzută în actul normativ.

De asemenea, arată că alegerea nulităţii absolute ca sancţiune de drept civil aplicabilă “hotărârii de transmitere a proprietăţii” este de natură să sporească confuzia şi să permită interpretarea că legiuitorul a avut în vedere hotărârea CCIR (deşi prin aceasta nu are loc o veritabilă transmitere de proprietate) de încălcare a uneia dintre cele trei interdicţii, iar nu hotărârea de Guvern prevăzută în lege.

“În concluzie, norma criticată, susceptibilă de diferite interpretări, poate genera impredictibilitate, confuzie, soluţii diferite în practica judiciară şi nu poate avea natura unei garanţii suficiente şi, pe cale de consecinţă, eficiente pentru a conduce la un just echilibru între interesul urmărit de legiuitor şi interesul entităţii beneficiare a liberalităţii. Totodată, în aceeaşi idee a existenţei unei garanţii necesare şi suficiente, considerăm că procedura de repunere în situaţia anterioară ar fi trebuit dezvoltată fie cu prevederi exprese care să permită uşor identificarea titularului sau titularilor acţiunii civile, instanţei competente, termenelor procedurale, căilor de atac, fie cu o normă de trimitere la o procedură de drept comun”, se mai precizează în cererea de reexaminare.

BVBStiri BVB

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA (ALB25B) (13/04/2021)

Plata cuponului 27 si rambursare rata principal 27 & calcul rata dobanda pentru cuponul 28

Primaria Alba Iulia (ALB25A) (13/04/2021)

Plata cuponului 29 si rambursare rata principal 29 & calcul rata dobanda pentru cuponul 30

Primaria Alba Iulia (ALB25) (13/04/2021)

Plata cuponului 31 si rambursare rata principal 29 & calcul rata dobanda pentru cuponul 32

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (13/04/2021)

Presedintele Comitetului Reprezentantilor si componenta Comitetelor Consultative

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (13/04/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017