Update articol:

Memorandum de Colaborare între TRANSGAZ SA și DEPOGAZ Ploiești SRL

 SNTGN TRANSGAZ SA și DEPOGAZ Ploiești SRL au semnat, astăzi, Memorandumul de Colaborare în vederea cooperării pentru îndeplinirea strategiei energetice naționale, identificarea oportunităților și inițierea demersurilor necesare dezvoltării infrastructurii de transport gaze naturale.

Pornind de la necesitatea obligației de asigurare a condițiilor de securitate în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor, părțile sunt dispuse să conlucreze sub formă de schimb de informații, experiență, precum și asistență reciprocă în ceea ce privește stabilirea condițiilor de asigurare a continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale.

Transgaz: Capacitatea fermă de gaze pusă la dispoziție de către Transgaz este de 44,2 milioane mc/zi, față de 41,4 milioane mc/zi din aceeași perioadă a anului trecut și superioară necesarului de import al României

 

Prin Memorandumul de Colaborare se urmărește asigurarea interoperabilității între activitatea de extracție din înmagazinare și cea de transport gaze naturale, în vederea funcționării echilibrate a Sistemului Național de Transport gaze naturale.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

DEPOGAZ este o companie modernă, cu o bogată experiență în înmagazinarea subterană a gazelor naturale, și este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,23% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României. Începând cu data de 1 aprilie 2018, în baza Directivei 73/2009 a CE, preluată în Legea 123/2012 (Legea energiei electrice şi a gazelor naturale) în art. 141, activitatea de înmagazinare a fost separată din cadrul SNGN ROMGAZ SA şi se desfășoară în cadrul unui operator de înmagazinare – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL – în care SNGN ROMGAZ SA este asociat unic.

BVB | Știri BVB

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (25/05/2022)

Majorarea cu 24,5% din luna iunie a salariilor angajatilor societatii

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (25/05/2022)

Numire administrator neexecutiv provizoriu

PREBET SA AIUD (PREB) (25/05/2022)

Decizia ASF nr. 634/25.05.2022 - aprobare amendament document oferta publica de preluare obligatorie