Update articol:

Libra Internet Bank – un profit net de 123,22 milioane de lei în primul semestru, în creștere cu 416% față de aceeași perioadă a anului 2020

Libra Internet Bank a înregistrat în primul semestru un profit net de 123,22 mil. lei, în creștere cu 416% față de aceeași perioadă a anului 2020.

Activele nete totale sunt de 8,15 miliarde lei, în creștere cu 11,4% față de 30 decembrie 2020, iar portofoliul net de credite se ridică la 5,29 miliarde lei, în creștere cu 14% față de 31 decembrie 2020.

Potrivit băncii, această creștere a survenit în contextul redresării situației macroeconomice a României și creșterii gradului de predictibilitate generat de pandemia COVID -19.

Contextul favorabil și o disciplină de rambursare a creditelor bună a determinat un nivel considerabil mai mic al costului riscului. Comparativ cu primul semestru al anului 2020 în primul semestru al anului 2021, rezultatul din dobânzi a crescut cu 10%, cel din comisioane cu 35%, iar cel din tranzacții FX cu 13%.

Câteva repere financiare atinse în Semestrul I 2021:

 Creșterea portofoliului net de credite al băncii cu 660.5 milioane lei (14% comparativ cu 31 decembrie 2020);

 Îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor nete în total active la 65% de la 63% în decembrie 2020;

 Creșterea rezultatului din dobânzi cu 13,36 milioane lei față de aceeași perioada a anului 2020 (10%);

 Creșterea rezultatului din comisioane cu 4,51milioane lei (35%) față de aceeași perioada a anului 2020;

 Creșterea rezultatului din schimburi valutare cu 1,68 milioane lei față de aceeași perioada a anului 2020 (13%);

 Creșterea rezultatului operațional înainte de provizioane cu 35,9 mil. lei (+36,2%).

Activitatea de creditare (portofoliul brut de credite) a crescut în primul semestru cu 12,5%, cele mai mari creșteri înregistrându-se pe segmentul Individuals (+60%), IMM (+24%), Agribusiness (+20%), Greek Desk (+17%) și Professionals (+10%) . Creditele în lei au crescut cu 13%, în timp ce creditele în valută cu 12%.

Activitatea de atragere surse (depozite și conturi curente) a crescut în primul semestru al anului 2021 cu 9% ca urmare a strategiei băncii de menținere a unui indicator de lichiditate imediată de 36%. La 30 iunie 2021 indicatorul de lichiditate imediată s-a situat la nivelul de 36,5% în timp ce la sfârșitul anului 2020 acest indicator a fost de 38,47%.

Calitatea activelor băncii în primul semestru 2021 a înregistrat o ușoară deteriorare astfel că rata expunerilor neperformante (conform definiției ABE) a fost de 2,4% la 30.06.2021 comparativ cu 1,97% la 31.12.2020. Rata creditelor neperformante disponibilă la nivelul sistemului bancar pentru 31.03.2021 a fost de 3,94%.

Lichiditatea se menține la un nivel foarte bun, comparabil cu nivelul înregistrat în iunie 2020. Conform simulărilor de criză realizate, Banca are capacitatea de a depăși un impas de lichiditate și de a asigura resursele necesare continuării activității.

BVB | Știri BVB

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (26/05/2022)

Decizie CA - rascumparare actiuni proprii

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (26/05/2022)

Majorare tarife reglementate

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (26/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROPHARMA SA (RPH) (26/05/2022)

Raport anual 2021-completare situatii financiare consolidate,raport audit,ESEF

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (26/05/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)