Update articol:

Mihaela Stoica, Intercapital Invest: ”Guvernanța corporativă este structura de rezistență a unei companii”

Rolul principal al Bursei de Valori este de a facilita fluxul de bani dinspre investitori către antreprenori, oferind astfel o alternativă modernă de finanțare, atât pentru companiile mature, prin intermediul Pieței Reglementate (PR), cât și pentru start-up-uri și IMM-uri, prin intermediul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT). Pe ambele segmente de piață pot fi emise atât acțiuni cât și obligațiuni. 

Orice companie din România cu intenție de creștere ambițioasă și planuri de dezvoltare ar trebui să ia în considerare listarea la Bursa de Valori București, că alternativă de finanțare.

În demersul realizat de companii în vederea listării sunt câteva elemente care trebuie să fie incluse în procesul de analiză:

 • evaluarea guvernanței companiei în vederea alinierii la standardele Codului de Guvernanță al BVB, particularizat pentru PR și SMT;
 • analiza privind tipul de finanțare care se potrivește companiei, în funcție de situația financiară și obiectivele acesteia;
 • depistarea potențialilor investitori.

În continuare, mă voi referi asupra procesului de guvernanță al unei companii care intenționează să se listeze.

Guvernanța corporativă aduce valoare adăugată companiei pe termen lung, poate crește apetitul investitorilor, poate susține dezvoltarea companiei.

Codul de guvernanţă corporativă al BVB este un ghid creat special pentru a susține adoptarea de bune practici în domeniul guvernanţei de către companiile listate, având că efect o mai bună relaţie cu investitorii şi acționarii, fiind structurat astfel:

 • responsabilități ale conducerii superioare;
 • implementarea sistemului de control intern;
 • recompense echitabile și motivare;
 • construirea de relații transparente cu investitorii.

Un element important este reprezentat de rolul conducerii superioare care trebuie să fie clar definit și documentat în actul constitutiv al companiei, în regulamentele interne și/sau alte documente similare.

Administrarea unei societăți pe acțiuni poate fi organizată în sistem unitar sau dualist, structura aleasă depinzând de actul constitutiv. Distincția dintre cele două sisteme este că, în cazul sistemului dualist, conducerea executivă a societății revine în exclusivitate directoratului care își exercită atribuțiile sub controlul consiliului de supraveghere. Pe de altă parte, în cadrul sistemului unitar, există un singur consiliu de administrație care nu este împărțit formal în conducere executivă și consiliu de supraveghere. Codul de Guvernanță Corporativă al BVB nu impune un anumit sistem de administrare, deci alegerea între sistemul unitar și sistemul dualist rămâne la discreția societății.

Potențialii investitori în cadrul procesului de listare a unei companii vor acordă o atenție sporită nivelului de încredere transmis de structura/compunerea guvernanței corporative a societății. Un sistem de guvernanță sustenabil poate facilita luarea unor decizii viabile de către conducerea societății.

Conducerea superioară trebuie să se asigure că actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale a acționarilor și reglementările interne ale societății includ o delimitare clară între puterile și atribuțiile adunării generale a acționarilor, conducerii superioare și conducerii executive.

Membrii conducerii superioare trebuie să aibă competențe complementare, experiență, cunoștințe și independența pentru a răspunde tuturor responsabilităților ce le revin. Trebuie să dispună în mod operativ de informațiile necesare, într-o formă și de o calitate corespunzătoare, astfel încât să-și poată realiza sarcinile.

Listarea companiilor la BVB este un proces complex și provocator pentru acționari, antreprenori, conducerea executivă și pentru toate celelalte părți implicate în proces. La BVB sunt listate multe dintre cele mai reprezentative companii ale României, unele dintre ele fiind incluse în portofoliul indicelui de referinţă al BVB, respectiv indicele BET.

Societățile sunt permanent în căutare de capital nou, iar listarea la bursă este o modalitate de a obține acel capital. Pentru a putea evalua dacă listarea este oportună în comparație cu alte surse de finanțare, recomand să analizați dacă obiectivele de dezvoltare ale companiei se corelează cu beneficiile oferite de listare.

Dar care sunt principalele beneficii ale listării?

Listarea la bursă poate fi punctul culminant al unui obiectiv strategic pe termen lung și începutul unei noi vieți a companiei adusă în lumina reflectoarelor publice.

Sau, poate fi obținerea unei mari recompense, recunoașterea valorii afacerii și atingerea obiectivelor managementului. De asemenea, poate aduce prestigiu și vizibilitate tuturor actorilor din piață, clienți, furnizori, angajați și mediul de afaceri din care face parte.

Pentru un antreprenor, listarea la bursă este atractivă și datorită posibilității de a genera bani dintr-o ofertă publică secundară prin care acționarul își vinde participația într-o companie. Această abordare poate să susțînă decizia pe criterii obiective legate de prioritățile concrete ale companiei, spre exemplu, dacă accesul la capital nu este neapărat o prioritate, ci se dorește mai degrabă o retragere din calitatea de acționar, poate că v-ați gândit că în loc de o listare la bursă să atrageți  fonduri prin plasament privat. Însă, dacă obiectivele se rezumă la consolidarea afacerii pe termen mediu și lung, listarea ar putea fi soluția optimă.

În plus față de cele amintite mai sus, trebuie să mai adăugăm următoarele beneficii ale listării unei companii la bursă:

 • revizuirea structurii de guvernanță corporativă pentru a organiza și eficientiza afacerea, prin aderarea companiei la bune practici în materie;
 • extinderea afacerii și accesarea de noi piețe pentru vânzarea produselor și serviciilor, inclusiv posibilitatea extinderii pe plan internațional în cazul în care se dorește o deschidere spre piețele internaționale;
 • atragerea de finanțare prin bursă poate permite societății să realizeze investiții importante în implementarea unor strategii de extindere a pieței de desfacere a produselor;
 • aducerea brandului companiei în atenția publicului larg, prin prestigiul dobândit prin includerea în lista companiilor de top;
 • în cazul unei oferte publice inițiale  primare/secundare, finanțarea care va fi obținută prin bursă poate permite companiei să investească în dezvoltare și astfel să aibă un avantaj față de concurență și, de ce nu, suplimentarea finanțării prin credite, că urmare a creșterii ratingului în calitate de societate listată.

Guvernanța corporativă este structura de rezistență a unei companii, care aduce valoare și o orientează către atingerea obiectivelor stabilite. Ne întrebăm în permanenţă ce condiții trebuie să îndeplinim că să asigurăm cea mai bună guvernanță, ce metode de management performanțe trebuie să folosim, ce calități trebuie să aibă top managementul pentru că societatea să obţînă profit?

Așadar, drumul către acel “ceva”, care aparent ne lipsește, pentru că în clipă în care atingi culmea mult râvnită, se întrezărește o altă culme mult mai atrăgătoare, și apoi altă și altă, ne deschide calea către succes.

Plecând de la cuvintele lui Brâncuși, “Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe…”, și aducând în plan concret esența acestor cuvinte, putem afirmă faptul că punctul de plecare al oricărei companii, de unde “poți să vezi foarte departe” este guvernanța acesteia.

Mihaela Stoica, ICA, ACI, CEO Intercapital Invest S.A.

Articol editat pe baza informațiilor oferite de site-ul www.bvb.ro.

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (26/09/2023)

Achizitie servicii expert independent pentru selectie directori cu mandat

ALTUR S.A. (ALT) (26/09/2023)

Demisie administrator

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (26/09/2023)

Document de informare - atribuirea cu titlu gratuit a unor actiuni in baza SOP

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (26/09/2023)

Reluare tranzactionare ora 17:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizia ASF nr. 1006/26.09.2023 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni TRANSI