Update articol:

MFP a publicat proiectul Ordonanței prin care se va putea amâna plata ratelor pentru maximum 9 luni

Sursa Pixabay

Ministerul Finanațelor Publice a publicat proiectul Ordonanței de Urgență prin care se va putea amâna plata ratelor pentru maximum 9 luni.

VEZI Nota de Fundamentare modificare OUG 37

MFP arată, în Nota de Fundamentare, că prin prezentul act normativ de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020  privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori sunt aduse următoarele modificări:

-Crearea posibilității de a solicita suspendarea plății ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadă de maximum 9 luni atât pentru creditele pentru care s-a obținut deja suspendarea obligatiilor de plată, cât și pentru cele pentru care nu s-a aplicat această facilitate,
– Perioada maximă de 9 luni include și perioada pentru care au fost suspendate creditele în baza moratoriului legislativ sau a unui moratoriu non-legislativ, sau in ambele cazuri,
– Solicitarile pentru suspendarea platii obligatiilor pot fi transmise creditorului pana la data de 15 martie 2021, acesta urmand a efectua analiza si emite decizia pana cel tarziu la 31 martie 2021,
– beneficiază de aceste facilitati debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, si care nu inregistreaza restante la data solicitarii.
– Debitorii trebuie sa declare pe propria raspundere scaderea veniturilor/a incasarilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara din anii 2019/2020
– Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulată pana la 15 iunie 2020 potrivit legii, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta suspendarea obligatiilor de plata complementar pana la maxim 9 luni se aplica prin cumularea creantei/restului de creanta aferent/e dobanzilor calculate in prima perioada suspendata potrivit OUG nr. 37/2020 cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata potrivit dispozitiilor art. I. La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare,
– În termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta MF elaborează normele de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificarea modelulului convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
– Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Ministerul prezintă și practica moratoriilor în alte state europene: “Moratorii pentru amânarea la plată au fost adoptate la începutul pandemiei COVID în majoritatea țărilor europene la debutul crizei sanitare (Austria, Belgia, Cipru, Germania, Grecia, Croația, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia și Slovenia). În Europa, moratoriile au prevăzut în medie, între 6 și 12 luni de amânări.
În 8 dintre statele membre (Bulgaria, Cehia, Grecia, Spania, Italia, Lituania, Portugalia și România) care au pus în aplicare măsuri legislative, au fost aplicate și moratorii voluntare la nivelul întregii industrii pentru creditele ipotecare. În iunie/iulie 2020 primele moratoria legislative au expirat (Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Malta și România).
În alte state membre moratoriile legislative vor continua să se aplice până în decembrie 2020/ianuarie 2021 (Cipru, Spania, Italia și Slovacia), martie 2021 (Lituania) sau noiembrie 2021 (Slovenia).
În trei cazuri moratoriul a fost prelungit până în ianuarie 2021 (Austria), iunie 2021 (Malta) și septembrie 2021 (Portugalia).
Principalele avantaje ale facilitatii prevazute in proiectul de act normativ:
– Sprijin acordat persoanelor fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderilor și IFN-urilor ale caror venituri au fost afectate de raspandirea virusului SARS – CoV -2,
– Menținerea lichidității necesare desfășurării activității economice de către întreprinderi pe perioada de influență a SARS – CoV -2.”

Ordonanta se adresează tuturor categoriilor de întreprinderi mici și mijlocii, având un impact direct pozitiv prin suspendarea pe un termen maxim de 9 luni a obligatiilor de plata ce decurg din contractele de credit incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentului act normativ, mai arata MFP.

Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat luni, la finalul ședinței de guvern, că ratele la bănci vor putea fi amânate pe o perioadă de nouă luni, cu posibilitatea de prelungire pentru anumite categorii.

BVBStiri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (19/01/2021)

Raport curent privind importanta votului prin corespondenta AGA 27.01.2021

BERMAS S.A. (BRM) (19/01/2021)

Calendar financiar an 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (19/01/2021)

Raport curent cf. art. 234 litera i) din Reg. 5/2018

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (19/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014