Update articol:

Marian Murguleț: Birocrația excesivă, capacitatea administrativă redusă și alte blocaje interne afectează proiecte majore precum “CLOUD-ul GUVERNAMENTAL“  sau Catalogul școlar electronic

Birocrația excesivă, capacitatea administrativă redusă și alte blocaje interne, sper eu involuntare, dezinteresate, afectează proiecte majore precum “CLOUD-ul GUVERNAMENTAL“  sau Catalogul școlar electronic, a anunțat Marian Murguleț, Secretar de stat pentru tehnologia informației la nivelul întregii administrații publice centrale și Chief Information Officer al Guvernului.
Domnia sa a prezentat stadiul derulării celor două proiecte: 
1. Cloud-ul guvernamental – stadiul pregătirii proiectului finanțabil prin POC 2014-2020
“CLOUD-ul GUVERNAMENTAL“ este un proiect ce avea alocată o finanțare din fonduri europene în valoare de circa 45 de milioane de euro.
Obiectivul proiectului: Crearea unei infrastructuri IT sigure şi scalabile, comună tuturor instituțiilor din sectorul public.
Istoricul proiectului:
• 05.09.2019 – a fost redeschis apelul de proiecte privind Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și a întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data, Secțiunea CLOUD GUVERNAMENTAL, apel închis anterior în lipsa depunerii unui proiect. Conform Ghidului Solicitantului, termenul limită al apelului de proiecte era 29.02.2020.
• 13.01.2020 – întâlnire ADR/exMCSI – STS, mediată de CIO cu sprijinul AMPOC și OIPSI context în care au fost stabilite noile coordonate ale proiectului, partenerii și Planul de lucru în vederea depunerii Cererii de finanțare (implicit SF și PT) până la 29.02.2020.
• [….]
• 22.12.2020 – Procedural suntem în același punct ca la 13.01.2020: nu a fost depusă nicio Cerere de finanțare (evident, nici vreun SF -studiu de fezabilitate sau PT – proiect tehnic).
2. Catalogul școlar electronic
Sistemul Informatic de Management al Școlarității – SIMS sau Catalogul școlar electronic, cum mai este cunoscut acest proiect, are o valoare de circa 49 de milioane de euro și este derulat de către Ministerul Educației și Cercetării.
La 26 octombrie a.c. la evenimentul de lansare a procesului de consultare publică pentru elaborarea Strategiei privind digitalizarea Educației 2021-2027, declaram, pe baza asigurărilor colegilor din echipa de proiect de la Ministerul Educației și Cercetării, că proiectul urma să fie transmis către SICAP până la finalul lunii octombrie a.c.  Iată că suntem aproape de Crăciun și stadiul este același. SIMS nu este transmis către SICAP, respectiv procedura de achiziție publică nu este lansată.
Detalii proiect:
• Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării
• Perioada de implementare: 36 de luni
• Data începere proiect: 10.09.2020
• Data de finalizare: 10.09.2022 (au mai rămas cca 20 de luni din cele 36 ale proiectului și achiziția principală nu a fost nici măcar inițiată)
• Valoare totală a proiect: 225.432.883,15 lei, din care:
o 190.132.540,23 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
o 35.300.342,92 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
Scurt istoric al proiectului:
• 30.05.2019 – aviz CTE pe SF (Studiu de fezabilitate)
• 09.07.2019 – aviz CTE pe PT (Proiect tehnic)
• 10.09.2019 – semnare contract finanțare SIMS
• 01.11.2019 – 24.04.2020 (aproape 6 luni) blocaj generat de nefuncționarea CTE ceea ce a generat blocarea tuturor proiectelor IT&C cu minim 8 luni.
• 10.06.2020 – aviz CTE pe CS (Caiet de sarcini)
• Iunie 2020 – prezent: De 6 luni, cu toate eforturile echipei de management cu care am lucrat îndeaproape, anumiți funcționari din MEC folosesc orice prilej pentru a bloca proiectul prin inacțiune în principal, riscul pierderii finanțării crescând exponențial cu fiecare zi irosită.